Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie zależne od dostępności sieci gazowej. Warto wiedzieć, jak przebiega podział między siecią a instalacją oraz jakie są prawa i obowiązki użytkownika i dostawcy gazu.

Sieć gazowa jest własnością dostawcy. Elementem który służy do włączenia instalacji użytkownika w sieć gazową jest przyłącze, które znajduje się na granicy nieruchomości bądź ściany budynku. Zamontowany jest tu kurek gazowy oraz jeśli występuje taka potrzeba to reduktor ciśnienia. Granicą między siecią a instalacją jest kurek, będący własnością dostawcy. Instalacja gazowa to rury stalowe przebiegające na terenie posiadłości – instalacja zewnętrzna oraz rury miedziane bądź stalowe przebiegające wewnątrz budynku – instalacja wewnętrzna.

embed.php-2

Dostawca jest właścicielem sieci gazowej, przyłącza, kurka gazowego oraz gazomierza. Do jego obowiązków należy rozliczanie za usługi, projekt oraz budowa przyłącza (chyba że właściciel budynki chce to załatwić sam), nadzór nad budową przyłącza, formalności urzędowe oraz odbiór instalacji.

Odbiorca to właściciel instalacji domowej. Występuje on do dostawcy o wydanie warunków technicznych, przygotowanie umowy o dostarczeniu gazu. Osoba ta zleca również budowę instalacji gazowej wybranej firmie, pamięta o sprawdzeniu wentylacji oraz podłączenia odbiorników do przewodów spalinowych i przechowuje protokół odbioru instalacji.

Dodaj komentarz