Tag Archives: straty ciśnienia

Straty ciśnienia w instalacji gazowej – obliczenia

Przepływ gazu przez rurociąg powoduje stratę ciśnienia, które zużywa się na pokonanie oporów ruchu. Opory te składają się z oporów tarcia na długości i z oporów miejscowych. Wielkość strat ciśnienia można obliczyć ze wzoru: gdzie: Ri– jednostkowe liniowe straty ciśnienia (Pa), li– długość odcinka w [m], Zi– miejscowe straty ciśnienia … więcej