Uzbrojenie instalacji

Zbiorniki wodociągowe

Zbiorniki wodociągowe jak sama nazwa skazuje są to elementy służące do gromadzenia wody, która może pochodzić bezpośrednio z ujęcia lub może być już uzdatniona. Zbiorniki oprócz magazynowania wody mogą również:

 • wyrównywać nierównomierność między dostawą a poborem wody,
 • zabezpieczać równomierną pracę pomp oraz urządzeń oczyszczających wodę,
 • istotnie zwiększać stopień niezawodności działania systemu wodociągowego,
 • stabilizować ciśnienia w sieci wodociągowej pod warunkiem, iż są zlokalizowane odpowiednio wysoko ponad obszarem konsumpcji wody,
 • umożliwiać magazynowanie wody na cele gaśnicze, do celów własnych, a także na wypadek awarii urządzeń oraz sieci wodociągowej.

Podział zbiorników

 •  zbiorniki terenowe (tanie i budowane na wzniesieniach),
 •  zbiorniki wieżowe (zlokalizowane na specjalnej konstrukcji),
 •  zbiorniki dolne (zadaniem ich jest wyrównanie nierównomierności między dostawą i poborem wody),
 •  zbiorniki górne (dodatkowo stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej).
 •  zbiorki przepływowe (początkowe), zlokalizowane są między obiektami zakładu produkcji wody, a siecią wodociągową.
  W tym układzie cała ilość wody dopływa do zbiornika, natomiast wypływa ze zbiornika zawsze ilość wody odpowiadająca aktualnemu, chwilowemu rozbiorowi na sieci wodociągowej. Przy takiej lokalizacji zbiornika ciśnienie wytwarzane przez pompownię jest ustabilizowane a ponadto zagwarantowana jest ciągła wymiana wody w zbiorniku, co zabezpiecza przed jej wtórnym zanieczyszczeniem (jeżeli przebywa w zbiorniku 7 – 8 dni to może być wtórnie zanieczyszczona bakteriologicznie). Z tego względu zbiorniki początkowe, mimo pewnych wad są w aktualnych warunkach wyraźnego trendu spadkowego zapotrzebowania na wodę – preferowane.
 • zbiorniki końcowe
  Przy tej lokalizacji odbiorcy są umiejscowieni między źródłem zasilania zewnętrznego (pompownia), a zbiornikiem. W tym wypadku charakterystyczne jest to, że ciśnienia wytwarzane przez pompownię są zmienne co sprawia, że zmienne są również ciśnienia w sieci wodociągowej.
 • zbiorniki centralne (zlokalizowane zwykle w punkcie ciężkości największego rozbioru wody). Dla części odbiorców wody jest to zbiornik początkowy, natomiast dla części pozostałej – zbiornik końcowy. Taka lokalizacja jest najkorzystniejsza z punktu widzenia warunków ciśnieniowych w sieci wodociągowej. Występują wówczas najmniejsze zmiany ciśnień w cyklach dobowych i nie ma zazwyczaj wtedy potrzeby instalowania na sieci dodatkowych urządzeń, a w szczególności regulatorów ciśnienia.

Instalacja ze zbiornikiem końcowym wody

zbior1 zbior2 zbior3 zbior4

Więcej o Uzbrojenie instalacji

Filtr narurowy

Filtr narurowy wyposażony jest w głowicę z gwintowanymi otworami lub przyłączami które przeznaczone są do mocowania do instalacji rurowej. Przeznaczone są głównie dla całego domu i instalowane za głównym zaworem odcinającym wodę. Tanie filtry narurowe na czas wymiany wkładu wymagają wykonania obejścia wodociągowego z zaworami, w droższych -głowica posiada wbudowany by-pass i zawór … więcej

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny ceramiczny, polipropylenowy lub  wypełniony węglem aktywnym. Dostępne są filtry z jednym, … więcej

Filtry do szafek zlewozmywakowych

Szafki zlewozmywakowe to doskonałe miejsce do zabudowy filtrów. Ze względu na ilość miejsca można tutaj stosować rozwiązania wielostopniowe, przy czym poszczególne stopnie filtracji mogą być wyposażone we wkład mechaniczny, do usuwania mętności, wkład węglowy – do usuwania nieprzyjemnego zapachu , szczątkowego żelaza i metali ciężkich oraz wkład z żywicą jonowymienną, … więcej

Filtr montowany na wylewce baterii zlewozmywakowej

Filtry domowe, służące do uzdatniania wody mogą być montowane bezpośrednio na wylewce baterii zlewozmywakowej. Wymaga to zwykle zastosowania adapterów z odpowiednim gwintem. Filtr zbudowany jest z klosza, wewnątrz którego znajduje się wymienny wkład filtracyjny. Woda w zależności od potrzeb może przepływać by-passem z pominięciem filtra, lub  filtrem – po przestawieniu … więcej

Filtry dzbankowe

Filtry dzbankowe to najprostsze rozwiązanie służące uzdatnianiu wody. Generalnie jest to dzbanek w którym znajduje się wkład filtrujący, którym może być węgiel aktywny i żywica jonowymienna. Pozwala to na usunięcie jonów twardości węglanowej i nieprzyjemnego zapachu, pozostawiając w wodzie inne cenne dla zdrowia składniki. Zasada działania polega na filtrowaniu w sposób grawitacyjny … więcej

Ogólny podział pomp wodnych

Pompami nazywamy maszyny do transportu i podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z obszaru niższego ciśnienia do obszaru ciśnienia wyższego. W zależności od rodzaju napędu pompy dzielą się na: ręczne (np. zdrój uliczny, pompa skrzydełkowa) elektryczne spalinowe pneumatyczne strumieniowe a ze względu na rodzaj wykonywanej pracy na: ssące tłoczące ssąco-tłoczące … więcej

Pompy wirowe wałowe

Pompy wirowe wałowe przeznaczone są do pompowania wody, gnojówki, gnojowicy, ścieków komunalnych oraz innych cieczy zanieczyszczonych, zgodnie z poniższym opisem. Mogą być stosowane w rolnictwie, gospodarce komunalnej oraz budownictwie do odwadniania wykopów budowlanych. Pompy typu: N427, N427/1, N415/3 i N415/4  Są to pompy o wymuszonym przepływie, które przeznaczone są do pompowania wody, gnojówki … więcej

Pompy wirowe głębinowe

Pompę głębinową montuje się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. Zespół pompowy jest montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem wlotowym, dalej poszczególne … więcej

Pompy wirowe

Pompy wirowe to urządzenia wirnikowe których zasada działania polega na zwiększeniu krętu cieczy dzięki łopatką znajdującym się w wirniku. Ciesz podlega działaniu siły odśrodkowej lub wyporowej albo obu jednocześnie i w ten sposób przekazywana jest energia powodująca wzrost ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii … więcej