Monthly Archives: Listopad 2020

altszul

Wzory do obliczania strat hydraulicznych w przewodach wodociągowych

Straty hydrauliczne w przewodach wodociągowych:

Wzór Altszula:
kchropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
λwspółczynnik oporu liniowego

Formuła Colebrooka i White’a:
k chropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

wzór Darcy – Weisbacha:
l długość przewodu [m]
d średnica przewodu [m]
v prędkość przepływu [m/s]
λ współczynnik oporu liniowego
ρ gęstość wody [kg/m3]

Wzory Szewielewa:
– Dla nowych rur stalowych
– Dla nowych rur żeliwnych
– Dla używanych rur żeliwnych i stalowych
  gdy V/η > 9,2*105
  gdy V/η < 9,2*105
η kinematyczna lepkość cieczy [m2/s]
V prędkość przepływu [m/s]
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

Wzór Waldena:
k chropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

Instalacje on-grid i off-grid

Inwestycje fotowoltaiczne można realizować w praktycznie każdym miejscu, do którego dociera słońce. Można je podzielić na instalacje typu off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach oraz on-grid, gdzie nadwyżka / niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.   System on-grid (podłączony do sieci) Jest to najczęściej … Więcej

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to kompleksowy i efektywny system ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w oparciu o ciepło ze środowiska naturalnego. Tym samym pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym, praktycznie bezobsługowym i nie emitującym zanieczyszczeń, dzięki czemu gwarantuje wysoki komfort użytkowania i niski koszt eksploatacji w stosunku do innych urządzeń grzewczych. Pompy … Więcej

Gazownictwo – podstawy

Gazy to jeden z trzech podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych), w którym cząsteczki (lub atomy) słabo oddziałują między sobą poruszając się swobodnie w całej objętości oraz nieustannie się zderzając. Gazy nie posiadają określonego kształtu i objętości, wypełniają całą dostępną przestrzeń, mają zdolność do homogenicznego mieszania się, … więcej