Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to elementy instalacji, które pośredniczą w zamianie energii słonecznej na cieplną. Czynnikiem pośredniczącym w wymianie ciepła może być powietrze lub ciecz, co wiąże się z podziałem kolektorów na powietrzne (rzadko stosowane w związku z małą sprawnością wymiany ciepła) i cieczowe. Takie urządzenie może wspomagać ogrzewanie domu jak … więcej

Energetyka słoneczna w Polsce

Energetyka słoneczna w Polsce to druga branża energetyki odnawialnej w Polsce. W 2012 roku udziały energii słonecznej w bilansie zużycia ciepła i chłodu przewyższały udziały biogazu, energii geotermalnej, pomp ciepła i ustępowały tylko ilości ciepła produkowanego w kotłach z biomasy. Średnie tempo wzrostu branży kolektorów słonecznych w ostatniej dekadzie mieściło się … więcej

Co to jest energia słoneczna?

Energia słoneczna to energia pozyskiwana z bezpośredniego oraz rozproszonego (odbitego) promieniowania słonecznego. Maksymalną mocą jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej energii jest odbijana … więcej