Kanalizacja

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707.

Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -2

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu poprzez specjalne obejście podłączone do pionu min 1.5 m od poziomu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -3

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać specjalne obejście podłączone do pionu i poziomu min 1.5 m. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -4

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać dodatkowy przewód wentylacyjny podłączony do pionu min 1.5 m nad posadzką oraz do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

Więcej o Kanalizacja

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu. Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów (kanałów, przewodów) nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów sanitarnych. Instalację tą można … więcej

Przyczyny niedrożności w kanalizacji

Zarastanie kanalizacji osadami jest procesem długotrwałym i złożonym, zależnym od wielu czynników, spośród których najistotniejsze to: błędy w projektowaniu i wykonawstwie brak odpowiedniej separacji ścieków bezmyślność użytkowników Projektowanie i wykonawstwo Większość instalacji kanalizacyjnych w domkach jednorodzinnych to układy grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby spływ ten był swobodny, … więcej

Narzędzia do czyszczenia kanalizacji

Urządzenia tłokowe Urządzenia tłokowe te działają na zasadzie wyciągania (przy użyciu tłoka) słupa wody powyżej zatoru a następnie opuszczania go w sposób grawitacyjny. W wielu wypadkach siła uderzenia w zator jest wystarczająca aby usunąć źródło niedrożności.  Urządzenia tłokowe posiadają gumowe nasadki w wersji krótkiej, do syfonów i w wersji długiej do muszli … więcej

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy … więcej

Rodzaje syfonów

Syfon butelkowy Najpopularniejszy rodzaj zamknięcia wodnego w umywalkach, posiadają w dolnej części osadnik w postaci przykręcanej miski w której gromadzą się cięższe zanieczyszczenia. Syfony do baterii standardowych przykręcane są do umywalki i łączone z dolną częścią tzw. teleskopem. Konstrukcje do baterii jednouchwytowych z tzw. zestawem odpływowym mają w górnej części nakrętkę kapturową … więcej

Syfony kanalizacyjne

Zamknięcia wodne, czyli popularnie “syfony” zabezpieczają przybory sanitarne przed przenikaniem gazów kanałowych do pomieszczeń. Wysokość zamknięcia wodnego w syfonie zależy od rodzaju przyboru i wynosi: 50 mm dla umywalek, wanien, brodzików, bidetów i zlewozmywaków 100mm dla misek ustępowych Miski ustępowe posiadają zwykle zamknięcie wodne w swojej własnej … więcej

Zasady montażu wpustów

Prawidłowo zamocowany wpust powinien być umieszczony około 2mm poniżej poziomu podłogi. Dopuszcza się też zlicowanie rusztu z posadzką, jeśli wpust znajduje się w zamkniętej przestrzeni (kabina natryskowa). Zgodnie z normą PN-EN 1245-1, spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych (kabiny natryskowe) powinien wynosić … więcej

Zasady projektowania wpustów

Wpusty i odpływy należy projektować zgodnie z normą PN EN 1253-cz.1 “Wpusty ściekowe w budynkach, wymagania”. Według normy wpusty należy projektować w miejscach: poboru wody, za wyjątkiem miejsc podłączenia pralek i zmywarek pomieszczeniach sanitarnych o dużej rotacji osób, jak: szkoły, budynki użyteczności publicznej, w łazienkach w zakładach pracy jeden … więcej

Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej

Wpust podłogowy nierdzewny ze względu na materiał z którego jest wykonany, może być stosowany w zakładach produkcyjnych o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Nie reagują one w kontakcie z żywnością a także są odporne na działanie substancji agresywnych w postaci słabych kwasów czy zasad. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego aspekt wizualny – wpusty podłogowe wykonane z modnej stali nierdzewnej … więcej