Ogrzewanie (jako działu nauki użyjemy bardziej hasła ogrzewnictwo) – celem tego procesu jest utrzymanie włąsciwej temerpatury dla uzyskania komfortu cieplnego (odpowiednich warunków dobrego samopoczucia), względnie odpowiedniej temperatury wynikającej z przeznaczenia pomieszczenia (np. łazienka, pokój dzienny, garaż, sauna). W tej kategorii poruszone zostały zagadnienia projektowania instalacji centralnego ogrzewania – grzejnikowego, podłogowego, promienniki, asortymentu, materiałów i technik montażu instalacji c.o. oraz regulacji temperatury.

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu.

MateriałOznaczenieRozszerzalność termiczna
mm/m*K
polietylen sieciowanyPeX0,18
polipropylenPP-R0,15
polibutylenPB0,13
chlorowany polichlorek winyluPVC-C0,062
polipropylenPP-R stabi0,030
polietylenPeX-Al-PeX0,025
miedźCu0,017
stal0,012

Więcej o Ogrzewanie

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CO

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym – wymienniki płytowe Dane wyjściowe: Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: pz = 1,6 MPaCiśnienie dopuszczalne dla instalacji centralnego ogrzewania: p1 = 0.6 MPaGęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C) ρ = 977.8 … więcej

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu otwartego (PN B-02413)

Naczynie wzbiorcze w instalacji wodnej centralnego ogrzewania systemu otwartego Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego powinna być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym, którego zadaniem jest przyjmowanie przyrostu objętości wody pod wpływem wzrostu temperatury oraz odpowietrzenie instalacji. Naczynie powinno być zamontowane w najwyższym punkcie instalacji min. 0,7 m nad najwyższym … więcej

Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika (PV) to pojęcie, które odnosi się do elektryczności pochodzącej ze Słońca.  Początki fotowoltaiki sięgają już XIX w, gdy odkryto efekt fotowoltaiczny, czyli efekt powstawania siły elektromotorycznej pod wpływem promienowania słonecznego. Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne powstałe w 1883 r. wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cienką … Więcej

Technika kondensacyjna

Energia cieplna zawarta w parze wodnej powstającej w wyniku spalania była dotychczas bezpowrotnie odprowadzana wraz ze spalinami do atmosfery. Duży postęp technologii oraz materiałoznawstwa pozwolił najlepszym firmom zaoferować proste w budowie kotły kondensacyjne po przystępnej cenie. Obecnie w nowych kotłach kondensacyjnych część ciepła zawartego w spalinach odzyskuje się przez głębokie schłodzenie … więcej