Najczęstszym i najważniejszym obecnie obszarem zastosowania techniki chłodniczej jest transport i przechowywyanie łatwo się psujących artykułów spożywczych. W celu zrozumienia techniki chłodniczej od strony projektowania, wykonawstwa czy użytkowania instalacji chłodniczych jest zrozumienie zagadnień, pojęć branżowych takich jak podstawy termodynamiki czy zapoznanie się z urządzeniami chłodnicznymi i ich częsciami składowymi, czynnikami chłodniczymi czy elementami automatyki chłodnicznej.

Instalacje chłodnicze

Prawie wszystkie urządzenia klimatyzacyjne wymagają doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewania powietrza w zimie oraz czynnika chłodzącego do ogrzania i osuszenia powietrza latem. Wcześniej do tego celu były stosowane: lód, woda wodociągowa lub studzienna. Obecnie stosowane są chłodziarki.

Sposób działania tych urządzeń polega na tym, że doprowadzając energię w obiegu termodynamicznym ,,wstecz” odprowadzone zostaje ciepło od chłodzonego powietrza, przy czym ciepło to może być odprowadzone bezpośrednio za pomocą chłodziarki lub pośrednio przez obieg zimnej wody chłodzonej za pomocą chłodziarki.

Projektowanie instalacji chłodniczej rozpoczyna się od wywiadu w którym zbierane są podstawowe informacje o potrzebach użytkownika oraz branży w której ta instalacja ma pracować. Następnie dostosowujemy się do przepisów i tworzymy projekt w którym uwzględniamy moc elektryczną i chłodniczą, zestawienie materiałów, elementów instalacyjnych oraz urządzeń.

img1

Więcej o Wiadomości ogólne z chłodnictwa

Informacje podstawowe – chłodnictwo

Chłodnictwo to dział techniki obejmujący teorią i praktyką zagadnienia chłodzenia, czyli odprowadzanie ciepła od ośrodka ochładzanego do otoczenia bądź innego ośrodka, który ma wyższą temperaturę – w celu uzyskania temperatur niższych od temperatury otoczenia, lub początkowej temperatury schładzanego ośrodka. Największym zbiorem zastosowań chłodnictwa jest przede wszystkim przechowywanie i transport artykułów … więcej