Tablice

Odwadniacze – wytyczne stosowania

Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych.

Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa
Kotły parowe
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 1,5:1
Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem bezpieczeństwa Odwadniacz przeponowy Rozruch pod obciążeniem
Magistrale parowe i przewody rozprawadzające
Zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy (gdy ciśnienie jest zmienne to z zaworem bezpieczeństwa) Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 2:1; 3:1 – na końcu magistrali, przed zaworem lub na linach rozprowadzających
Nie zabezpieczone przed zamarzaniem Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny jak powyżej
Separatory pary
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu 3:1
Dokładność 90% i mniejsza Automatyczny kontroler kondensatu 3:1
Instalacje ogrzewania towarzyszącego
Typowe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny 2:1
Wymienniki ciepła i podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 3:1
Ciśnienie zmienne – 0 do 100kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 3 kPa
Ciśnienie zmienne – 0 do 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 2:1przy zmienności 12 kPa
Ciśnienie zmienne – powyżej 200kPa nadcisnienia Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1przy maksymalnej zmienności 3 kPa
Ożebrowane radiatory i wężownice
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz termostatyczny 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy 2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania
Podgrzewacze powietrza
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Parowe urządzenia absorpcyjne
Typowe Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Odwadniacz dzwonowy z zewętrznym odpowietrznikiem 2:1
Wymienniki płaszczowo-rurowe
Ciśnienie stałe Odwadniacz dzwonowy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo – termostatyczny 2:1
Ciśnienie zmienne Odwadniacz pływakowo-termostatyczny Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz dzwonowy z odpowietrzeniem termicznym (jesli ciśnienie jest > 2 bar to odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy) do 1 bar – 2:1 przy zmienności 3kPa;
1do 2 – 2:1 przy zmiennosci 12 kPa;
od 2 bar – 3:1
Wyparki jedno- i wielostopniowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy lub odwadniacz pływakowo-termostatyczny 2:1 gdy przepływ przekracza 22500 kg/h należy przyjąć 3:1
Kadzie
Odwodnienie grawitacyjne Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny lub termostatyczny 3:1
Odwodnienie zasyfonowane Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1
Suszarki obrotowe
Typowe Automatyczny kontroler kondensatu Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy 3:1dla automatycznego kontrolera kondensatu
8:1 dla odwadniacza dzwonowego przy stałym ciśnieniu
10:1 dla odwadniacza dzwonowego przy zmiennym ciśnieniu
Rozprężacze
Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo – termostatyczny 3:1

Uzupełnienie infromacji na temat odwadniaczy mozna znaleźć w artykule uzbrojenie instalacji parowej.

źródło: www.armstrong-intl.com

Więcej o Tablice

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Tablice parowe

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia. Entalpia właściwa Entalpia właściwa Entalpia właściwa Nadciśnieniebar (man.) Ciśnieniebar (abs.) Temperatura°C Wody wrzącej i′kJ/kg Parowania rkJ/kg Pary nasyc. suchej i″kJ/kg Objętość właściwa pary nasyconejm³/kg – 0,1 45,8 191,83 2392,8 2584,7 14674 – … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 … więcej