Dobór hydrofora

Hydrofor stosowany jest w instalacjach  z ujęciami głębinowymi jak też w instalacjach wielostrefowych, gdzie zapewnia odpowiednie ciśnienie wody w strefach II i wyższych. Przy doborze zbiornika należy się kierować maksymalną ilością załączeń pompy hydrofora w ciągu godziny, która powinna się mieścić w przedziale 6-10. W praktyce dla obliczenia wymaganej pojemności zbiornika możemy się posłużyć wzorem:

projwo28

gdzie:
1,2/4 – przelicznik uwzględniający martwą część zbiornika
Qp – wydajność pompy agregatu pompowego [dm3/s], powinna być dwukrotnie większa niż zapotrzebowanie na wodę
t – czas pracy pompy [s]
Hmax – najwyższe ciśnienie w zbiorniku w m słupa wody związane z ustawieniami wyłącznika ciśnieniowego (przy braku danych można przyjąć 25-50m)
Hmin – minimalne wymagane ciśnienie w instalacji przed punktem czerpalnym, należy przyjąć 10m+wysokość geometryczna instalacji

Zakres pracy (ciśnienia załączania i wyłączania) wyłączników ciśnieniowych Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu

projwo29 projwo30

Dobór urządzenia hydroforowego
Oznaczenia 1- Silnik, 2-pompa, 3, 4 zawory odcinające, 5-zawór zwrotny, 6-zbiornik hydroforowy, 7-króciec do zaworu bezpieczeństwa, 8-manometr, 9-wodowskaz, 10-przewód odprowadzający, 11-spust wody, 12-silnik, 13- sprężarka, 14-filtr oleju, 15-tablica bezpieczników, 16-włącznik główny, 17-wyłącznik ciśnieniowy

projwo27

Przykładowe zbiorniki hydroforowe

Thermen

typ CZH – zbiorniki ze stali niskowęglowej
typ CZH-S zbiorniki ze stali wysokostopowej
W wykonaniu typowym zbiorniki przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu 6 lub 10 bar.
Na specjalne zamówienie, ciśnienie pracy może zawierać się w przedziale od 6 – 16 bar.

projwo31 projwo32

Opis króćców przyłączeniowych:
K1- wlot wody
K2- wylot wody
K3- otwór rewizyjny
K4- aparatura pomiarowa
K5- przyłącza wodowskazu
K6- wlot sprężonego powietrza
K7- przyłącze zaworu bezpieczeństwa
K8- spust wody

Korłorembud

 Zbiorniki hydroforowe typ HP 1-10, wykonanie A-Ps – 6 bar, B-Ps -10 bar.

Opis króćców:
N1: wlot wody,
N2: wylot wody,
N3: króciec pod zawór bezpieczeństwa,
N4: doprowadzenie sprężonego powietrza,
L1: króciec pod manometr,
L2: króciec pod wodowskaz,
M1: właz rewizyjny

projwo46projwo33

Instal Rzeszów

Hydrofory pionowe Typ A I są to zbiorniki wodno-powietrzne pracujące w instalacjach wodociągowych budynków. Służą do utrzymania ciśnienia w instalacji wodnej. Potrzebne ciśnienie wytwarza się za pomocą pomp i sprężarek powietrznych. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 40°C.

projwo35

Opis króćców:
1. Króciec sprężonego powietrza G1”
2. Króciec manometru G 3/4”
3. Króćce wodowskazowe f20
4. Króciec odpływowo-dopływowy d1´g1 (wersja „prawa” lub „lewa”)
5. Króciec spustowy dla wlk 5¸13 G=2”, dla wlk 14¸15 G=2 1/2”, dla wlk.1¸3 G3/4”
6. Właz
7. Króciec do cynkowania G1”(dla wlk.1¸9)
8. Króciec do cynkowania G2”(dla wlk.1¸9)
9. Króciec przekaźnika ciśnienia G½”

 źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz