Klimatyzacja jest udoskonalną formą wentylacji mechanicznej. Urządzenia klimatyzacyjne stosujemy tam gdzie chcemy utrzymać określone parametry powietrza, pomimo zachodzących procesów biologicznych czy technologicznych i bez względu na porę roku. Urządzenia klimatyzacyjne obejmują nastepujące procesy przygotowania powietrza: czystość – filtracja, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie.

wentylacja i klimatyzacja

Jakość powietrza – Co wpływa na atmosferę w domu i w pracy?

Przeciętny człowiek spędza w pracy ok 2100 godzin rocznie, co przekłada się na ponad 86 dni! Czyste powietrze jest niezbędne dla życia ludzi. Człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 jego litrów. To oczywiste, że jakość powietrza wpływa na zdrowie komfort i dobre samopoczucie ludzi. Niestety jakość powietrza w biurach, halach produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu i innych miejscach pracy pozostawia wiele do życzenia. Także w domach powietrze przepływające przez kanały wentylacyjne może „zabierać” ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia i transportować je do pomieszczeń mieszkalnych.

Wpływ na jakość powietrza wewnętrznego mają:

  • Powietrze zewnętrzne
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Powietrze wewnętrzne

Poszczególne punkty zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Więcej o Klimatyzacja

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów … więcej

Podstawowe zasady użytkowania klimatyzacji

Podczas użytkowania klimatyzacji powinniśmy kierować się następującymi zasadami: Skieruj nawiew tak, aby bezpośrednio powietrze nie uderzało na Ciebie. Ustaw odpowiednią temperaturę. Zaleca się by nie była ona niższa niż 5-7 ºC i od temperatury powietrza zewnętrznego. W przypadku gdy przebywamy w klimatyzowanym pomieszczeniu mniej niż 3 godziny, temperatura ta powinna wynosić 5ºC. … więcej

Podział systemów klimatyzacji

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu: • klimatyzacja komfortu – przeznaczona dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób. Zapewnienie odpowiednie warunki egzystencji dla użytkowników • klimatyzacja przemysłowa – konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana  wymaganiami technologicznymi • klimatyzacja technologiczna – (pomieszczeń … więcej

Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniej: temperatury wilgotności powietrza prędkości powietrza czystości Parametry te zapewniają dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym). W języku potocznym … więcej