Tag Archives: ciepła woda użytkowa

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno kocioł jak i podgrzewacz.

przeplywowki

Zanim Państwo wybiorą źródło ciepła do instalacji c.o powinniście pomyśleć w jaki sposób ma być podgrzewana woda użytkowa w państwa domu. Jednym z ostatnich warunków prawidłowej instalacji jest zastosowanie odpowiedniego układu jej cyrkulacji między miejscem podgrzewania a punktami poboru. Jeżeli instalacja ciepłej wody nie jest wyposażona w cyrkulację, wówczas zalegająca (pozostająca) w przewodach woda ulega wyraźnemu schłodzeniu. W takim przypadku nie ma możliwości jej ponownego podgrzania. W efekcie temperatura wody w punkcie czerpalnym jest niższa od wymaganej przynajmniej do momentu jej spuszczenia przez punkty.

Zadaniem inżynierów zajmujących się projektowaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest spełnienie wymagań technicznych i sanitarnych przy zachowaniu niskich kosztów inwestycyjnych a w późniejszym czasie eksploatacyjnych. Instalacja ciepłej wody powinna dostarczać ją w każdej chwili w sposób równomierny, w wymaganej ilości i o odpowiedniej temperaturze, która powinna być regulowana. Należy pamiętać o tym, że jakość wody musi być odpowiednia pod względem sanitarno – epidemiologicznym a sama instalacji powinna być łatwa w obsłudze oraz niezawodna.

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa to woda o podwyższonej temperaturze max. (+55-60°C), przeznaczona do higieny osobistej oraz na potrzeby gospodarstw domowych. Wielkość zużycia c.w.u. zależy od wielu czynników jak: wyposażenia sanitarnego mieszkania, pory roku, pory dnia, przyzwyczajeń mieszkańców, kultury osobistej a także charakteru budynku. Średnio w skali kraju zużycie ciepłej … więcej

Kombinowane podgrzewacze ciepłej wody

Kombinowane czy też uniwersalne ogrzewacze ciepłej wody użytkowej to urządzenia, w których występuje więcej jak jedno źródło ciepła. Mówiąc “źródło ciepła” mamy na myśli część, która ogrzewa nam wodę w ogrzewaczu. Do takich zaliczyć można między innymi grzałkę elektryczną, wężownicę wodną i płaszcz wodny. Są to typy ogrzewaczy, które mogą być … więcej

Elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

Zasada działania Bodźcem do uruchomienia elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą. Wtedy dopiero urządzenie zaczyna podgrzewać wodę grzałką elektryczną o dużej mocy. Grzałka pobiera energię tylko do momentu ustania przepływu wody, czyli zakręcenia kranu. Załączenie podgrzewacza (włączenie się grzałki) wymaga minimalnego ciśnienia wody … więcej

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Istnieje wiele metod pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, a wybór konkretnego sposobu uzależniony jest od dostępu do odpowiednich źródeł energii. Jednym z rozwiązań używanych od ogrzewania wody użytkowej jest podgrzewacz, który może być zasilany gazem, prądem, paliwami stałymi lub też olejem opałowym. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej to urządzenie, … więcej

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u. Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora 1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę 2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie energii z kolektorów 45%, … więcej

Obliczanie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych wyznacza się zgodnie z normami polskimi w oparciu o zapotrzebowanie ciepłej wody dla jednej osoby przyjmowane w wysokości 110-130 dm3/m*d (na mieszkańca i dobę). Uzyskane w oparciu o te wskaźniki oraz współczynniki nierównomierności godzinowej poboru wody maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną Qcwu max Jest wielkością … więcej