Ogrzewanie (jako działu nauki użyjemy bardziej hasła ogrzewnictwo) – celem tego procesu jest utrzymanie włąsciwej temerpatury dla uzyskania komfortu cieplnego (odpowiednich warunków dobrego samopoczucia), względnie odpowiedniej temperatury wynikającej z przeznaczenia pomieszczenia (np. łazienka, pokój dzienny, garaż, sauna). W tej kategorii poruszone zostały zagadnienia projektowania instalacji centralnego ogrzewania – grzejnikowego, podłogowego, promienniki, asortymentu, materiałów i technik montażu instalacji c.o. oraz regulacji temperatury.

Ogrzewanie podłogowe – alternatywa dla grzejników

Rynek systemów grzewczych pozwala obecnie wybierać spośród szerokiej oferty rozwiązań. Zmieniająca się technologia powoduje jednak, że wykorzystywane od lat grzejniki nie są w stanie osiągać optymalnej wydajności z każdym typem instalacji. Skuteczną alternatywę stanowi dla nich ogrzewanie podłogowe, które zapewnia komfort cieplny przy niższych kosztach eksploatacyjnych.

Ogrzewanie podłogowe jest systemem wykorzystującym podłoże danego pomieszczenia jako powierzchnię grzewczą. Zalicza się je do grona technologii niskotemperaturowych, czyli takich, które osiągają maksymalnie ok. 55 °C. Ciepło w takim układzie rozchodzi się zupełnie inaczej niż w przypadku standardowych grzejników, co sprawia, że pomimo niższej temperatury komfort pozostaje jednakowy, a domownicy uzyskują wyższa jakość powietrza za mniejsze pieniądze.

Jak działa ogrzewanie podłogowe?

W zależności od budowy systemu podłogówka może wykorzystywać w celach grzewczych wodę lub prąd. Pod powierzchnią podłogi instaluje się system rur lub maty elektryczne. Ciepło oddawane jest do podłoża, a następnie przekazywane do pomieszczenia.

– Zaletą takiego rozwiązania jest to, że cała przestrzeń ogrzewana jest równomiernie. Nie występuje tutaj sytuacja, gdzie najwyższa temperatura jest wokół grzejników, a ciepłe powietrze kumuluje się przy suficie, co prowadzi do niepotrzebnych strat – mówi Paweł Kocięba-Żabski, prezes Nateo sp. z o.o.

W ogrzewaniu podłogowym ciepło jest oddawane w większości przez promieniowanie cieplne, a nie tak jak w przypadku standardowych grzejników – konwekcję, czyli mieszanie się powietrza o różnych temperaturach. Ma to istotne znaczenie nie tylko z perspektywy strat energii, ale także kwestii higienicznych, ponieważ nie zachodzi proces dodatniej jonizacji powietrza, która jest niekorzystna dla człowieka. W pomieszczeniu nie unosi się również kurz, co z kolei jest ważne dla alergików.

Zysk ekonomiczny i zdrowotny ogrzewania podłogowego

Montaż ogrzewania podłogowego jest w droższy od standardowego systemu grzejnikowego, jednak koszty eksploatacyjne są znacznie niższe. Oszczędności wynikają głównie z utrzymywania niższej temperatury, a więc mniejszej ilości energii potrzebnej do jej podgrzewania. Redukcji ulegają także straty cieplne budynku, ponieważ im niższa temperatura wnętrza, tym mniej energii ucieka przez przegrody takie jak okna, drzwi czy ściany.

Znaczne oszczędności może przynieść również samo urządzenie dostarczające energię do instalacji grzewczej. Najskuteczniejsza w tym wypadku jest pompa ciepła, która współpracując z systemem niskotemperaturowym, osiąga bardzo wysoką efektywność.

– Zyski ze współpracy pompy ciepła i podłogówki wynikają z niewielkiej różnicy pomiędzy temperaturą pobieraną z otoczenia oraz tą, oddawaną do instalacji. Im jest ona niższa tym urządzenie osiąga wyższą wydajność Korzystając przykładowo z pompy wodnej, pobieramy ciecz o temperaturze 10°C. W przypadku standardowych grzejników musielibyśmy ją podgrzać do ok 70 – 80°C, co wymaga sporej ilości energii – mówi Paweł Kocięba-Żabski.

Jeżeli system grzewczy zostanie uwzględniony już na etapie projektu, pompa pozwoli nam też na inne źródła oszczędności. Urządzenie to pobiera ciepło z otoczenia, nie spalając żadnego paliwa dlatego, znikają koszty związane np. z inwestycją w komin dymowy czy kotłownią, w której mielibyśmy magazynować surowiec energetyczny. W dodatku nie zachodzi też emisja spalin, co pozwala zyskać zdrowe, ekonomiczne a przy tym ekologiczne ogrzewanie.

Źródło: Nateo

Więcej o Ogrzewanie

Pompa ciepła – od decyzji do instalacji

Pompa ciepła to potoczne określenie na węzeł grzewczy. W jej skład wchodzi kilka znaczących elementów, takich jak np. zbiornik na wodę. Pompa ciepła kondensuje otrzymaną energię np. z powietrza czy z gleby, by oddać ciepło otoczeniu. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd. Eliminuje to konieczność podłączania do domu instalacji gazowej … czytaj więcej

Zasada działania pomp ciepła

poziomy wymiennik ciepła - pompa ciepła

Pompy ciepła pozwalają na odbiór energii cieplnej,której ogromne ilościutrzymują się w naturalnych pokładach.Trudnością w pozyskaniu takiej energii jest fakt, iż jej nośniki (ziemia, powietrze, woda) mają niską temperaturę, która niewiele odbiega od temperatury otoczenia. Z tego powodu wymienione źródła ciepła nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania. Pompy ciepła wykorzystują do działania lewobieżny … czytaj więcej

Energia z gruntu – gruntowy wymiennik ciepła – pompa ciepła

poziomy wymiennik ciepła - pompa ciepła

Poziomy gruntowy wymiennik ciepła Naturalna energia cieplna Twojego trawnika gromadzona jest w gruncie w okresie od wiosny do jesieni. Ciepło przenika do gruntu zarówno za pomocą promieniowania słonecznego jak i opadów atmosferycznych. Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów gruntowych, wykonywanych z rur polietylenowych o średnicy 32mm. Wewnątrz rur krąży niezamarzająca ciecz (glikol … czytaj więcej

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu. Materiał Oznaczenie Rozszerzalność termicznamm/m*K polietylen sieciowany PeX 0,18 polipropylen PP-R 0,15 polibutylen PB 0,13 chlorowany polichlorek winylu PVC-C 0,062 polipropylen PP-R stabi 0,030 polietylen … Więcej

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CO

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym – wymienniki płytowe Dane wyjściowe: Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: pz = 1,6 MPaCiśnienie dopuszczalne dla instalacji centralnego ogrzewania: p1 = 0.6 MPaGęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C) ρ = 977.8 … więcej