Tablice

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu.

MateriałOznaczenieRozszerzalność termiczna
mm/m*K
polietylen sieciowanyPeX0,18
polipropylenPP-R0,15
polibutylenPB0,13
chlorowany polichlorek winyluPVC-C0,062
polipropylenPP-R stabi0,030
polietylenPeX-Al-PeX0,025
miedźCu0,017
stal0,012

Więcej o Tablice

Odwadniacze – wytyczne stosowania

Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych. Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa Kotły parowe Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 1,5:1 Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem … więcej

Temperatury obliczeniowe powietrza w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych wg PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe powietrza w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych wg PN-82/B-02403 Lp. Rodzaj przestrzeni zamkniętej Obliczeniowe temperatury przestrzenizamkniętych w strefie klimatycznej, °C I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 1 Poddasze nieogrzewane a) przy dachu krytym dachówką, płytami … więcej

Odległości urządzeń podziemnych i nadziemnych do sieci ciepłowniczej

Minimalne odległości urządzeń podziemnych i nadziemnych do sieci ciepłowniczej [m] (odległości w osiach przewodów lub urządzeń) Urządzenie lub elementy zagospodarowania przestrzennego Sieć ciepłownicza podziemna nadziemna Elektroenergetyka Kable do 1 kW 0,5 0,0 1 kW 0,5 0,0 słupy 1,0 1,0 Telekomunikacja Kable ziemne 0,5 0,0 … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach … więcej