Monthly Archives: Maj 2016

Własności oleju opałowego EL (wg DIN 51603)

Własności oleju opałowego EL wg DIN 51603 Wymagania Wartość Wartość opałowa, nie mniej niż : 42.0 MJ/kg Gęstość w temperaturze 15°C, nie mniej niż 0.86 kg/l Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż 55°C Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie więcej niż 6,6 cSt Temperatura krzepnięcia, nie więcej … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Jednostki anglo-amerykańskie – przeliczniki

Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła. Jednostka Jednostka Jednostka Przelicznik Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie jednostki długości mile … więcej

Tablice parowe

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia. Entalpia właściwa Entalpia właściwa Entalpia właściwa Nadciśnieniebar (man.) Ciśnieniebar (abs.) Temperatura°C Wody wrzącej i′kJ/kg Parowania rkJ/kg Pary nasyc. suchej i″kJ/kg Objętość właściwa pary nasyconejm³/kg – 0,1 45,8 191,83 2392,8 2584,7 14674 – … więcej

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie … więcej

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno … więcej

Instalacje chłodnicze

Prawie wszystkie urządzenia klimatyzacyjne wymagają doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewania powietrza w zimie oraz czynnika chłodzącego do ogrzania i osuszenia powietrza latem. Wcześniej do tego celu były stosowane: lód, woda wodociągowa lub studzienna. Obecnie stosowane są chłodziarki. Sposób działania tych urządzeń polega na tym, że doprowadzając energię w obiegu … więcej