Uzdatnianie wody

Odolejanie wody

Woda stosowana głownie na potrzeby zasilania kotłów powinna być poddawana procesowi odtłuszczania. Osad, który zawiera oleje lub tłuszcze w ilości 100-150mg/kg 1000 krotnie zmniejsza przewodność cieplną części metalowych. Również oleje mogą powodować pienienie się wody i zanieczyszczenia pary. Do metod pozbycia się substancji oleistych zaliczamy:

  • Metoda mechaniczna

Proces ten polega na przepuszczaniu wody przez tzw. odoliwiacze np. zbiorniki wypełnione koksem, wełną drzewną lub aktywnym węglem. Oczyszczanie na węglu aktywnym pozwala w temperaturze 50-80°C zmniejszyć zaoliwienie wody do 0,3-1 mg/l.

Metoda ta polega na stosowaniu koagulantów w temperaturze powyżej 50°C takich jak Al2(SO4)3, FeSO4. Można je stosować gdyż zawiesiny olejów w wodzie (emulsje) mają charakter koloidalny. Powstające wodorotlenki Al(OH)3 i Fe(OH)3 usuwają wszystkie koloidy w ciągu 1 – 2 godzin.

  • Metoda elektrolityczna

Metoda ta pozwala na obniżenie zawartości oleju do 0,5mg/l. Stosuje się tutaj elektrody zasilane niskim napięciem, które zanurzone są w wodzie z dodatkiem soli. Przepływający prąd niszczy emulsje, koloidalne cząstki pobierają ładunki i koagulują się.

 

Więcej o Uzdatnianie wody

Witalizacja wody

Witalizacja wody ma na celu przywrócenie jej pierwotnych właściwości – jakby pochodziła z krystalicznie czystych rzek górskich, z nienaruszonego przez człowieka i wpływy zewnętrzne środowiska. Proces korzysta z technologii W.E.T.T (Water Energy Transmission Technology), urządzenia deponują zmienione zachowania drgań w strukturze molekularnej cząsteczek. Witalizery mogą być montowane bezpośrednio na rurze … więcej

Urządzenia do dezynfekcji wody

Głównym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie. Proces ten jest stosowany najczęściej na końcu układu oczyszczania wody. Jako czynnik dezynfekujący w zakładach komunalnych, najczęściej używany jest chlor. Jednak ze względu na stwierdzone niebezpieczeństwo powstawania chlorowanych związków organicznych (ChZO) coraz częściej zaczyna się … więcej

Usuwanie zapachu wody

Nieprzyjemny zapach wody może być skutkiem obecności siarki, chloru, mikroorganizmów a także glonów. W instalacjach wodociągowych zapach może być wywołany jakością rur. Usuwanie tego zapachu przeprowadza się za pomocą filtrów z wkładami z węgla aktywowanego. Węgiel aktywowany produkowany jest najczęściej z łupin orzechów kokosowych, choć spotyka … więcej

Zmiękczacze wody

Procesy które usuwają  z wody jony powodujące jej twardość, a także jony metali ciężkich, żelaza i manganu, odsalania to:  proces wymiany jonowej  proces odwróconej osmozy Procesy wymiany jonowej Usuwają jony przy użyciu tzw. żywic jonowymiennych, zdolnych do wymiany kationów (kationity silnie i słabo kwaśne) i anionów … więcej

Odżelaziacze i odmanganiacze

Urządzenia odżelaziająco – odmanganiające przeznaczone są dla osób posiadających własne ujęcie wody (studnia). Zawartość żelaza i manganu w wodzie z ujęcia własnego bardzo często znacznie przekracza normę sanitarną i nie nadaje się do picia. Dodatkowo żelazo i mangan pozostawiają trwałe i trudne do usunięcia przebarwienia i zacieki na urządzeniach i armaturze sanitarnej. Usuwanie … więcej

Urządzenia do usuwania mętności

Mętność wody powodowana jest przez związku organiczne i nieorganiczne zawieszone w wodzie. W ujęciach głębinowych, mętność związana jest głownie z wytrącaniem się związków żelaza i manganu, który nadaje charakterystyczną barwę. W ujęciach powierzchniowych, mętność wody związana jest z procesami mieszania i porywania przez wodę osadów dennych. Usuwanie takich zanieczyszczeń może być … więcej

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny ceramiczny, polipropylenowy lub  wypełniony węglem aktywnym. Dostępne są … więcej

Filtry do szafek zlewozmywakowych

Szafki zlewozmywakowe to doskonałe miejsce do zabudowy filtrów. Ze względu na ilość miejsca można tutaj stosować rozwiązania wielostopniowe, przy czym poszczególne stopnie filtracji mogą być wyposażone we wkład mechaniczny, do usuwania mętności, wkład węglowy – do usuwania nieprzyjemnego zapachu , szczątkowego żelaza i metali ciężkich oraz wkład z żywicą jonowymienną, … więcej

Filtr montowany na wylewce baterii zlewozmywakowej

Filtry domowe, służące do uzdatniania wody mogą być montowane bezpośrednio na wylewce baterii zlewozmywakowej. Wymaga to zwykle zastosowania adapterów z odpowiednim gwintem. Filtr zbudowany jest z klosza, wewnątrz którego znajduje się wymienny wkład filtracyjny. Woda w zależności od potrzeb może przepływać by-passem z pominięciem filtra, lub  filtrem – po przestawieniu … więcej