Monthly Archives: luty 2021

Instalacja cyrkulacyjna CWU – przykład obliczeniowy

W artykule Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono metodę termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej.

Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy, co jest tym samym uzupełnieniem w/w artykułu.

Kolejność obliczeń

  1. Dokonać wstępnego doboru średnic pionów cyrkulacyjnych, zgodnie z tabelą wg PN-92/B-01706:
Średnica przewodu zasilającego Dz [mm]Średnica przewodu powrotnego Dz [mm]
15÷2515÷20
32÷5020÷25
65÷8025÷32
10040

2. Wyznaczyć straty ciepła na przewodach c.w.u. i pionach cyrkulacyjnych.

3. Wyznaczyć całkowity strumień wody cyrkulacyjnej, a następnie strumienie dla poszczególnych odcinków instalacji.

4. Dobrać średnice przewodów cyrkulacyjnych dla wyznaczonych strumieni.

5. Wyznaczyć straty ciśnienia w obiegach poszczególnych pionów (w przewodach zasilających c.w.u. i cyrkulacyjnych przy strumieniu wody cyrkulacyjnej).

6. Dobrać termostatyczne zawory cyrkulacyjne n.p. MTCV i obliczyć ich nastawę, a następnie odczytać wartość kv z katalogu.

7. Obliczyć straty ciśnienia na zaworach cyrkulacyjnych.

8. Wyznaczyć stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu.

9. Dobrać pompę cyrkulacyjną.

Przykład obliczeniowy

Założenia:
– materiał instalacji: miedź
– tcwu = 60˚C
– η= 0,8
– ∆tcwu = 5 ˚C
– ∆tcyrk = 3 ˚C

2. Straty ciepła w przewodach rozbiorczych:

Gdzie:

Straty ciepła w przewodach cyrkulacyjnych:

Strumienie wody cyrkulacyjnej:

Dobór nastaw zaworów i wyznaczenie strat ciśnienia
Dobrano zawory MTCV DN15 firmy Danfoss

Wyznaczenie strat ciśnienia w obiegach przy przepływie wody cyrkulacyjnej

Obieg pionu PI: ∆p4+ ∆p3+ ∆p2+ ∆p1+ ∆p1C+ ∆p2C+ ∆p3C
Obieg pionu PII: ∆p4+ ∆p7+ ∆p6+ ∆p5+ ∆p4C+ ∆p5C+ ∆p3C
∆p – strata liniowa i miejscowa na odcinku

Dobór pompy cyrkulacyjnej

Go ≥ Vc = 0,0105 dm3 //s ≈ 0,04 m3/h
H0 ≥ (∆Σpobieg+∆pR)max + ∆pw

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest … Więcej

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej