W przeważającej liczbie przypadków bezpośrednim lub pośrednim (np. elektrociepłownie) źródłem ciepła w naszych budynkach dla centralnego ogrzewania jest proces spalania relalizowany w kotłach, w których ciepło spalin przekazywane jest czynnikowi grzejnemu. Na rynku istneje wiele rodzajów kotłów, klasyfikacji i podziałów, np. rodzaj spalanego paliwa: kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, czy materiał , którego użyto do ich budowy: kotły żeliwne, stalowe.

123470 opis patent

Oszczędność koksu małym kosztem

Z racji problemow jakie niesie konflikt na Ukrainie, swiatowa inflacja i mozna powiedziec: kryzys energetyczny jakiego doswiadczamy -> obecnie wiele osob planuje palic w piecach, kotlach wszsytkim czym sie da, a raczej czym mozna palic.

Ponizszy artykul dotyczy opalania koksem, ale spokojnie -> to artykul ktory ukazal sie prawie 20 lat temu na kartach Magazynu Instalatora i z zaciekawieniem przedstawiamy go ponizej -> o czym to sie pisalo 20 lat temu…

Prosta automatyka sposobem na ekonomiczne, wygodne i bardziej ekologiczne wykorzystanie opałowe koksu, paliwa coraz powszechniej wypieranego przez inne nośniki energii, stosowanego jednak jeszcze w wielu przypadkach. Zatem rozwiązanie wciąż jeszcze aktualne.

Od dość dawna kotły opalane koksem, stosowane w indywidualnym ogrzewaniu mieszkań i domów, zwłaszcza jednorodzinnych, wypierane są przez inne, bardziej wygodne i ekologiczne systemy ogrzewania. Wciąż jednak tam, gdzie nie dotarła gazyfikacja lub użytkowników nie stać na zainwestowanie w ogrzewanie olejowe, nie mówiąc o innych bardziej przyszłościowych systemach, koks obok węgla bywa jedną z najczęściej przyjmowanych alternatyw.

Historia

Warto zatem przypomnieć o wynalazku sprzed ponad 40 lat (publikacja w 1985), na który udzielony został patent polski nr P – 123470, na rzecz twórcy tego rozwiązania inż. Jerzego Gerca z Wrocławia. Dodam, że w tamtym czasie rozwiązanie to wyróżnione zostało przez „Gazetę Robotniczą“ jako wynalazek roku. Przedmiotem jego był automatyczny układ służący do sterowania pracą kotła na koks. Korzyści, jakie zapewniało zastosowanie tego rozwiązania, były następujące:
● oszczędność koksu sięgająca 20 do 30%,
● utrzymywanie nastawionej temperatury w pomieszczeniach na żądanym poziomie,
● duża wygoda dla użytkownika tak wyposażonego kotła przez zwolnienie go od nadzorowania go nawet przez ponad 24 godziny,
● całkowite dopalanie się koksu bez powstawania szlaki, zatem wykorzystywanie bez reszty jego wartości opałowej i możliwość niewygaszania kotła nawet przez miesiąc.

Miarkowniki

Nie trzeba uzasadniać, że te walory zapewniają również duże bezpośrednie i pośrednie korzyści dla naszego środowiska. Ktoś może podać to w wątpliwość dowodząc, że tego rodzaju kotły wyposażano w tzw. miarkowniki ciągu, dodam, że chyba wobec tego, iż nie znano nic lepszego. Działały one na zasadzie wykorzystania rozszerzalności cieplnej, co sprawiało, że gdy temperatura spadała poniżej nastawionego „na oko“ miarkownika, uchylała się nieco klapa dopływu powietrza w drzwiczkach popielnika. Niestety, praktyka wykazała, że mechanizm ten działał bardzo nieprecyzyjnie, zatem mało kto z takiego „automatu“ korzystał i zazwyczaj był on demontowany. Tu dodam jako ciekawostkę, że pewien niezbyt kompetentny instytut, pracujący nad ulepszeniem „miarkownika“ wydał kuriozalną opinię dezawuującą rozwiązanie inż. Gerca, niezawierającą żadnego technicznie sensownego uzasadnienia. Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek „załatwiania“ niewygodnego konkurenta.

Na czym polegała zasada działania urządzenia pomysłu inż. Gerca?

Opisując je w uproszczeniu podam, że składa się ono z elementu sterującego, którym nastawia się zadaną temperaturę, jaka ma być utrzymywana w ogrzewanych pomieszczeniach. Gdy obniży się ona o ułamek stopnia, zasilony zostaje elektromagnes, który otwiera klapę dopływu powietrza do popielnika, a zatem pod ruszt i paliwo. Intensywniejsze spalanie powoduje wtedy wzrost temperatury, co sprawia, że zasilanie Prosta automatyka sposobem na ekonomiczne, wygodne i bardziej ekologiczne wykorzystanie opałowe koksu, paliwa coraz
powszechniej wypieranego przez inne nośniki energii, stosowanego jednak jeszcze w wielu przypadkach. Zatem rozwiązanie wciąż jeszcze aktualne.

Klapa zamyka

Rozwiązanie wyróżnione elektromagnesu zostaje przerwane i wspomniana klapa zamyka dopływ powietrza. Cały proces spalania składa się zatem z takich cykli, których częstotliwość reguluje wspomniany element sterujący. Dodam, ze element ten może być umieszczony w jednym z ogrzewanych pomieszczeń lub na przewodzie rurowym doprowadzenia ogrzewanej wody do instalacji centralnego ogrzewania.  W swoim czasie urządzenie to było produkowane seryjnie, ale przemiany gospodarcze sprawiły, że producent zlikwidował swój zakład. Teraz, wobec wygasłej ochrony, każdy majsterkowicz może korzystając z zamieszczonego schematu i dobierając handlowe elementy, których nie brak na rynku, wykonać sam takie urządzenie. Wspomnieć należy, że właśnie na podobnej zasadzie opierają się rozwiązania automatyzujące pracę współczesnych kotłów c.o. Dodam też, że poniesiony koszt amortyzuje się w ciągu zaledwie kilku miesięcy ogrzewania, nie mówiąc o wygodzie, jaką zapewnia ta prosta automatyka. Stwierdzam to na podstawie własnego doświadczenia, gdyż korzystałem z tego rozwiązania przez kilka lat, zanim mogłem przejść na ogrzewanie gazowe. Mimo że to już historia, dobre rozwiązania, jak pokazuje praktyka, bywają doskonalone i się nie starzeją.  Kończąc, wspomnę, że urządzenie to w nowej wersji eksponowane było na targach „Tardom“ we Wrocławskiej Hali Ludowej, gdzie wzbudziło duże zainteresowanie.

Świadczy to o tym, że kotły c.o. na koks są jeszcze często w użyciu i że takie urządzenie, pokazane w wersji udoskonalonej w stosunku do prototypów sprzed 20 lat, nic nie straciło na aktualności. Ponieważ wygasła już ochrona patentowa, zatem każdy mający smykałkę majsterkowicza i użytkując kocioł c.o. na koks, może sobie sam wykonać taki automat, bez którego już nie będzie wyobrażał sobie palenia pod tym kotłem.
Autor: Jerzy Wilkowski

Plik PDF z opisem patenowym – Urzadzenie do samoczynnej regulacji temperatury wody w piecu centralnego ogrzewania

Więcej o Kotły

Serwis pieców centralnego ogrzewania

Urządzenia związane z instalacjami grzewczymi, a w szczególności piece centralnego ogrzewania wymagają okresowej konserwacji, a od czasu do czasu również napraw. Jak każde urządzenie techniczne zużywają się one podczas pracy. Regularne dokonywanie przeglądów okresowych zmniejsza szansę wystąpienia awarii i wydłuża żywotność pieca, a także pozwala zachować optymalne warunki … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Technika kondensacyjna

Energia cieplna zawarta w parze wodnej powstającej w wyniku spalania była dotychczas bezpowrotnie odprowadzana wraz ze spalinami do atmosfery. Duży postęp technologii oraz materiałoznawstwa pozwolił najlepszym firmom zaoferować proste w budowie kotły kondensacyjne po przystępnej cenie. Obecnie w nowych kotłach kondensacyjnych część ciepła zawartego w spalinach odzyskuje się przez głębokie schłodzenie … więcej

Co to jest 5 klasa kotłów?

Norma PN EN 303-5:2012 Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).   W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3 (najsłabszą), 4 i 5 (najlepszą). By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, muszą być … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej

Dobór kotłów centralnego ogrzewania

Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od: rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania wentylacji technologii i przygotowania centralnej ciepłej wody wielkości kotłowni proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Kotły gazowe

Kocioł gazowy to urządzenie w którym spalany jest gaz ziemny lub gaz płynny. Jego zaletami jest niewątpliwie proekologiczność, niska emisja zanieczyszczeń, brak konieczności odprowadzania ubocznych produktów spalania tj. żużel, popiół. Dodatkowo w przypadku kotłów na gaz ziemny, nie musimy martwić się o składowania paliwa. Gaz płynny przechowywany jest … więcej