Znajomość jednostek używanych w technikach instalacyjnych jest jedną z podstaw. Trudno operować wielkościami, liczbami określającymi objętość, czy porównywać paliwa, czy ich kaloryczność nie znając jednostek ciepła spalania, wartości opałowej, przenikania ciepła, czy przewodzenia ciepła nie znając jednostek. Nie zawsze trzeba znać wszsytko na pamięc ale warto wiedzieć, że istnieją przeliczniki, tablice, schematy i wykresy ułatwiające pracę technika czy inżyniera.

Jednostki anglo-amerykańskie – przeliczniki

Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła.

JednostkaJednostkaJednostkaPrzelicznik
Nazwa angielskaNazwa polskaOznaczenie
jednostki długości
milemilami1 mila = 1760 yd = 1,60934 km
yardjardyd1 yd = 3 ft = 914,4 mm
footstopaft1 ft = 12 in = 304,8 mm
inchcalin1 in = 25,4 mm
jednostki powierzchni
square milemila kwadratowasqmi1 sqmi = 640 ac = 2,58999 km2
acreakrac1 ac = 4840 sqyd = 4046,86 m2
square yardakrsqyd1 sqyd = 9 sqft = 0,836127 m2
square footstopa kwadratowasqft1 ft2 = 144 sqin = 929,030 cm2
square inchcal kwadratowysqinsqin = 645,16 mm2
jednostki objętości
ton registertona rejestrowaton reg1 ton reg = 2,83168 m3
cubic yardjard sześciennycuyd1 yd3 = 0,764555 m3
cubic footstopa sześciennacuft1 ft3 = 28,3169 dm3
cubic inchcal sześciennycuin1 in3 = 16,3871 cm3
gallon (UK)galon (UK)gal (UK)1 gal (UK) = 4,54609 dm3
fluid ounce (UK)uncja cieczy (UK)fl oz (UK)1 fl oz (UK) = 28,8 cm3
barrelbaryłkabbl1 bbl = 158,987 dm3
fluid gallon (US)galon cieczy (US)gal liq (US)1 gal liq (US) = 3,78541 dm3
fluid ounce (US)uncja cieczy (US)fl oz (US)1 fl oz (US) = 29,574 cm3
jednostki masy
long tontona (UK)ton (UK)1 ton (UK) = 2240 lb = 1,010 Mg
short tontona (US)ton (US)1 ton (US) = 2000 lb = 0,907185 Mg
poundfuntlb1 lb = 0,453592 kg
ounceuncjaoz1 oz = 28,3495 g
jednostki gęstości
pound per cubic footfunt na stopę sześciennąlb/cuft1 lb/cuft = 16,0185 kg/m3
ounce per cubic footuncja na stopę sześciennąoz/cu ft1 oz/cuft = 1,00116 kg/m3
long ton per cubic yardtona długa na jard sześciennyton/cuyard (UK)1 ton/cuyd (UK) = 1328,94 kg/m3
pound per fluid gallon (UK)funt na galon cieczy (UK)lb/gal liq (UK)1 lb/gal liq (UK) = 99,7763 kg/m3
pound per fluid gallon (US)funt na galon cieczy (US)lb/gal liq (US)1 lb/gal liq (US) = 119,826 kg/m3
jednostki prędkosci
foot per secondstopa na sekundęft/s1 ft/s = 0,3048 m/s
mile per hourmila na godzinęmi/h1 mi/h = 1,60934 km/h
jednostki przyspieszenia
foot per square secondstopa na kwadrat sekundyft/sqs1 ft/sqs = 0,3048 m/s2
jednostki siły
long ton forcetona długa siły (UK)tonf (UK)1 tonf (UK) = 9964,02 N
short ton forcetona krótka siły (US)tonf (US)1 tonf (US) = 8896,44 N
pound forcefunt siłylbf1 lbf = 4,44822 N
ounce forceuncja siłyozf1 ozf = 0,278014 N
jednostki ciężaru właściwego
pound force per cubic footfunt siły na stopę sześciennąlbf/cuft1 lbf/cuft = 157,087 N/m3
jednostki ciśnienia
pound force per square inchfunt siły na cal kwadratowypsi (lbf/sqin)1 psi = 6894,76 Pa
pound force per square footfunt siły na stopę kwadratowąlbf/sqft1 lbf/sqft = 47,88 Pa
ounce force per square inchuncja siły na cal kwadratowyozf/sqin1 ozf/sqin = 430,992 Pa
foot of water threadstopa słupa wodyft H2O1 ft H2O = 2989,07 Pa
inch of water threadcal słupa wodyin H2O1in H2O = 249,089 Pa
inch of merkury threadcal słupa rtęciin Hg1 in Hg = 3386,39 Pa
jednostki energii
pound force · footfunt siły · stopalbf·ft1 lbf·ft = 1,35582 J
British thermal unitbrytyjska jednostka cieplnaBtu1 Btu = 1055,06 J
jednostki mocy
pound force·foot per secondfunt siły · stopa na sekundęlbf·ft/s1 lbf·ft/s = 1,35582 W
horse powerkoń mechanicznyhp1 hp = 745,700 W
Btu per secondBtu na sekundęBtu/s1 Btu/s = 1055,06 W
Btu per hourBtu na godzinęBtu/h1 Btu/h = 0,29306 W
jednostki ciepła właściwego
Btu per pound · degree FahrenheitBtu na funt i stopień FahrenheitaBtu/(lb·°F)1 Btu/(lb·°F) = 4,1868
jednostki przewodności cieplnej
Btu per hour · foot ´ degree FahrenheitBtu na godzinę · stopę i stopień FahrenheitaBtu/(h·ft·°F)1 Btu/(h·ft·°F) = 1,73073 W/(m·K)
Btu per second · foot ´ degree FahrenheitBtu na sekundę · stopę i stopień FahrenheitaBtu/(s·ft·°F)Btu/(s·ft·°F) = 6,230964 kW/(m·K)
jednostki współczynnika wymiany cieplnej
Btu per hour · square foot  · degree FahrenheitBtu na godzinę · stopę kwadrat. i stopień FahrenheitBtu/(h·sqft·°F)Btu/(h·sqft·°F) = 5,67826 W/(m2·K)

Źródło: systemyogrzewania.pl

Więcej o Jednostki

Jednostki miar

Legalne jednostki miar Aktualne przepisy określające dopuszczalne w technice jednostki i wielkości określa norma PN-EN ISO 80000-1 do 6:2013-07. Norma ta zastąpiła normę PN-ISO 1000:2001 Jednostki miar SI i zalecenia do stosowania ich krotności oraz wybranych innych jednostek miar. Poniżej przedstawiam jeszcze wcześniejsze przepisy, w większości nadal aktualne. Jednostki … więcej