Kanalizacja

Wymiarowanie przewodów kanalizacji sanitarnej

Wymiarowanie średnic przewodów kanalizacji sanitarnej (poziomy)

Średnicę każdego odcinka przewodu odpływowego (średnicę przewodów kanalizacji) należy dobierać dla miarodajnego przepływu ścieków Q0, z uwzględnieniem następujących warunków:
a) dla wszystkich przewodów prowadzonych wewnątrz budynku i na zewnątrz do pierwszej studzienki rewizyjnej oraz dla przewodów zewnętrznych o średnicy mniejszej niż 150 mm obliczeniowe napełnienia (stosunek h/d) nie powinno być większe niż 0,5;
b) dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku, z wyjątkiem wymienionych w punkcie a, napełnienie nie powinno być większe niż 0,7;
c) obliczeniowa prędkość przepływu ścieków powinna wynosić co najmniej 0,7 m/s;
d) spadki przewodów odpływowych należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Tabela 1. Natężenie i prędkość przepływu ścieków w całkowicie wypełnionych przewodach:

Spadek i Średnica nominalna, mm
5075100125150200
1:mm%QVQVQVQVQVQV
1:250 0,0040,4          22,30,71
1:200 0,0050,5          25,10,80
1:166 0,0060,6        12,720,7227,30,87
1:125 0,0080,8      9,080,7414,670,8331,71,01
1:100 0,0101,0    5,580,7110,190,8316,430,9335,51,13
1:83,30,0121,2    6,130,7811,040,9018,011,0238,61,23
1:66,70,0151,5  3,160,726,830,8712,391,0120,151,1443,41,38
1:50 0,0202,0  3,670,837,851,0014,361,1723,331,3249,91,59
1:40 0,0252,51,360,704,060,928,951,1416,081,3125,621,4555,91,78
1:33,30,0303,01,510,774,461,019,741,2417,551,4328,981,6461,31,95
1:25 0,0404,01,750,895,171,1711,31,4420,231,6533,401,8970,72,25
1:20 0,0505,01,961,005,831,3212,61,6122,701,8537,292,1180,42,56
1:14,30,0707,02,321,186,941,5714,91,9027,122,2144,182,5095,23,03
1:10 0,10010 2,771,418,261,8717,82,2732,522,6552,842,901143,62
1:6,7 0,15015 3,401,7310,12,2921,82,7839,762,2464,683,661394,43

Q [l/s] – natężenie przepływu ścieków sanitarnych
V [m/s] – prędkość przepływu

Przykład obliczeniowy – średnice przewodów kanalizacji:

Obliczeniowe natężenie ścieków sanitarnych wynosi 5,0 l/s
Na podstawie tabeli 1. Qo/Q = 5,0 / 20,14 = 0,25
Z wykresu odczytujemy Vo = 0,85*V = 0,85*1,14 = 0,97 m/s, przy napełnieniu h/d = 0,37

Więcej o Kanalizacja

Wymiarowanie przewodów kanalizacji deszczowej

Wymiarowanie przewodów kanalizacji deszczowej Dopuszczalna powierzchnia spływu[m2], przy maksymalnym opadzie I [dm3/{s*ha)] Odpływdm3 i=1:502% i=1:66,71,5% i=1:1001% 150 200 300 400 Qd D[m] dop. Qd[dm3/s] D[m] dop. Qd[dm3/s] D[m] dop. Qd[dm3/s] 47 35 23 17 0,7 0,05 1,0 0,05 0,9 0,05 0,7 … Więcej

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707. Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu. Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia … więcej

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną – kanalizacja sanitarna Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków m AWs szt dm3/s 0,70 9 – 1,5 0,10 94 13 4,0 0,125 154 31 6,2 0,15 408 82 10,1 Więcej

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Przybór sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odpływu Średnica podejścia AWs m Umywalka, bidet 0,5 0,04 Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyń,pralka automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem 1,0 0,05 Pisuary … Więcej

Wartości współczynników spływu

Wartości współczynników spływu Rodzaj powierzchni Współczynnik spływu Dachy o nachyleniu powyżej 15° 1,0 Dach o nachyleniu poniżej 15° 0,8 Dachy żwirowe 0,5 Ogrody dachowe 0,3 Rampy i myjnie samochodowe 1,0 Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem 0,9 Chodniki pokryte płytami 0,6 Chodniki … Więcej

Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707

Rodzaje oraz wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707 Oznaczenie Nazwa Wymiarowanie Rysunek PWG Pojedyncza wentylacja główna średnicę należy przyjąć równą średnicy przewodu kanalizacyjnego ZWG Zbiorcza wentylacja główna pole przekroju przewodu należy przyjmować równy połowie sumy przekrojów pojedynczych przewodów wentylacyjnych, powinna być większa … więcej