Gaz jest jednym z najchętniej użytkowanych paliw na cele grzewcze w budownictwie. Za gazem przemawiają koszty wykonania instalacji, zakupu pieca, koszty bieżące, niezawodność, łatwość regulacji parametrów, wielkość pomieszczenia, przestrzeni na kocioł gazowy itp. Pomimo, że często pojawiają się nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, które nawet nie wymagają instalacji czy budowy komina / kanału odpowadzenia spalin, to gaz uważany jest za czyste paliwo i bardzo łatwe do kontrolowania.

Podłączenie domu do sieci gazowej

Energia z sieci gazowniczej to oszczędność pieniędzy i wygoda dla właściciela budynku. Aby zapewnić sobie podłączenie do sieci należy złożyć wniosek do lokalnego zakładu gazowniczego o wydanie warunków technicznych połączenia i dostawy gazu. Warunki wydawane są bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

W warunkach są zawarte informacje o możliwościach podłączenia budynku do sieci gazowniczej (czy należy wykonać tylko przyłącze czy trzeba poprowadzić rury z oddalonego gazociągu). W przypadku, gdy gazociąg leży dalej jak 100 – 150 m od działki warto przekalkulować koszty rozbudowy sieci, gdyż to na właścicielu działki ciąży obowiązek pokrycia 100% wszystkich nakładów finansowych na inwestycję (zakład gazowniczy nie ma obowiązku wykonania rozbudowy).

Aby wykonać przyłącze do budynku należy sporządzić projekt techniczny. Projekt może wykonać jedynie osoba posiadająca uprawniania do wykonywania takiej dokumentacji. Budowę przyłącza należy zgłosić do starosta powiatowego (pomimo tego, że nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w starostwie). Prace budowlane może wykonać firma wyłoniona z przetargu ogłoszonego przez zakład gazowniczy lub osobiście wybrana przez właściciela budynku.

Ważne jest również wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Podobnie jak w przypadku budowy przyłącza wykonanie instalacji należy powierzyć firmie z licencją zakładu gazowniczego (dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia późniejszych awarii sieci). Warto zadbać, by w projekcie architektonicznym domu występował również projekt budowy sieci gazowej. Jeżeli go jednak nie ma należy uzyskać pozwolenie na jej budowę na podstawie odrębnego projektu.

Więcej o Gaz

Prawa gazowe

Prawo Boyle’a-Mariotte’a p * V = CONSTANS W stałej temperaturze T = const. objętość właściwa gazu V zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do ciśnienia gazu p. Objętość gazu jest tym większa, im mniejsze jest jego ciśnienie i odwrotnie, tym mniejsza, im większe jest jego ciśnienie. Dla dowolnej masy gazu M iloczyn objętości V i ciśnienia p jest wielkością stałą. p * V = … Więcej

Wielkości charakterystyczne dla gazów

Gaz w warunkach normalnych – jest to gaz znajdujący się pod ciśnieniem 101.325 kPa i w temperaturze 0°C (273.2 K). Metr sześcienny gazu jest to ilość suchego gazu zawarta w objętości 1 m3 w warunkach normalnych. Ciśnienie absolutne gazu (ciśnienie bezwzględne) p -jest to ciśnienie gazu liczone od stanu absolutnej próżni, dla której wartość ciśnienia … więcej

Gazy palne

Gazy palne to mieszaniny palnych i niepalnych substancji gazowych stosowane w technice jako paliwo do celów gospodarczych i technologicznych. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień przy spalaniu płomieniowym i rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.W skład gazów palnych wchodzą: Składniki palne Składniki obojętne Składniki niepalne, zanieczyszczenia. O przydatności gazów … Więcej

Gazownictwo – podstawy

Gazy to jeden z trzech podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych), w którym cząsteczki (lub atomy) słabo oddziałują między sobą poruszając się swobodnie w całej objętości oraz nieustannie się zderzając. Gazy nie posiadają określonego kształtu i objętości, wypełniają całą dostępną przestrzeń, mają zdolność do homogenicznego mieszania się, … więcej

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie … więcej

Prognozowanie godzinowego poboru gazu

Maksymalny godzinowy pobór gazu na przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych oblicza się wg wzoru: gdzie: – suma obciążeń nominalnych urządzeń gazowych służących do przegotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej n – liczba odbiorców gazu f – współczynnik jednoczesności Na podstawie opracowania Gazoprojektu We Wrocławiu, … więcej

Współczynniki f jednoczesności poboru gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Współczynniki f jednoczesności poboru gazuw budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Liczba odbiorców Kuchnie gazowe Grzejniki i kuchnie gazowe Liczba odbiorców Kuchnie gazowe Grzejniki i kuchnie gazowe 1 1,00 0,72 25 0,233 0,179 2 0,65 0,46 30 0,235 0,176 3 0,45 0,35 35 0,229 0,174 4 0,35 0,31 40 … Więcej

Współczynniki f jednoczesności poboru gazu w budynkach jednorodzinnych

Współczynniki f jednoczesności poboru gazuw budynkach jednorodzinnych wg DVGW-TRGI-86 Liczba urządzeń Współczynnik jednoczesności Liczba urządzeń Współczynnik jednoczesności fkg fgw fog fkgw fkg fgw fog fkgw 1 0,621 1,000 1,000 1,000 26 0,146 0,114 0,357 0,569 2 0,448 0,607 0,800 0,883 27 0,144 0,112 … Więcej