Tag Archives: klimatyzacja

Właściwości wybranych czynników chłodniczych

Parametry wybranych czynników roboczych stosowanych w pompach ciepła – temperatura wrzenia w warunkach normalnych, poślizg temperaturowy, masa molowa, ciśnienie i temperatura w punkcie krytycznym.

Rodzaj czynnika Normalna temperatura wrzenia Podślizg temperaturowy Masa molowa Parametry punktu krytycznego
Pk Tk
°C °C kg/kmol MPa K
R502 -45,6 0 111,6 4,07 355,3
R134a -26,4 0 102,3 4,07 374,1
R401A -33,1 6,3 94,4 4,60 381,2
R407C -43,4 7,2 86,2 4,62 87,3
R410A -51 0,2 72,6 4,89 71,8
R290 -42,9 0 44,1 4,26 96,8
R600a -11,6 0 58,13 3,65 135,0

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu … więcej

Podstawowe zasady użytkowania klimatyzacji

Podczas użytkowania klimatyzacji powinniśmy kierować się następującymi zasadami: Skieruj nawiew tak, aby bezpośrednio powietrze nie uderzało na Ciebie. Ustaw odpowiednią temperaturę. Zaleca się by nie była ona niższa niż 5-7 ºC i od temperatury powietrza zewnętrznego. W przypadku gdy przebywamy w klimatyzowanym pomieszczeniu mniej niż 3 godziny, temperatura ta powinna … więcej

Podział systemów klimatyzacji

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu: • klimatyzacja komfortu – przeznaczona dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób. Zapewnienie odpowiednie warunki egzystencji dla użytkowników • klimatyzacja przemysłowa – konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana  wymaganiami technologicznymi • klimatyzacja technologiczna – (pomieszczeń … więcej

Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniej: temperatury wilgotności powietrza prędkości powietrza czystości Parametry te zapewniają dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym). W języku … więcej