Tag Archives: zużycie wody

Przeciętne normy zużycia wody: dla obiektów wojskowych

Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych – resortów obrony i spraw wewnętrznych

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)

 

Lp. Wyszczególnienie obiektu Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j.o. x dobę m3/j.o. x miesiąc
1 2 3 4 5
1 Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne, szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi:
– z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz w zbiorowym zakwaterowaniu 200 6,0
– z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny 50 1,5
2 Kuchnie i stołówki 1 konsument 140 4,2
kasyna 1 konsument 120 3,6
kluby oficerskie 1 konsument 50 1,5
3 Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej 1 pojazd 1.500/1 pojazd 1 mycie

 

Przeciętne normy zużycia wody: przy chemicznej ochronie roślin

Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślinśrodkami: a – owadobójczymi; b – grzybobójczymi; c – chwastobójczymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)   Lp. Rodzaj upraw Środek chemiczny Jednostka Przeciętne normy Przeciętne normy zużycia wody x ilość zabiegów odniesienia (j.o.) … więcej

Przeciętne normy zużycia wody: w fermach i obiektach inwentarskich

Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70) Lp. Zwierzęta Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc … więcej

Przeciętne normy zużycia wody: w rolnictwie

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)   Lp. Wyszczególnienie Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę 1 2 3 4 1 Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1) … więcej