Projektowanie

Wnęka na punkt redukcyjno pomiarowy – gazownictwo

Gazownictwo – Wnęka na punkt redukcyjno – pomiarowy – gazomierz

wnęka na punkt reducyjno - pomiarowy
1Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-25 mm
2Kolnierz stalowy z szyjką Dn-25mm, p= 0.63 MPa
3Zawór kolnierzowy Dn-25 mm, p= 0.63 MPa
4Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-20 mm
5Reduktor R-10
6Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-32 mm
7Kolano A1 nakretne równoprzelotowe Dn-32 mm
8Łącznik N8 wkrętne zwężkowe Dn-32/25 mm
9Kolano A4 nakrętno-wkrętne równoprzelotowe Dn-25 mm
10Łącznik M2 nakrętny równoprzelotowy Dn-25 mm
11Gazomierz miechowy
12Złącznik M2 nakrętny równoprzelotowy Dn-32 mm
13Kolano A4 nakrętno-wkrętne równoprzelotowe Dn-32 mm
14Kolano A1 nakrętne równoprzelotowe Dn-25 mm
15Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-25 mm
16Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-40 mm
17Uchwyt (zaczep)

Więcej o Projektowanie

Przykład obliczeniowy

Poniżej przedstawiony został schemat instalacji gazowej, zasilanej gazem GZ50, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W opisie działek kolejne cyfry oznaczają: 5 – numer działki obliczeniowej 1,30 – obliczeniowe zużycie gazu w [m3/h] 3,10 – długość działki w [m] 15 – średnica nominalna rur w [mm] Schemat … więcej

Schematy instalacji gazowej

Wykonawstwo instalacji gazowej wymaga od projektanta projektu instalacji gazowej z rzutem poziomym wszystkich niepowtarzalnych kondygnacji, w tym piwnic z zaznaczeniem średnic rur i usytuowania zaworów gazowych, jak też podejść pod piony gazowe. Jeśli na rzutach rura gazowa prowadzona jest w rurze ochronnej należy ją opisać podając średnicę i długość. Na rzutach … więcej

Dobór gazomierza

Dobór gazomierza miechowego sprowadza się najczęściej do ustalenia: minimalnego obciążenia gazomierza – określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne, maksymalnego obciążenia gazomierza – jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może występować stale, bez pogorszenia jego własności pomiarowych. W domkach … więcej

Straty ciśnienia w instalacji gazowej – obliczenia

Przepływ gazu przez rurociąg powoduje stratę ciśnienia, które zużywa się na pokonanie oporów ruchu. Opory te składają się z oporów tarcia na długości i z oporów miejscowych. Wielkość strat ciśnienia można obliczyć ze wzoru: gdzie: Ri– jednostkowe liniowe straty ciśnienia (Pa), li– długość odcinka w [m], Zi– miejscowe straty ciśnienia … więcej

Zapotrzebowanie na gaz – obliczenia

Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg poniższego wzoru, którego postać zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe gdzie:VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG)  m3/h,fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekarnikiem lubbez piekarnika),VGW – zużycie gazu … więcej