Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie podłogowe – alternatywa dla grzejników

Rynek systemów grzewczych pozwala obecnie wybierać spośród szerokiej oferty rozwiązań. Zmieniająca się technologia powoduje jednak, że wykorzystywane od lat grzejniki nie są w stanie osiągać optymalnej wydajności z każdym typem instalacji. Skuteczną alternatywę stanowi dla nich ogrzewanie podłogowe, które zapewnia komfort cieplny przy niższych kosztach eksploatacyjnych.

Ogrzewanie podłogowe jest systemem wykorzystującym podłoże danego pomieszczenia jako powierzchnię grzewczą. Zalicza się je do grona technologii niskotemperaturowych, czyli takich, które osiągają maksymalnie ok. 55 °C. Ciepło w takim układzie rozchodzi się zupełnie inaczej niż w przypadku standardowych grzejników, co sprawia, że pomimo niższej temperatury komfort pozostaje jednakowy, a domownicy uzyskują wyższa jakość powietrza za mniejsze pieniądze.

Jak działa ogrzewanie podłogowe?

W zależności od budowy systemu podłogówka może wykorzystywać w celach grzewczych wodę lub prąd. Pod powierzchnią podłogi instaluje się system rur lub maty elektryczne. Ciepło oddawane jest do podłoża, a następnie przekazywane do pomieszczenia.

– Zaletą takiego rozwiązania jest to, że cała przestrzeń ogrzewana jest równomiernie. Nie występuje tutaj sytuacja, gdzie najwyższa temperatura jest wokół grzejników, a ciepłe powietrze kumuluje się przy suficie, co prowadzi do niepotrzebnych strat – mówi Paweł Kocięba-Żabski, prezes Nateo sp. z o.o.

W ogrzewaniu podłogowym ciepło jest oddawane w większości przez promieniowanie cieplne, a nie tak jak w przypadku standardowych grzejników – konwekcję, czyli mieszanie się powietrza o różnych temperaturach. Ma to istotne znaczenie nie tylko z perspektywy strat energii, ale także kwestii higienicznych, ponieważ nie zachodzi proces dodatniej jonizacji powietrza, która jest niekorzystna dla człowieka. W pomieszczeniu nie unosi się również kurz, co z kolei jest ważne dla alergików.

Zysk ekonomiczny i zdrowotny ogrzewania podłogowego

Montaż ogrzewania podłogowego jest w droższy od standardowego systemu grzejnikowego, jednak koszty eksploatacyjne są znacznie niższe. Oszczędności wynikają głównie z utrzymywania niższej temperatury, a więc mniejszej ilości energii potrzebnej do jej podgrzewania. Redukcji ulegają także straty cieplne budynku, ponieważ im niższa temperatura wnętrza, tym mniej energii ucieka przez przegrody takie jak okna, drzwi czy ściany.

Znaczne oszczędności może przynieść również samo urządzenie dostarczające energię do instalacji grzewczej. Najskuteczniejsza w tym wypadku jest pompa ciepła, która współpracując z systemem niskotemperaturowym, osiąga bardzo wysoką efektywność.

– Zyski ze współpracy pompy ciepła i podłogówki wynikają z niewielkiej różnicy pomiędzy temperaturą pobieraną z otoczenia oraz tą, oddawaną do instalacji. Im jest ona niższa tym urządzenie osiąga wyższą wydajność Korzystając przykładowo z pompy wodnej, pobieramy ciecz o temperaturze 10°C. W przypadku standardowych grzejników musielibyśmy ją podgrzać do ok 70 – 80°C, co wymaga sporej ilości energii – mówi Paweł Kocięba-Żabski.

Jeżeli system grzewczy zostanie uwzględniony już na etapie projektu, pompa pozwoli nam też na inne źródła oszczędności. Urządzenie to pobiera ciepło z otoczenia, nie spalając żadnego paliwa dlatego, znikają koszty związane np. z inwestycją w komin dymowy czy kotłownią, w której mielibyśmy magazynować surowiec energetyczny. W dodatku nie zachodzi też emisja spalin, co pozwala zyskać zdrowe, ekonomiczne a przy tym ekologiczne ogrzewanie.

Źródło: Nateo

Więcej o Ogrzewanie płaszczyznowe

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Poniżej (i w odnośnikach) przedstawiono zasady obliczania ogrzewania podłogowego (z rur wielowartwowych PE-AL-PE systemu Kisan) 1. Założenia wstępne do projektowania ogrzewania podłogowego Założenia wstępne maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s temperatura … więcej

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)  Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego Obliczyć orientacyjną … więcej

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń ze strefą brzegową

Metodyka obliczeń dla pomieszczeń ze strefą brzegową Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej) Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli odpowiadającą jej wartość oporu cieplnego Wstępnie założyć że strefa brzegowa … więcej

Układy sterujące systemem przeciwoblodzeniowym

Duża moc elektryczna pobierana przez systemy przeciwoblodzeniowe powoduje, że ich skuteczność i energooszczędność w dużej mierze zależy od układów sterujących, w skład których wchodzi: czujnik zewnętrzny i regulator. Czujniki Na bieżąco analizują stan ochranianej powierzchni przekazując dane do regulatora. W zależności od miejsca montażu dzielą się na rynnowe i gruntowe, a z uwagi na sposób działania na czujniki … więcej

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”. Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być na bieżąco czyszczone z liści i błota. Koszt … więcej

Systemy przeciwoblodzeniowe

Elektryczne podgrzewanie podłoża w celu usunięcia z niego śniegu i lodu jest znane i stosowane w niektórych krajach już od ponad 50 lat. To wygodniejszy sposób od czasochłonnego i męczącego ręcznego odśnieżania i bezpieczniejszy dla środowiska od chemicznych mieszanek rozmrażających. W budownictwie przemysłowym i wielorodzinnym systemy przeciwoblodzeniowe stosuje się dodatkowo do odladzania powierzchni boisk, mostów, … więcej

Mity i fakty dotyczące ogrzewania podłogowego

Mity dotyczące ogrzewania podłogowego Działa na wysokości do 1 metra Rozkład temperatury w całym pomieszczeniu jest zbliżony do idealnego. Temperatura przy podłodze jest nieco wyższa niż pod sufitem. Dzięki temu odczuwamy przyjemne ciepło w nogi, a nie jest nam gorąco w głowę. Zwiększa krążenie kurzu Powolny ruch powoduje odrywanie kurzu … więcej

Metody wykonania i koszty wodnego ogrzewania podłogowego

Metody wykonania wodnego ogrzewania podłogowego Metoda tradycyjna (mokra) Jest popularna na względu na niższą cenę i wykorzystuje się ją przy zakładaniu ogrzewania na gruncie lub stropie nad parterem.W metodzie tradycyjnej szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby podkład betonowy (przez fachowców nazywany chudziakiem) został dobrze wypoziomowany. Jest … więcej

Temperatura podłogi – ogrzewanie podłogowe

W pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, która w ok. 70% przekazuje ciepło przez promieniowanie. Uzyskuje się tutaj niemal idealny rozkład temperatury, optymalny dla komfortu człowieka – cieplej jest przy podłodze, a im dalej (wyżej) od powierzchni podłogi tym zimniej. Ze względu na zdrowie i samopoczucie ludzi … więcej