Energia

swiadectwo charakterystyki energetycznej

Pierwsze w Polsce świadectwa energetyczne zostały wykonane w 2008 roku

Pierwsze w Polsce, pilotażowe świadectwa energetyczne zostały wykonane w 2008. Najpierw została wykonana prapremiera w Zamościu, gdzie 12 maja 2008 r. świadectwo energetyczne przyznano Szkole Podstawowej nr 6 z Zamościa, natomiast 28 maja świadectwo otrzymał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach koło Warszawy.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa z dniem 19 września 2007 r. [Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (DzU nr 191, poz. 1373)]. Następnie regulacje te zostały doprecyzowane poprzez zmiany wprowadzone w 2008 r., które stanowiły wypełnienie postanowień dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [Dyrektywa 2002/91/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.] za sprawą zmiany ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 stycznia 2008 roku.

W kolejnych artykułach postaramy się przedstawić informacje jak odczytywać i na co zwrócić uwagę w świadectwach charakterystyki energetycznej.