Monthly Archives: czerwiec 2020

Dobór średnicy kryzy dławiącej (woda, para, kondensat)

Dobór średnicy kryzy dławiącej (woda, para, kondensat)

Średnica (mm) kryzy dławiącej oblicza się ze wzoru
 
dkr średnica kryzy [mm]
G przepływ [m3/h]
Dp nadmiar ciśnienia do zdławienia [kPa]
lub ze wzoru
 
dkr średnica kryzy [mm]
G przepływ [l/s]
Dp nadmiar ciśnienia do zdławienia [kPa]
 
Średnica (mm) kryzy dławiącej dla pary oblicza się ze wzoru
 
dkr-para średnica kryzy [mm]
Q moc cieplna przenoszona przez parę [W]
Dp nadmiar ciśnienia do zdławienia [Pa]
Średnicę kryzy dla kondensatu oblicza się ze wzoru
 
dkr-kondensat średnica kryzy [mm]
G strumień odprowadzanych skroplin [kg/s]
Dp nadmiar ciśnienia do zdławienia [Pa]