Wentylacja – celem i istotą jest poprawienie stanu i składu powietrza z punktu widzenia wymagań organizamu człowieka lub procesów produkcyjnych, przez jego wymianę wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymiana powietrza w pomieszczeniach spowodowana jest ruchem powietrza. Ruch powietrza wywołany jest z kolei kosztem pewnej energii: 1) energii potencjalnej mas powietrza o róznych temareaturach (siła wyporu, przekształcona energia kinetyczna waitru) – wentylacja naturalna; 2) energii mechanicznej urządzenia pobudzającego powietrze do ruchu – wentylacja mechaniczna;

AkusWin 4 Dobor tlumika

Tłumik wentylacyjny – jak dobrać

Jak dobrać tłumik wentylacyjny?

Tłumik wentylacyjny nazywany tłumikiem akustycznym, tłumikiem hałasu i jego zasadność stosowania w instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej jest w miarę zrozumiała – ma tłumić hałas w instalacjach. Niemniej jednak wielu inżynierów, projektantów czy wykonawców nie przykłada wielkiej wagi do tego elementu instalacji. A dlaczego? Wydaje mi się, że temat akustyki jest poruszany pobieżnie na studiach, dlatego projektanci nie mają aż dużo pojęcia teoretycznego w tej kwestii, a praktyka na etapie projektu nie wymusza tego na projektantach. Więcej w tej kwestii mają do powiedzenia wykonawcy, którzy z tym problemem się spotykają podczas uruchomienia i regulacji systemów wentylacji i klimatyzacji… ale wówczas temat często jest rozwiązywany na budowie i nie wraca do projektanta. Drugi powód wg mnie to taki, że coraz częsciej stosuje się wentylację mechaniczną – szczególnie w budownictwie jednorodzinnym (m.in. rekuperacja) – gdzie projekty są tak naprawdę standardowe – kupowane za kilkaset złotych, a wykonawcy (nie zawsze znający się w tym temacie) chcą szybko daną inwestycję zakończyć (bez odbioru osoby znającej zagadnienia wentylacji, hałasów, akustyki) i popełniane są proste błędy wykonawcze.

Zanim jednak przejdziemy do montażu i odbioru systemu wentylacji /czy klimatyzacji… jest temat projektu…

Często pojawia się pojawia się pytanie o:

dobór tłumika wentylacyjnego

Przykład budowy / oznaczeń tłumika prostokątnego:

tłumik prostokątny - oznaczenia budowa

gdzie:

A – Szerokość tłumika
B – Wysokość tłumika
L – Długość tłumika
d – Grubość kulis
i – Ilość kulis
s – Odległość między kulisami

Można dobór tłumika streścić w kilku zdaniach. Wielkość tłumika akustycznego zależy od przepływu powietrza przez tłumik. Należy dobierać tak, aby prędkość przepływu była w zakresie 8-12 [m/s] pomiędzy kulisami. Szerokość kulisy to zazwyczaj 100 czy 200 oraz odstęp pomiędzy nimi zależy od wielkości tłumienia. Generalnie im większa kulisa (szerokość) i mniejsza przerwa tym lepsze tłumienie. Wysokość kulisy wpływa jedynie na wydajność i opory tłumika. Warto jeszcze dodać, że im dłuższy tłumik tym więcej wytłumi, ale charakterystyki tłumienia zależą od materiału z jakiego wykonane sa kulisy i w zależności od prędkości. Wielkość tłumienia należy wyliczyć i dla danego pasma dobrać tłumik. Taka to oto teoria…

W praktyce jednak wygląda to nastepująco:

Producenci mają swoje wielkości tłumików (ze względu na technologie producji / linie technologiczne) wysokość x szerokość x długość i między tymi wymiarami projektant / wykonawca / klient szuka odpowiedniego tłumika, który spełnia żądane / szukane wielkości tłumienia dla wydajności.

Oczywiście producenci umożliwiają skorzystanie z ich oprogramowania, które jest pomocne (czasem jednak o program trzeba poprosić bo nie jest bezpośrednio dostępny na stronie www), a wręcz można powiedzieć daje nam bardzo dużo informacji w temacie dobieranego tłumika. Oto przykłady programów doboru tłumików:

Poniżej umieszono kilka zrzutów z programów wyżej wymienionych przy podanych tylko 2 parametrach (tylko w niektorych zrzutach widać wyniki):

  • ilość powietrza 5760 m3/h (1,6 m3/s)
  • kanał 800×450, gdzie prędkość powietrza wynosi 4,44 m/s dla w/w wydajności centrali.

Jeżeli znacie jakieś inne programy warte wyróżnienia do doboru tłumików to dajcie info w komentarzu.

AkusWin

AkusWin - dobor tłumika wentylacyjnego
AkusWin 4 Dobor tlumika

Smay – online

Smay - dobor tłumika wentylacyjnego online
smay dobór tłumikow wentylacyjnych
Smay - dobór tłumika - pojęcia

Prosilencer Win – firmy Swegon

Prosilencer dobor tlumika

Trox – online

Trox - dobór tłumika

LindQST online – firmy Lindab

LindQST dobor tlumikow

AlnorSilent

AlnorSilent - dobór tłumików wentylacyjnych
AlnorSilent - dobór tłumika

Więcej o Wentylacja

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Hałas Hałasem nazywamy dźwięk nieprzyjemny lub niepożądany (dźwięk zakłócajacy). Ogólnie można powiedzieć, że hałas działa denerwująco, osłabia uwagę, utrudnia pracę (umysłową, fizyczną itp.). Praca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powoduje powstawanie hałasów i drgań. Należy przyjąć zasadę wszelkiego rodzaju hałasy i drgania powinny być ograniczone … więcej

Montaż nawiewników

Miejsce montażu Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów. W oknie nawiewnik może być zamontowany … więcej

Nawiewnik sterowany ręcznie

W przypadku nawiewników sterowanych ręcznie ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia … więcej

Nawiewnik higrosterowany

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, … więcej

Nawiewnik okienny ciśnieniowy

Rozwiązaniem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, niezbędnej do sprawnego wentylowania budynku jest stosowanie specjalnych nawiewników. Są to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub w ścianach budynku. Na rynku są dostępne proste okienne nawiewniki sterowane ręcznie, nawiewniki higrosterowane, czy opisane poniżej nawiewniki ciśnieniowe. Nawiewnik … więcej

Wentylatory o przepływie poprzecznym

Konstrukcja wentylatorów o przepływie poprzecznym znana jest od ponad 80 lat, lecz dopiero wyniki prac konstrukcyjnych i badawczych z ostatnich lat pozwoliły na opracowanie takich rozwiązań, których charakterystyki eksploatacyjne są porównywalne z charakterystykami innych wentylatorów. Zasada działania wentylatorów o przepływie poprzecznym różni się nieco od innych wentylatorów promieniowych. Wirnik 1 … więcej

Zasady dotyczące działania wentylatorów

Zasady dotyczące działania wentylatorów służą określaniu wpływu zmiennych warunków pracy lub wielkości wentylatora na charakterystykę wentylatora, podano je w tabeli poniżej. Określenia użyte w równaniach: V – strumień objętości powietrza przepływającego przez wentylator, n – prędkość obrotowa wirnika wentylatora, P – spręż (statyczny i całkowity), … więcej

Wentylatory promieniowe – zasady montażu

Wentylatory promieniowe montowane są zwykle na osobnych fundamentach lub specjalnych ramach na amortyzatorach. Rama mocowana jest do podłoża za pomocą specjalnych śrub kotwiących. Uruchomienie wentylatora nastąpić może po siedmiu dniach od zabetonowania śrub kotwiących. Posadowienie wentylatora promieniowego z wykorzystaniem amortyzatorów przedstawia rysunek poniżej. Zasady posadowienia wentylatorów promieniowych. 1. … więcej

Wentylatory kanałowe

Wentylatory kanałowe występują w dwóch odmianach: do kanałów okrągłych do kanałów prostokątnych Wentylatory do kanałów okrągłych mają obudowę wykonaną z blachy stalowej lub tworzyw sztucznych, z oboma króćcami o przekroju kołowym. Wirniki tych wentylatorów mają często typowy kształt wirników wentylatorów promieniowych, najczęściej z łopatkami odgiętymi do tyłu. Spotykane są … więcej