Ogrzewanie płaszczyznowe

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Poniżej (i w odnośnikach) przedstawiono zasady obliczania ogrzewania podłogowego (z rur wielowartwowych PE-AL-PE systemu Kisan)

1. Założenia wstępne do projektowania ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne

 • maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C
 • minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s
 • temperatura wody zasilającej 35-55°C
 • maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej Δt=6 K (dla strefy brzegowej ogrzewanej oddzielną wężownicą)
 • maksymalne opory przepływu w pojedynczej wężownicy Δpmax=20 kPa
 • maksymalna długość wężownicy l=120 mb

Wskazówki do projektowania ogrzewania podłogowego

 • minimalna grubość płyty grzejnej 0,065 m
 • minimalna odległość ułożenia wężownic od ściany pomieszczenia 0,15 m
 • rozstaw rur (moduł “a”) w strefie brzegowej przyjmuje się 0,10 lub 0,15 m a w strefie pobytowej 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m
 • dane w tablicach zawartych w artykułach dotyczących ogrzewania podłogowego dla pomieszczeń bez lub ze strefą brzegową można interpolować
 • szerokość strefy brzegowej 0,60-1,00 m
 • w tablicy poniżej podano dane dla wykładzin podłogowych o oporach cieplnych Rλ = 0,02; 0,05 i 0,09 m2K/W

wykładzina

Dalsze czynności opisane są we wpisach:

2. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej
3. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń ze strefą brzegową

źródło:
1) www.instsani.pl

Więcej o Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)  Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego Obliczyć orientacyjną … więcej

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń ze strefą brzegową

Metodyka obliczeń dla pomieszczeń ze strefą brzegową Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej) Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli odpowiadającą jej wartość oporu cieplnego Wstępnie założyć że strefa brzegowa … więcej

Układy sterujące systemem przeciwoblodzeniowym

Duża moc elektryczna pobierana przez systemy przeciwoblodzeniowe powoduje, że ich skuteczność i energooszczędność w dużej mierze zależy od układów sterujących, w skład których wchodzi: czujnik zewnętrzny i regulator. Czujniki Na bieżąco analizują stan ochranianej powierzchni przekazując dane do regulatora. W zależności od miejsca montażu dzielą się na rynnowe i gruntowe, a z uwagi na sposób działania na czujniki … więcej

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”. Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być na bieżąco czyszczone z liści i błota. Koszt … więcej

Systemy przeciwoblodzeniowe

Elektryczne podgrzewanie podłoża w celu usunięcia z niego śniegu i lodu jest znane i stosowane w niektórych krajach już od ponad 50 lat. To wygodniejszy sposób od czasochłonnego i męczącego ręcznego odśnieżania i bezpieczniejszy dla środowiska od chemicznych mieszanek rozmrażających. W budownictwie przemysłowym i wielorodzinnym systemy przeciwoblodzeniowe stosuje się dodatkowo do odladzania powierzchni boisk, mostów, … więcej

Mity i fakty dotyczące ogrzewania podłogowego

Mity dotyczące ogrzewania podłogowego Działa na wysokości do 1 metra Rozkład temperatury w całym pomieszczeniu jest zbliżony do idealnego. Temperatura przy podłodze jest nieco wyższa niż pod sufitem. Dzięki temu odczuwamy przyjemne ciepło w nogi, a nie jest nam gorąco w głowę. Zwiększa krążenie kurzu Powolny ruch powoduje odrywanie kurzu … więcej

Metody wykonania i koszty wodnego ogrzewania podłogowego

Metody wykonania wodnego ogrzewania podłogowego Metoda tradycyjna (mokra) Jest popularna na względu na niższą cenę i wykorzystuje się ją przy zakładaniu ogrzewania na gruncie lub stropie nad parterem.W metodzie tradycyjnej szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby podkład betonowy (przez fachowców nazywany chudziakiem) został dobrze wypoziomowany. Jest … więcej

Temperatura podłogi – ogrzewanie podłogowe

W pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, która w ok. 70% przekazuje ciepło przez promieniowanie. Uzyskuje się tutaj niemal idealny rozkład temperatury, optymalny dla komfortu człowieka – cieplej jest przy podłodze, a im dalej (wyżej) od powierzchni podłogi tym zimniej. Ze względu na zdrowie i samopoczucie ludzi … więcej

Wodne ogrzewanie podłogowe

Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem rur grzejnych z tworzyw sztucznych lub metali, przez które przepływa ogrzana woda. Zwykle stosuje się rury miedziane, z tworzyw sztucznych z barierą antydyfuzyjną, wielowarstwowe z wkładką aluminiową; pętle grzewcze układa się w formie meandra lub spirali. Mocuje się je do izolacji za pomocą specjalnych … więcej