Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707

Rodzaje oraz wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707

OznaczenieNazwaWymiarowanieRysunek
PWGPojedyncza wentylacja główna średnicę należy przyjąć równą średnicy przewodu kanalizacyjnego
ZWGZbiorcza wentylacja główna pole przekroju przewodu należy przyjmować równy połowie sumy przekrojów pojedynczych przewodów wentylacyjnych, powinna być większa o co najmniej jeden wymiar od srednicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego
OWRObejście wentylacyjne równoległe średnica równa średnicy przewodu kanalizacyjnego,
ale nie większ niż 0,10 m
OWObejście wentylacyjne średnica równa średnicy przewodu kanalizacyjnego w miejscu wlotu pionu, ale nie większa niż 0,07 m
WBWentylacja boczna (pomocnicza) 0,07 m dla pionów kanalizacyjnych 0,07 i 0,10 m
0,1 m dla pionów większych 0,1 m
WBPWentylacja boczna (pośrednia) 0,07 m dla pionów kanalizacyjnych 0,07 i 0,10 m
0,1 m dla pionów większych 0,1 m
PWWPojedyncza wentylacja wspomagająca0,04 m dla przewodów kanalizacyjnych 0,04 i 0,05 m
0,05 m dla przewodów kanalizacyjnych 0,07
0,1 m dla przewodów odpływowych z misek ustępowych
ZWWZbiorcza wentylacja wspomagająca średnica o jeden wymiar większa niż średnica największej pojedynczej
wentylacji wspomagającej
PBWPion boczny wspomagający 0,07 m dla pionów o średnicy 0,07 m i 0,10 m
0,1 m dla pionów o średnicy 0,125 m
0,125 m dla pionów o średnicy 0,15 m

Dodaj komentarz