Przykład obliczeniowy

Poniżej przedstawiony został schemat instalacji gazowej, zasilanej gazem GZ50, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W opisie działek kolejne cyfry oznaczają:

  • 5 – numer działki obliczeniowej
  • 1,30 – obliczeniowe zużycie gazu w [m3/h]
  • 3,10 – długość działki w [m]
  • 15 – średnica nominalna rur w [mm]
    projga26

Schemat obliczeniowy
projga29Tabela zbiorcza obliczeń dla instalacji wykonanej ze stali
projga30
Do wyznaczenia całkowitego spadku ciśnienia w najbardziej niekorzystnym obiegu wzięto pod uwagę mieszkanie na ostatniej kondygnacji, znajdujące się po prawej stronie od pionu gazowego.  Spadek ten wyniósł 146,09 Pa. W praktyce ciśnienie przy piecyku kąpielowym będzie wyższe z uwagi na zyski grawitacyjne ciśnienia, gaz GZ50 jest lżejszy od powietrza. Do wyznaczenia zysków grawitacyjnych konieczna jest znajomość różnicy wysokości pomiędzy przyłączem gazu a najwyżej położonym przyborem gazowym (podejściem). Z rysunku instalacji wynika, że różnica ta wynosi około 17,0m, stąd:

projga8Δphi = 9,81×17,00x(0,73-1,29)= -93,39 Pa

Łączna strata ciśnienia w instalacji j.w. wyniesie:

Δp = 146,09 +(-93,39) = 52,70 Pa

WNIOSEK: Jak widać, strata  ta jest minimalna w porównaniu do dopuszczalnej wysokości strat ciśnienia dla gazu ziemnego która wynosi 1500 Pa. Można powiedzieć, że instalacja została niepotrzebnie przewymiarowana.

źródło:
1) www.instsani.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz