FAQ – fotowoltaika

FAQ fotowoltaika – FAQ (ang. frequently asked questions – często zadawane pytania)

Insolacja – co to jest?

Insolacja (nasłonecznienie) – to średnia moc promieniowania, padająca na jednostkę powierzchni w przedziale czasu W/m2/rok (dzień).

Co oznacza skrót AC?

AC (alternating current) – jest to prąd przemienny (okresowo zmienny), w którym wartości chwilowe zmieniają się z określoną częstotliwością w sposób powtarzalny.
 
Prąd przemienny przyjmuje naprzemiennie wartości ujemne i dodatnie.
 
Najbardziej pożądany stan jest wtedy, gdy wartość średnia całookresowa (składowa stała) jest równa 0.
 
Prąd przemienny typowy jest dla środowiska urządzeń domowych, działających w napięciu 230 V.

Co oznacza skrót DC?

DC (direct current) – prąd stały, charakteryzujący się stałym kierunkiem przepływu oraz stałą wartością natężenia.
 
Wartość natężenia jest stała przypadku wartości chwilowej dostarczonej mocy, co jest istotne dla układów przetwarzania i wzmacniania sygnału.
 
Prąd stały jest typowy dla środowiska układów PV.

Co to jest falownik?

Falownik – to inaczej inwerter, czyli urządzenie elektryczne, które zmienia prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej.

Co oznacza skrót FF?

FF (współczynnik wypełnienia) – nazywany jest także współczynnikiem wykorzystania ogniwa.
 
Osiąga on wartość równą 1, kiedy krzywa prądowo-napięciowa jest prostokątem o bokach UOC i ISC. Sytuacja taka opisuje warunki idealne. 

Co to jest Kilowatogodzina?

Kilowatogodzina (kWh) – to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

Co to jest moc bierna?

Moc bierna – to wielkość konwencjonalna w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego, opisująca w sposób umowny zjawisko pulsowania energii elektrycznej między różnymi odbiornikami albo elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej.

Co to jest moc czynna?

Moc czynna – to część mocy w układach prądu przemiennego, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło.
 
Jednostką mocy czynnej jest Wat.

Co to jest napięcie?

Napięcie – to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a ziemią lub innym przewodem lub punktem.
 
Jednostką napięcia jest 1 Wolt (V).
 
Napięcie między przewodem każdej z faz a ziemią w instalacji wynosi 230 V, a pomiędzy dwoma przewodami różnych faz 400 V.

Co to jest usłonecznienie możliwe?

Usłonecznienie możliwe to czas od wschodu do zachodu.

Dodaj komentarz