Tag Archives: rodzaje

Rodzaje osadników gnilnych

Osadniki gnilne wykonywane są z tworzyw sztucznych (najczęściej polietylenu wysokiej gęstości PE-HD) lub z żelbetu. Na końcu osadnika umieszczony jest zazwyczaj filtr zabezpieczający przed wypływem zanieczyszczeń, które tworzą kożuch na powierzchni ścieków. Osadniki posiadają właz z pokrywą do usuwania osadu. Do małych oczyszczalni ścieków stosuje się zazwyczaj zbiorniki jednokomorowe, które mogą mieć w środku jedno lub dwa przewężenia na obwodzie, albo zbiorniki dwukomorowe. Jeżeli w osadniku nie ma zainstalowanego filtra, należy zamontować go bezpośrednio za zbiornikiem.

 Poprawie skuteczności działania osadnika gnilnego służy:

  • zwiększenie jego pojemności;
  • podział na połączone szeregowo komory (lub odrębne zbiorniki);
  • wykorzystanie preparatów zawierających bakterie, przyspieszające rozkład ścieków.

Zastosowanie tych metod sprawia, że ścieki trafiające do drenażu lub innego rodzaju oczyszczalni są znacznie czystsze. Ponadto skład ścieków trafiających do dalszego etapu oczyszczania jest niemal stały. W zbiornikach jednokomorowych, zwłaszcza tych najmniejszych (np. 1,5 m3), dochodzi do dużych wahań stężenia zanieczyszczeń – w zależności od chwilowego dopływu świeżych ścieków.

osadnik

źródło:
1) www.budujemydom.pl
2) www.instsani.pl

Naczynia wzbiorcze

Przeznaczenie Niezależnie od typu instalacji naczynia wzbiorcze pełnią tę samą rolę. Przyjmują nadmiar czynnika grzewczego (lub chłodniczego), gdy ten się rozszerza na skutek wzrostu temperatury i oddają go z powrotem do instalacji, kiedy temperatura w obiegu maleje i spada ciśnienie. Najogólniej mówiąc, naczynia wzbiorcze zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem … więcej

Głowice termostatyczne

Wymogi prawne W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami. Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jednoznacznie, co następuje: „Rozdział 4. … więcej

Podział zaworów termostatycznych

Ze względu na zasadę działania: z regulacją ręczną z regulacją termostatyczną (z termostatem na zaworze, z termostatem zdalnym) Ze względu na figurę korpusu zaworu: o figurze prostej o figurze kątowej prawej lub lewej trzyosiowe (narożne) zespolone z korpusem obejścia (trzydrogowe) czterodrogowe Ze względu na typ instalacji do instalacji jednorurowej do instalacji dwururowej Ze względu na możliwości regulacyjne zaworu: … więcej

Izolacja cieplna

Zadania izolacji Izolacją cieplną nazywamy ogólnie materiał , który chroni pomieszczenie, obiekt, urządzenie przed utratą ciepła. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się tylko takie, których współczynnik przenikania ciepła λ obliczony w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. W instalacjach sanitarnych materiał izolacyjny chroni przed korozją, wykraplaniem … więcej

Wentylatory kanałowe

Wentylatory kanałowe występują w dwóch odmianach: do kanałów okrągłych do kanałów prostokątnych Wentylatory do kanałów okrągłych mają obudowę wykonaną z blachy stalowej lub tworzyw sztucznych, z oboma króćcami o przekroju kołowym. Wirniki tych wentylatorów mają często typowy kształt wirników wentylatorów promieniowych, najczęściej z łopatkami odgiętymi do tyłu. Spotykane są także … więcej

Wentylatory promieniowe

Wentylatory promieniowe buduje się jako jednostronne zasysające (króciec ssący znajduje się po przeciwnej stronie patrząc od napędu) i dwustronnie zasysające. Przeniesienie napędu z silnika na wirnik wentylatora może myć rozwiązane rozmaicie. W małych wentylatorach zwykle stosuje się mocowanie wirnika bezpośrednio na wale silnika. Większe jednostki napędzane … więcej

Palnik – serce kotła

Najważniejszym elementem kotła jest palnik – najlepiej z płynną (modulowaną) regulacją. Im szerszy zakres modulacji, tym większa sprawność urządzenia. Palnik działa w wydzielonej części kotła – komorze spalania. Palniki gazowe, w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza, mogą być atmosferyczne i wentylatorowe (nadmuchowe). W palnikach atmosferycznych powietrze potrzebne do spalania … więcej

Gazomierze

Gazomierze są urządzeniami służącymi do pomiaru objętości przepływającego gazu w instalacji lub sieci gazowej. W zależności od budowy i zasady działania gazomierze dzielą się na: miechowe rotorowe turbinowe ultradźwiękowe laboratoryjne a ze względu na zastosowanie, na: gazomierze domowe gazomierze przemysłowe Gazomierze miechowe Są popularnym rozwiązaniem stosowanym w domkach jedno – i wielorodzinnych, … więcej