Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi.

W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów.

Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco:

  • typ A – urządzenia bez odprowadzenia spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, np. kuchenki gazowe itp.
  • typ B – urządzenia z odprowadzeniem spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, np. klasyczne kotły atmosferyczne
  • typ C – urządzenia z zamkniętą komorą spalania, czyli kotły Turbo i kotły kondensacyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne obciążenie cieplne, przypadające na 1m3 pomieszczenia.

Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia
typ A – bez odprowadzenia
spalin
typ B – z odprowadzeniem
spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki z przedpokojem 175 W 
(150 kcal/h)
350 W 
(300 kcal/h)
Pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W 
(800 kcal/h)
4650 W 
(4000 kcal/h)

Dla każdego z typów urządzeń gazowych przepisy definiują typ pomieszczenia, w którym można zainstalować dane urządzenie oraz minimalną kubaturę. Urządzenia typu A i B nie mogą być zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenia typu B mogą być zainstalowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi tylko w przypadku gdy ich moc nie przekracza 30 kW. Urządzenie typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.

Dla urządzeń typu A i B pomieszczenie powinno mieć wentylację grawitacyjną oraz możliwość doprowadzenia powietrza do spalania. Ponadto pomieszczenie przeznaczone dla montażu kotła powinno mieć wysokość co najmniej 2,2 m.

Dodaj komentarz