Monthly Archives: Wrzesień 2014

Przyczyny niedrożności w kanalizacji

Zarastanie kanalizacji osadami jest procesem długotrwałym i złożonym, zależnym od wielu czynników, spośród których najistotniejsze to:

  • błędy w projektowaniu i wykonawstwie
  • brak odpowiedniej separacji ścieków
  • bezmyślność użytkowników

Projektowanie i wykonawstwo

Większość instalacji kanalizacyjnych w domkach jednorodzinnych to układy grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby spływ ten był swobodny, należy spełnić dwa podstawowe warunki: ułożyć przewody ze spadkiem i zapewnić w kanalizacji odpowiednią ilość powietrza. Minimalny spadek przewodów zależy od ich średnicy i wynosi: 1,5% dla przewodów średnicy 150 mm, 2-2,5% dla przewodów średnicy 100 mm, 2,5% na podejściach pod przybory sanitarne. Spadek powinien być wykonany na całej długości przewodów poziomych i zgodny z kierunkiem spływu ścieków.
Napowietrzanie kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jej przed wystąpieniem podciśnienia, które prowadzi do spiętrzania ścieków w przewodach i wytrącania się na ściankach części zanieczyszczeń. W prawidłowo działającej kanalizacji ścieki nigdy nie płyną całym przekrojem przewodu. Zawsze część przekroju powinno wypełniać powietrze.
Napowietrzanie kanalizacji polega na wykonaniu w końcowym odcinku pionu rury wywiewnej, lub zamontowaniu na nim zaworu napowietrzającego. Rura wywiewna jst pewna w działaniu ale droga, wymaga bowiem wyprowadzenia ponad dach. Zawór napowietrzające może być montowany wewnątrz pomieszczeń, poprawność jego działania zależy jednak w dużej mierze od warunków montażu.
Zawory napowietrzające posiadają wewnątrz membranę, która otwiera zawór przy wystąpieniu podciśnienia i natychmiast zamyka go przy najmniejszym nadciśnieniu. Różnorodność konstrukcji pozwala je montować nie tylko na pionach ale także w końcowych odcinkach podejść pod przybory sanitarne, szczególnie, gdy podejście jest długie i trudno je wentylować poprzez pion. Pamiętajmy jednak, że zawory napowietrzające należy instalować zawsze w pozycji pionowej.
Kolejnym błędem w projektowaniu i wykonawstwie może być źle dobrana średnica przewodów. Minimalna średnica podejścia kanalizacyjnego i pionu pod muszlę ustępową powinna wynosić 100 mm i wartości tej nie wolno zmniejszać. Średnice podejść pod inne przybory wynoszą odpowiednio:

  • umywalka i bidet – min. 40 mm, ale przy większej ilości załamań na podejściu niż 3 – 50 mm,
  • wanna, zlewozmywak – 50 mm.

Podejścia pod przybory sanitarne powinny być możliwie krótkie i proste, bez zbędnych załamań i zmian kierunku. Przybory o nisko zawieszonym syfonie, jak: brodziki, wanny, dla zapewnienia spadku przewodom i ułatwienia czyszczenia, należy instalować blisko pionu.

Brak separacji ścieków

To kolejna, bardzo częsta przyczyna powstawania zatorów. Czynnikami które przyspieszają zarastanie rur, są przede wszystkim:

  • tłuszcze roślinne i zwierzęce
  • włosy
  • mydła
  • nasiona roślin
  • piasek, ziemia itp.

 

Urządzenia do inspekcji kanałów

Inspekcja kanałów nieprzechodnich o szczególnie małej średnicy jeszcze do niedawna polegała zwyczajowo na opuszczeniu do dwóch sąsiednich studzienek lampy i lusterka i sprawdzeniu stopnia przenikania światła. Brak światła z drugiej strony świadczył najczęściej o istnieniu zatoru lub nawet zawaleniu się kanału, odbicie w lusterku natomiast o jego drożności. Metoda była … więcej

Narzędzia do czyszczenia kanalizacji

Urządzenia tłokowe Urządzenia tłokowe te działają na zasadzie wyciągania (przy użyciu tłoka) słupa wody powyżej zatoru a następnie opuszczania go w sposób grawitacyjny. W wielu wypadkach siła uderzenia w zator jest wystarczająca aby usunąć źródło niedrożności.  Urządzenia tłokowe posiadają gumowe nasadki w wersji krótkiej, do syfonów i w wersji długiej do muszli … więcej

Narzędzia do cięcia rur

Brzeszczoty Do cięcia rur stalowych i tworzywowych służą na ogół brzeszczoty ze stali weglowych uzębione jedno lub obustronnie. Brzeszczoty te dostępne są jako malowane lub niemalowane, pokrywane smarami technicznymi w celu zapobieżenia przed korozją. Uzębienie brzeszczotu określa się jako ilość zębów przypadających na 1 cal długości. Standardowa … więcej

Narzędzia do zamrażania rur

Działanie zamrażarki polega na wytworzeniu wewnątrz przewodu rurowego czopa lodowego, który działa jak korek powstrzymując przepływ wody. Czop o długości kilku cm potrafi jednocześnie wytrzymać znaczne ciśnienia, bowiem woda zamarzając zwiększa swoją objętość  powodując bardzo silne dociśnięcie czopa do powierzchni rury. Przy użyciu zamrażarki … więcej

Narzędzia do gięcia rur

Giętarki kuszowe Giętarki kuszowe zaliczane są do narzędzi jednoręcznych, składają się z korpusu, wewnątrz którego znajduje się zębatka z urządzeniem zapadkowym. Do korpusu mocowana jest wymienna rama z elementami oporowymi ślizgowymi, oraz element gnący (krzywka) o profilu dopasowanym do średnicy rury.  Całość po złożeniu przypomina kusze stąd nazwa narzędzia. Element … więcej

Narzędzia do montażu rur

Klucze rurowe szwedzkie Zbudowane są z dwóch  fabrycznie połączonych ze sobą części z niewymiennymi szczękami. Docisk klucza do rury jest ręczny i wymaga dość dużego wysiłku ze strony montera. Regulacja rozstawu szczęk odbywa się za pomocą radełkowanej nakrętki. Jest to najsłabsza część konstrukcyjna, często ulęgająca uszkodzeniu, co prowadzi … więcej

Połączenia wciskowe rur

Połączenia conex push fit Łączniki wykonane z mosiądzu z wewnętrznym stabilizatorem rury i pierścieniem o-ringowym z EPDM; przeznaczone dla wielu materiałów (rury miedziane, pex, PB, stalowe nierdzewne). Dostępne średnice – 10,15, 18, 22, 28mm. Możliwość obrotu kształtki na rurze, możliwość demontażu i ponownego montażu do 20 razy. … więcej

Uszczelnienia połączeń gwintowych

Nici uszczelniające Wykonywane są z teflonu (P.T.F.E) lub poliamidu (PA), w formie wielowłóknowej nitki w kolorze białym, nawiniętej na szpulę. Nadają się do uszczelniania  gwintów stożkowych i cylindrycznych do 6” w instalacjach wody pitnej, co, gazu i sprężonego powietrza. Nici z teflonu są bardziej odporne na temperaturę, nawet do 240 °C, mogą być … więcej