Monthly Archives: Maj 2017

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)
(wg PN-82/C96000 i BN-88/0543-15)

WymaganiaButan
Techniczny
(mieszanina A)
Propan-butan
Techniczny
(mieszanina B)
Propan
Techniczny
(mieszanina C)
Wartość opałowa (kJ/kg) nie mniej niż448004522045640
Ciśnienia nominalne gazu
Przed aparatami gazowymi (kPa)
– dopuszczalne wahania ciśniena (kPa)

3,6

+0,8
-0,7

3,6

+0,8
-0,7

3,6

+0,8
-0,7