Monthly Archives: Maj 2019

Rodzaje gazu ziemnego i płynnego w Polsce

Rodziny gazów:

 • 2 – Gaz ziemny
 • 3 – Gaz płynny

Rodzaje gazu ziemnego w Polsce:

1. Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) – Gaz zawierający około 97,8% metanu. Wartość opałowa minimum 31 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 97,8 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 1%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,2 %

2. Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) – Gaz zawierający około 71% metanu i 27% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 24 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 71 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 27%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 1%

3. Gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41.5) – Gaz zawierający około 79% metanu oraz 19,5% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 79 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 19.5%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0.5%

Gaz płynny:

4. Gaz propan – butan – powietrze grupy GPP  – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m3

5. Gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 111,6 MJ/m3

Właściwości wybranych czynników chłodniczych

Parametry wybranych czynników roboczych stosowanych w pompach ciepła – temperatura wrzenia w warunkach normalnych, poślizg temperaturowy, masa molowa, ciśnienie i temperatura w punkcie krytycznym. Rodzaj czynnika Normalna temperatura wrzenia Podślizg temperaturowy Masa molowa Parametry punktu krytycznego Pk Tk – °C °C kg/kmol MPa K … więcej

Minimalne przekroje przewodów elektrycznych

Minimalne przekroje przewodów elektrycznych z uwagi na ich wytrzymałość mechaniczną. Rodzaje obwodów Rodzaje przewodów Minimalny przekrój przewodu mm2 na zewnątrz obwodów sterowniczych wewnątrz obwodów sterowniczych drut izolowany przewód wielożyłowy (linka) drut izolowany przewód wielożyłowy (linka) Siłowe (mocy) pojedyncze 1,5 1,0 0,75 0,75 kable … więcej

Maksymalna obciążalność przewodów elektrycznych

Maksymalna obciążalność przewodów elektrycznych w zależności od ich pola przekroju, temperatury otoczenia i sposobu ułożenia. Przekrój znamionowy Przewody jednożyłowe (temp. otoczenia do 25 °C) przewody ułożone w rurach stalowych lub pod wspólną osłoną przewody ułożone w rurach izolacyjnychlub pod wspólną osłoną z materiału izolacyjnego przewody ułożone pojedynczo na uchwytach lub … więcej

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika … więcej