Monthly Archives: marzec 2021

prawo budowlane

Prawo budowlane – tekst jednolity – 7 lipca 2020 r.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Poniżej umieszczono link do pliku PDF -> Prawo budowlane – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 roku.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333

Źródło materiałów: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

prawo budowlane
prawo budowlane

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan – skład, własności, parametry spalania, skład spalin Parametry Gaz ziemnyH Gaz ziemnyL Propan Propan/Butan Skład AzotTlenDwutlenek węglaWodórTlenek węglaMetanEtanPropann-butan %obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj. 1,1–1,0––93,03,01,30,6 14,0–0,8––81,82,80,40,2 –––––––100,0– –––––––75,724,3 Parametry Ciepło spalania MJ/m3 41,26 35,21 101,24 109,22 Wartość … Więcej

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu. Materiał Oznaczenie Rozszerzalność termicznamm/m*K polietylen sieciowany PeX 0,18 polipropylen PP-R 0,15 polibutylen PB 0,13 chlorowany polichlorek winylu PVC-C 0,062 polipropylen PP-R stabi 0,030 polietylen … Więcej