Tag Archives: projektowanie instalacji

Wymiarowanie przewodów kanalizacji sanitarnej

Wymiarowanie średnic przewodów kanalizacji sanitarnej (poziomy)

Średnicę każdego odcinka przewodu odpływowego (średnicę przewodów kanalizacji) należy dobierać dla miarodajnego przepływu ścieków Q0, z uwzględnieniem następujących warunków:
a) dla wszystkich przewodów prowadzonych wewnątrz budynku i na zewnątrz do pierwszej studzienki rewizyjnej oraz dla przewodów zewnętrznych o średnicy mniejszej niż 150 mm obliczeniowe napełnienia (stosunek h/d) nie powinno być większe niż 0,5;
b) dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku, z wyjątkiem wymienionych w punkcie a, napełnienie nie powinno być większe niż 0,7;
c) obliczeniowa prędkość przepływu ścieków powinna wynosić co najmniej 0,7 m/s;
d) spadki przewodów odpływowych należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Tabela 1. Natężenie i prędkość przepływu ścieków w całkowicie wypełnionych przewodach:

Spadek i Średnica nominalna, mm
5075100125150200
1:mm%QVQVQVQVQVQV
1:250 0,0040,4          22,30,71
1:200 0,0050,5          25,10,80
1:166 0,0060,6        12,720,7227,30,87
1:125 0,0080,8      9,080,7414,670,8331,71,01
1:100 0,0101,0    5,580,7110,190,8316,430,9335,51,13
1:83,30,0121,2    6,130,7811,040,9018,011,0238,61,23
1:66,70,0151,5  3,160,726,830,8712,391,0120,151,1443,41,38
1:50 0,0202,0  3,670,837,851,0014,361,1723,331,3249,91,59
1:40 0,0252,51,360,704,060,928,951,1416,081,3125,621,4555,91,78
1:33,30,0303,01,510,774,461,019,741,2417,551,4328,981,6461,31,95
1:25 0,0404,01,750,895,171,1711,31,4420,231,6533,401,8970,72,25
1:20 0,0505,01,961,005,831,3212,61,6122,701,8537,292,1180,42,56
1:14,30,0707,02,321,186,941,5714,91,9027,122,2144,182,5095,23,03
1:10 0,10010 2,771,418,261,8717,82,2732,522,6552,842,901143,62
1:6,7 0,15015 3,401,7310,12,2921,82,7839,762,2464,683,661394,43

Q [l/s] – natężenie przepływu ścieków sanitarnych
V [m/s] – prędkość przepływu

Przykład obliczeniowy – średnice przewodów kanalizacji:

Obliczeniowe natężenie ścieków sanitarnych wynosi 5,0 l/s
Na podstawie tabeli 1. Qo/Q = 5,0 / 20,14 = 0,25
Z wykresu odczytujemy Vo = 0,85*V = 0,85*1,14 = 0,97 m/s, przy napełnieniu h/d = 0,37

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną – kanalizacja sanitarna Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków m AWs szt dm3/s 0,70 9 – 1,5 0,10 94 13 4,0 0,125 154 31 6,2 0,15 408 82 10,1 Więcej

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Przybór sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odpływu Średnica podejścia AWs m Umywalka, bidet 0,5 0,04 Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyń,pralka automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem 1,0 0,05 Pisuary … Więcej

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka rewizyjna, 5-rynna 6-pion spustowy, 7-kanał ściekowy, 8-kanał deszczowy … więcej

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Poniżej (i w odnośnikach) przedstawiono zasady obliczania ogrzewania podłogowego (z rur wielowartwowych PE-AL-PE systemu Kisan) 1. Założenia wstępne do projektowania ogrzewania podłogowego Założenia wstępne maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s temperatura … więcej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d D dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne qog m dm3/s – dm3/s – dm3/s – dm3/s … więcej