Monthly Archives: Październik 2014

Instalacje centralnego ogrzewania

Jednym z najbardziej kosztownych ale i ważnych etapach budowy domu jest instalacja centralnego ogrzewania, która zapewnić ma użytkownikowi komfort cieplny. Jest to jedna z podstawowych metod ogrzewania budynku. Ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu i rozprowadzane za pomocą instalacji do odbiorników ciepła znajdujących się w pomieszczeniu. Im lepiej zaplanujemy działanie tego ogrzewania, tym bardziej będzie nas satysfakcjonować i w pełni nas zadowalać. Aby tak było warto pamiętać przed przystąpieniem do prac budowlanych o zrobieniu projektu instalacji centralnego ogrzewania dzięki któremu wykonanie instalacji przebiegnie bezproblemowo.

Instalacje centralnego ogrzewania składają się z kotła, bądź wymiennika ciepła, grzejników oraz armatury i ze względu na rodzaj czynnika grzewczego możemy wyróżnić instalacje:

  • wodne (instalacje podłogowe, instalacje grzejnikowe)
  • parowe
  • powietrzne
  • elektryczne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna działać poprawnie. Ten warunek zostanie spełniony gdy wcześniej wykonamy dobrze przemyślany projekt instalacji. Zasadniczym elementem, który ma wpływ na prawidłowo dobrane parametry grzejników i instalacji jest zapotrzebowanie na ciepło w domu. W zależności od regionu obliczana jest wartość temperatury w Polsce która wynoosi od -160 do – 250C. Kolejnym ważnym elementem projektu jest opracowanie sposobu regulacji instalacji, który będzie spełniał nasze oczekiwania.

Przykład centralnego ogrzewania w układzie rozdzielaczowym

ogrzewanie-w-ukladzie-rozdzielaczowym

Instalacje przeciwpożarowe

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych ściśle wiąże się z dwiema pokrewnymi branżami tj.: wentylacją oraz instalacją zimnej wody. W budynkach, gdzie wymagane są wodne urządzenia gaśnicze wraz z instalacją wody zimnej projektowana jest instalacja ppoż. wodna. W zależności od wymagań dobierane są hydranty wewnętrzne, nawodnione piony przeciwpożarowe, hydranty … więcej

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu. Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów (kanałów, przewodów) nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów sanitarnych. Instalację tą można … więcej