Wentylacja – celem i istotą jest poprawienie stanu i składu powietrza z punktu widzenia wymagań organizamu człowieka lub procesów produkcyjnych, przez jego wymianę wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymiana powietrza w pomieszczeniach spowodowana jest ruchem powietrza. Ruch powietrza wywołany jest z kolei kosztem pewnej energii: 1) energii potencjalnej mas powietrza o róznych temareaturach (siła wyporu, przekształcona energia kinetyczna waitru) – wentylacja naturalna; 2) energii mechanicznej urządzenia pobudzającego powietrze do ruchu – wentylacja mechaniczna;

Ssanie w kanale. Montaż wentylatora

Prawidłowy montaż wentylatora wywiera ogromny wpływ na warunki pracy całej instalacji. Nieprawidłowa lokalizacja, brak tłumików czy łączników przeciwdrganiowych mogą zwiększyć hałas. Dodatkowo brak konserwacji (czyszczenia) instalacji (wentylatorów, filtrów, przewodów itp.) pogarsza parametry powietrza w pomieszczeniach, zwiększa opory przepływu oraz poziom zużycia energii przez wentylatory.

W celu zminimalizowania spadku sprawności wentylatora (wentylatory kanałowe), spowodowanego turbulentnym przepływem powietrza, zalecane jest zachowanie przed i za wentylatorem prostego odcinka kanału lub tłumika. Minimalna długość prostego kanału powinna wynosić:

L = D (po stronie ssawnej)
L = 3D (po stronie tłocznej)

gdzie:
L – długość prostego kanału
D – średnica przewodu

Na tych odcinkach filtry nie powinny być zamontowane.

Wielkość przekroju kanałów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż przekroje na wlocie i wylocie z wentylatora – zapobiega to niewskazanemu dławieniu wentylatora.

W celu odizolowania drgań z wentylatora zaleca się montaż złącz przeciwdrganiowych pomiędzy wentylatorem a kanałami wentylacyjnymi.

W celu zapobiegnięcia przenoszeniu drgań z wentylatora na inne elementy instalacji zaleca się montaż wentylatorów z zastosowaniem zamocowań tłumiących drgania.

Przed uruchomieniem wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi w szczególności z podłączeniem elektrycznym z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń oraz ze sposobem rozruchu.

Więcej o Wentylacja

Jakość powietrza – Co wpływa na atmosferę w domu i w pracy?

wentylacja i klimatyzacja

Przeciętny człowiek spędza w pracy ok 2100 godzin rocznie, co przekłada się na ponad 86 dni! Czyste powietrze jest niezbędne dla życia ludzi. Człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 jego litrów. To oczywiste, że jakość powietrza wpływa na zdrowie komfort i dobre samopoczucie ludzi. Niestety jakość … Więcej

Dezodoryzacja – ograniczanie uciążliwości zapachowej

Gazy odlotowe mają często przykry zapach, mimo że nie są przekraczane wartości normowanych stężeń zanieczyszczeń. Za występowanie zapachu odpowiedzialne są domieszki śladowe, nie rejestrowane przez przyrządy lub mieszaniny gazów nie toksycznych, dla których nie ustalono granicznych stężeń. Dezodoryzacja jest jednym z najtrudniejszych zagadnień techniki oczyszczania gazów odlotowych. Niski próg wyczuwalności węchowej … czytaj więcej

Odpylanie metodami suchymi

odpylacze

Odpylanie to usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche.Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się też skutecznością. Przyjmuje się, że najniższą skuteczność separacji posiadają … więcej

Dlaczego Wentylacja jest ważna?

Budynek, który jest niewłaściwie wentylowany podlega niszczeniu. Nie od dziś wiadomo, że dobrze wentylowane pomieszczenia to pomieszczenia, w których panuje przyjemny klimat dla człowieka. Przede wszystkim dobra wentylacja to pewność, że żyjemy w zdrowym domu.Pierwszym i najszybciej widocznym skutkiem złej wentylacji są zaparowane szyby w oknach. Takie zjawisko obserwuje się dość często, jeśli … więcej

Rekuperator? Jestem na tak.

Nowoczesny system wentylacji zapewnia pełen komfort przebywania w domu, który jest prawidłowo wietrzony oraz ogrzewany. Takie nowoczesne rozwiązanie to również przebywanie i życie w zdrowym i czystym powietrzu. Wentylacja mechaniczna jest systemem wentylacji, którego zadaniem jest dostarczanie świeżego ogrzanego powietrza oraz usuwanie tego już zużytego i zepsutego. To wszystko jest możliwe … czytaj więcej

Zalety Wentylacji Mechanicznej

Dobrze wentylowane pomieszczenie wpływa na samopoczucie osób w nim przebywającym oraz regularne przewietrzanie jest konieczne, aby mieszkańcy cieszyli się zdrowiem. Jednak nieprzemyślane wietrzenie domu może się przyczynić do bardzo dużych strat energii. Do pierwszej bardzo ważnej zalety wentylacji mechanicznej należy fakt, że jest to inwestycja, która przyczyni się … więcej

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest do instalacji … Więcej

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej