Tag Archives: zasada działania

Budowa instalacji ogrodowej nawadniającej

Instalacja ogrodowa nawadniająca składa się z :

  • czujnika opadów

Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. Jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości przewodzące wody. W misce czujnika  znajdują się dwa styki elektryczne, podczas opadów deszczu styki w wodzie zwierają obwód elektryczny blokując uruchomienie programatora. Po wyschnięciu wody obwód automatycznie zostaje otwarty.

  • programatora

Jest sercem instalacji nawadniającej. Programator zapisuje w pamięci odpowiadający użytkownikowi program podlewania i odpowiednio włącza dopływ wody do zraszaczy o określonych porach. Istnieje możliwość wielokrotnego powtarzania cyklu podlewania w ciągu dnia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. W razie potrzeby można zablokować nawadnianie w określonych dniach (np. w sobotę podczas wieczornych przyjęć w   ogrodzie) lub uruchomić ręcznie wybraną sekcję (np. po wysypaniu nawozów należy niezwłocznie podlać rośliny). 

  • zaworów

W instalacji nawadniającej stosowane są najczęściej zawory elektromagnetyczne, których otwieraniem i zamykaniem steruje programator. zawory umieszczone są w specjalnych skrzynkach pod poziomem gruntu zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

  • zraszaczy

Stanowią końcowy element instalacji rozdeszczający wodę. W zależności od konstrukcji i zasady działania zraszacze w instalacjach nawadniających można podzielić na :

  • podziemne (wynurzane)
  • naziemne
  • turbinkowe
  • młoteczkowe
  • głowice deszczujące

nawadnianie_2315283

źródło:
1) www.instsani.pl
2) www.muratordom.pl

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny ceramiczny, polipropylenowy lub  wypełniony węglem aktywnym. Dostępne są filtry z jednym, … więcej

Pompy wyporowe

Pompy wyporowe to pompy  których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pomocą organu roboczego  ( tłoka, nurnika, przepony). W pompie wyporowej praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia.  Podział pomp wyporowych pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym-tłokowe jednostronnego działania – tłokowe dwustronnego działania … więcej

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa to elementy instalacji, które mają zabezpieczać instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zrzut wody przez otwór wypływowy. Zadziałanie powoduje starte wody w instalacji, dlatego coraz częściej stosuje się je zamiast naczyń wzbiorczych. W instalacjach wodnych wyróżniamy  zawory membranowe z zaworem zwrotnym i membranowe bez zaworu zwrotnego oraz na zawory … więcej

Zawór grzybkowy

Zawór grzybkowy zbudowany jest z korpusu wewnątrz którego wykonane jest gniazdo przylgowe dla elementu uszczelniającego. Elementem zamykającym przepływ jest grzybek z uszczelką gumową lub grzybek metalowy (zwykle mosiężny), zamocowany na ruchomym trzpieniu (wrzecionie). Uszczelnienie trzpienia względem korpusu nosi nazwę dławnicy. Zawory z uszczelką gumową stosowane … więcej

Tryskacze

Zasada działania Tryskacze przymocowane są do rurociągów. Woda zgromadzona w zbiorniku tłoczona jest do instalacji przez pompy uruchamiane automatycznie wskutek spadku ciśnienia w rurociągach wywołanego rozbiciem ampułki lub rozpadem ,,zamka” topikowego urządzenia. Wypływając z tryskacza, rozpraszana jest na deflektorze i tworzy kształt parasola. Budowa Oznakowanie barwne tryskaczy Zasada doboru … więcej

Zawory napowietrzające w instalacji kanalizacyjnej

Zawór napowietrzający odpowiada za efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie. Nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, lub zakończeniach długich podejść pod przybory. W tym ostatnim przypadku … więcej

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika. Zasada działania W osadniku gnilnym ścieki … więcej

Kanalizacja podciśnieniowa

Zasada działania System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające a większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające. W systemie kanalizacji podciśnieniowej wyróżnia sie cztery zasadnicze elementy: automatyczne zawory … więcej

Kraty do mechanicznego oczyszczania ścieków

Kraty w procesie oczyszczania ścieków służą do usuwania ze ścieków zawiesin i ciał pływających o dużych wymiarach. Powstające osady nazywane są skratkami, które po higienizacji składuje się na terenie do tego przygotowanym lub mogą stanowić dodatek w procesie kompostowania. Generalnie kraty dzieli się na gęste, średnie i rzadkie , ruchome lub stałe a oczyszczać … więcej