Kominy są integralną częścią systemu spalania – tam gdzie kocioł, piec – tam musi byc komin. Zadaniem komina jest odprowadzenie do atmosfery spalin, które już oddały swoje ciepło w kotle. Jednocześnie komin powinien wytwarzać ciąg, który pokonuje opory przepływu spalin przez kocioł. Ciąg ten nosi nazwę ciągu naturalnego. Jeżeli opory przypływu spalin pokonuje wentylator, mówimy wówczas o ciągu sztucznym. Projektowanie kominów (jego wymiarów) polega na ustaleniu jego wysokości, przekroju i materiału aby spełnione były w/w funkcje.

Systemy kominowe

Ważnym elementem każdego dachu jest komin. Ze względu na przeznaczenie, kominy można podzielić na dymowe oraz wentylacyjne. Wraz z ewolucją pokryć dachowych postępuje również ewolucja w systemach kominowych. W przypadku kominów wentylacyjnych zmiany te nie są zbyt duże, gdyż nie wymagają one szczególnych obostrzeń z uwagi na neutralne oddziaływanie na elementy dachu. Jednym z udogodnień w tego typu kominach jest stosowanie jednowarstwowych, prefabrykowanych modułów montażowych, które skracają proces budowy komina. W przypadku kominów dymowych wraz z szerszym wprowadzeniemgazu i oleju opałowego zaczęło dochodzić do coraz częstszych szkód kominowych. Niskie temperatury spalin, ich nieznaczny masowy strumień i związany z tym agresywny kondensat oraz kwas doprowadzały do zawilgocenia i zanieczyszczenia kominów smołą. Komin dymowy nie jest obecnie jedynie prostym elementem murowanym z pełnej cegły, rapowanym wewnątrz oraz tynkowanym na zewnątrz. Jest to natomiast wielowarstwowa konstrukcja spełniająca kilka istotnych funkcji polegających na:

  • utrzymaniu szczelności instalacji;
  • zapewnieniu właściwej izolacji cieplnej;
  • bezpieczeństwie dla pozostałych elementów dachu;
  • estetyczny wygląd przy zachowaniu pożądanej sztywności.

Dla zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa eksploatacji kominy powinny być:

  • przystosowane do wszelkiego rodzaju paliw,
  • kwasoodporne,
  • odporne na wysoką temperaturę,
  • niewrażliwe na wilgoć.

Źródło: www.schiedel.pl

Obróbki kominowe

Obróbki kominowe należą do jednych z najtrudniejszych w wykonaniu. Wynika to z faktu połączenia materiału stałego jakim jest komin z konstrukcją dachu, która ze względów technicznych oraz atmosferycznych ulega odkształcaniu. Wymaga to zastosowania techniki obróbki pozwalającej na swobodną pracę elementów, bez ryzyka zaistnienia nieszczelności. Obróbki kominowe wykonuje się najczęściej z blach stalowych ocynkowano-powlekanych i metali szlachetnych takich jak: aluminium, miedź, cynk, tytan-cynk, ołów. Uzupełnieniem dla wykorzystywanych w tym celu blach są taśmy bitumiczne z klejem. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego stosuje się inny profil blacharski. W górnej i bocznych częściach komina blacha jest umieszczana na zakładkę pod pokryciem dachu. Dodatkowo, boczne krawędzie obróbki muszą poprzez odpowiednie wyprofilowanie, zabezpieczać dach przed podpływaniem wody pod pokrycie. Dolna część obróbki jest wyłożona na pokrycie dachowe.

Wejście obróbki w komin wymaga wykonania nacięcia w które wprowadzany jest profil blachy. Następnie, powstały w ten sposób rowek z umieszczonym profilem uszczelnia się silikonem dekarskim, odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Obróbka komina jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznego szkolenia. Nie jest możliwe precyzyjne opisanie wszystkich czynności bez praktycznej demonstracji.

Więcej o Kominy

Technika kondensacyjna

Energia cieplna zawarta w parze wodnej powstającej w wyniku spalania była dotychczas bezpowrotnie odprowadzana wraz ze spalinami do atmosfery. Duży postęp technologii oraz materiałoznawstwa pozwolił najlepszym firmom zaoferować proste w budowie kotły kondensacyjne po przystępnej cenie. Obecnie w nowych kotłach kondensacyjnych część ciepła zawartego w spalinach odzyskuje się przez głębokie schłodzenie … więcej

Montaż przewodów kominowych

Przepisy PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu do 70 kW PN-EN 1443:2005 Kominy – wymagania ogólne PN-EN 1856-1 2005/A1:2007 … więcej

Dobór przekroju i wysokości komina

Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie. Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu … więcej

Komin tradycyjny czy systemowy?

Kominy systemowe to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie. Wykonywane są z gotowych elementów (prefabrykatów) – pustaków, rur, izolacji cieplnej oraz akcesoriów. Dzięki temu ich montaż jest znacznie prostszy i krótszy, niż w przypadku tradycyjnych kominów. Zajmują one też mniej miejsca. Porównanie kosztowe wykonania komina na przykładzie komina o wysokości 7m, … więcej

Kominy murowane z cegły pełnej

Przewody murowane z tradycyjnej cegły pełne to rozwiązanie stosunkowo tanie, lecz budowa takiego komina wymaga sporych umiejętności – przede wszystkim dużej precyzji i wprawy. Między elementami murowanymi na zaprawę mogą bowiem powstać szczeliny, którymi będzie uchodził dym. Bardzo wiele przewodów murowanych tradycyjnie wykonywanych jest niepoprawnie, dlatego … więcej

Systemowe kominy ceramiczne

Budowa Systemowe kominy ceramiczne buduje się łatwiej i szybciej niż tradycyjne murowane z cegły. Bloczki, które stanowią obudowę ceramicznego wkładu, ustawia się jeden na drugim, osadzając je na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Do każdego bloczka wsuwa się kolejny odcinek ceramicznej rury i odpowiednio dopasowanej izolacji z wełny mineralnej (jeśli jest … więcej

Kominy stalowe

Kominy stalowe produkowane są jako wewnętrzne wkłady – rury przeznaczone do umieszczenia w obudowie z cegieł lub bloczków – albo jako samodzielne systemy przeznaczone do wznoszenia kominów wewnątrz bądź na zewnątrz domu. Do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych poleca się elementy wykonywane ze stali 1.4404 o grubościach ścianki nie mniej niż 0,50mm (natomiast do kotłów … więcej

Kominy – przepisy, badania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 12 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r. Instalacje i urządzenia techniczne § 30. 1.  W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub … więcej

Kominy – odprowadzanie spalin

Zadania Podstawowym zadaniem komina jest odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz budynku, dostarczenie powietrza które potrzebne jest do podtrzymania procesu spalania oraz wymiana zużytego powietrza. Aby zapewnić prawidłowe działanie palenisk, komin powinien mieć, określony przez producenta urządzenia grzewczego, minimalny ciąg kominowy. Dla kotłów gazowych z palnikiem … więcej