Monthly Archives: Maj 2018

Odwadniacze – wytyczne stosowania

Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych.

Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa
Kotły parowe
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 1,5:1
Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem bezpieczeństwa Odwadniacz przeponowy Rozruch pod obciążeniem
Magistrale parowe i przewody rozprawadzające
Zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy (gdy ciśnienie jest zmienne to z zaworem bezpieczeństwa) Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 2:1; 3:1 – na końcu magistrali, przed zaworem lub na linach rozprowadzających
Nie zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny jak powyżej
Separatory pary
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu 3:1
Dokładność 90% i mniejsza Automatyczny kontroler kondensatu 3:1
Instalacje ogrzewania towarzyszącego
Typowe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny 2:1
Wymienniki ciepła i podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 3:1
Ciśnienie zmienne – 0 do 100kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 3 kPa
Ciśnienie zmienne – 0 do 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 12 kPa
Ciśnienie zmienne – powyżej 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1przy maksymalnej zmienności 3 kPa
Ożebrowane radiatory i wężownice
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Parowe urządzenia absorpcyjne
Typowe Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy z zewętrznym odpowietrznikiem 2:1
Wymienniki płaszczowo-rurowe
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo – termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz dzwonowy z odpowietrzeniem termicznym (jesli ciśnienie jest > 2 bar to odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy) do 1 bar – 2:1 przy zmienności 3kPa;
1do 2 – 2:1 przy zmiennosci 12 kPa;
od 2 bar – 3:1
Wyparki jedno- i wielostopniowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy lub odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1 gdy przepływ przekracza 22500 kg/h należy przyjąć 3:1
Kadzie
Odwodnienie grawitacyjne Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny lub termostatyczny 3:1
Odwodnienie zasyfonowane Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Suszarki obrotowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1dla automatycznego kontrolera kondensatu
8:1 dla odwadniacza dzwonowego przy stałym ciśnieniu
10:1 dla odwadniacza dzwonowego przy zmiennym ciśnieniu
Rozprężacze
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo – termostatyczny 3:1

Uzupełnienie infromacji na temat odwadniaczy mozna znaleźć w artykule uzbrojenie instalacji parowej.

źródło: www.armstrong-intl.com

Dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Poniższa Tabela pochodzi z normy PN-87/B-02151/02. Norma PN-87/B-02151/02 obejmuje swym zakresem zagadnienia hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Norma określa także sposób obliczania dźwięku przenikającego do pomieszczeń powodującego powstawanie hałasu ustalonego i nieustalonego oraz metody obliczania średniego i równoważnego poziomu dźwięku. W załączniku do normy podano … więcej