Tablice

Dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Poniższa Tabela pochodzi z normy PN-87/B-02151/02.

Norma PN-87/B-02151/02 obejmuje swym zakresem zagadnienia hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Norma określa także sposób obliczania dźwięku przenikającego do pomieszczeń powodującego powstawanie hałasu ustalonego i nieustalonego oraz metody obliczania średniego i równoważnego poziomu dźwięku. W załączniku do normy podano tabelę chłonności akustycznej pomieszczeń zagospodarowanych.

Pełna tabela obejmuje również maksymalne poziomy dźwięku w rozbiciu na hałas ustalony i nieustalony.

L.p.Przeznaczenie pomieszczeniaDopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie
LAeq, dB
w dzieńw nocy
1Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i 1, hotelach robotniczych4030
2Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach4540
3Pokoje w hotelach kategorii II i niższych4535
4Pokoje w domach wczasowych40..4530..35
5Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej3530
6Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej3030
7Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji35
8Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii35
9Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych)4030
10Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach40
11Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach35
12Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria40
13Sale konferencyjne40
14Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji i uwagi35
15Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu40
16Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych45
17Sale zajęć w domach kultury35..45
18Sale kawiarniane i restauracyjne50
19Sale sklepowe50