Monthly Archives: Maj 2015

Tabela właściwości olejów opałowych

Tabela właściwości olejów opałowych EL, S, SA.

Parametry Olej EL Olej S Olej SA
wymagane typowo wymagane typowo wymagane typowo
Gęstość
przy 15°C
g/ml ≤ 0,860 0,84 – 0,85 określa
dostawca
ok. 0,99 określa
dostawca
ok. 0,98
Punkt zapłonu °C > 55 60 – 90 ≤ 80 90 – 180 ≤ 80 90 – 180
Lepkość
kinematyczna

przy 20°C
przy 50°C
przy 100°C
przy 130°C
mm2/s

≤ 6,0
4,5 – 6

≤ 570
≤ 50
≤ 20200 – 570
25 – 50
11 – 20≤ 570
≤ 50
≤ 20200 – 570
25 – 50
11 – 20
Destylacja
objetość odparowana łącznie
do 250°C
do 350°C
%obj.< 65
≥ 85
ok. 40
ok. 95
Punkt zmętnienia °C ≤ – 6 ok. – 10 przy ponad 40°C podaje
dostawca
25 – 35 przy ponad 40°C podaje
dostawca
25 – 35
Pozostałość po koksowaniu % m ≤ 0,1 ok. 0,05 ≤ 17 9 – 17 ≤ 17 9 – 17
Zawartość siarki % m ≤ 0,20 0,16 – 0,20 ≤ 2,8 ok. 2,5 ≤ 1,0 0,8 – 1,0
Zawartość wody % m ≤ 0,05 śladowa ≤ 0,5 ok. 0,1 ≤ 0,5 ok. 0,1
Osad po 
sedymentacji
% m ≤ 0,05 śladowa ≤ 0,5 ok. 0,1 ≤ 0,5 ok. 0,1
Wartość opałowa MJ/kg ≥ 42 ok. 42,8 ≥ 39,5 ok. 40,3 ≥ 39,5 ok. 41,0
Pozostałość po spopieleniu % m ≤ 0,01 śladowa ≤ 0,15 ok. 0,04 ≤ 0,06 ok. 0,02

Porównanie wkładek zaworowych grzejników typu V

wkładka zaworowa

Zestawienie współczynników KVs dla róznych nastaw wkładek zaworowych montowanych fabrycznie w grzejnikach wybranych producentów. Uwaga. Rodzaj wkładki zaworowej zamontowanej w grzejniku może zostać zmieniony przez producenta. Powyższa tabela przedstawia stan na marzec 2005 roku i zostało wykonane na podstawie katalogów producentów. Grzejnik KVs grzejnika przy nastawie … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 … więcej