Author Archives: admin

AkusWin 4 Dobor tlumika

Tłumik wentylacyjny – jak dobrać

Jak dobrać tłumik wentylacyjny?

Tłumik wentylacyjny nazywany tłumikiem akustycznym, tłumikiem hałasu i jego zasadność stosowania w instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej jest w miarę zrozumiała – ma tłumić hałas w instalacjach. Niemniej jednak wielu inżynierów, projektantów czy wykonawców nie przykłada wielkiej wagi do tego elementu instalacji. A dlaczego? Wydaje mi się, że temat akustyki jest poruszany pobieżnie na studiach, dlatego projektanci nie mają aż dużo pojęcia teoretycznego w tej kwestii, a praktyka na etapie projektu nie wymusza tego na projektantach. Więcej w tej kwestii mają do powiedzenia wykonawcy, którzy z tym problemem się spotykają podczas uruchomienia i regulacji systemów wentylacji i klimatyzacji… ale wówczas temat często jest rozwiązywany na budowie i nie wraca do projektanta. Drugi powód wg mnie to taki, że coraz częsciej stosuje się wentylację mechaniczną – szczególnie w budownictwie jednorodzinnym (m.in. rekuperacja) – gdzie projekty są tak naprawdę standardowe – kupowane za kilkaset złotych, a wykonawcy (nie zawsze znający się w tym temacie) chcą szybko daną inwestycję zakończyć (bez odbioru osoby znającej zagadnienia wentylacji, hałasów, akustyki) i popełniane są proste błędy wykonawcze.

Zanim jednak przejdziemy do montażu i odbioru systemu wentylacji /czy klimatyzacji… jest temat projektu…

Często pojawia się pojawia się pytanie o:

dobór tłumika wentylacyjnego

Przykład budowy / oznaczeń tłumika prostokątnego:

tłumik prostokątny - oznaczenia budowa

gdzie:

A – Szerokość tłumika
B – Wysokość tłumika
L – Długość tłumika
d – Grubość kulis
i – Ilość kulis
s – Odległość między kulisami

Można dobór tłumika streścić w kilku zdaniach. Wielkość tłumika akustycznego zależy od przepływu powietrza przez tłumik. Należy dobierać tak, aby prędkość przepływu była w zakresie 8-12 [m/s] pomiędzy kulisami. Szerokość kulisy to zazwyczaj 100 czy 200 oraz odstęp pomiędzy nimi zależy od wielkości tłumienia. Generalnie im większa kulisa (szerokość) i mniejsza przerwa tym lepsze tłumienie. Wysokość kulisy wpływa jedynie na wydajność i opory tłumika. Warto jeszcze dodać, że im dłuższy tłumik tym więcej wytłumi, ale charakterystyki tłumienia zależą od materiału z jakiego wykonane sa kulisy i w zależności od prędkości. Wielkość tłumienia należy wyliczyć i dla danego pasma dobrać tłumik. Taka to oto teoria…

W praktyce jednak wygląda to nastepująco:

Producenci mają swoje wielkości tłumików (ze względu na technologie producji / linie technologiczne) wysokość x szerokość x długość i między tymi wymiarami projektant / wykonawca / klient szuka odpowiedniego tłumika, który spełnia żądane / szukane wielkości tłumienia dla wydajności.

Oczywiście producenci umożliwiają skorzystanie z ich oprogramowania, które jest pomocne (czasem jednak o program trzeba poprosić bo nie jest bezpośrednio dostępny na stronie www), a wręcz można powiedzieć daje nam bardzo dużo informacji w temacie dobieranego tłumika. Oto przykłady programów doboru tłumików:

Poniżej umieszono kilka zrzutów z programów wyżej wymienionych przy podanych tylko 2 parametrach (tylko w niektorych zrzutach widać wyniki):

  • ilość powietrza 5760 m3/h (1,6 m3/s)
  • kanał 800×450, gdzie prędkość powietrza wynosi 4,44 m/s dla w/w wydajności centrali.

Jeżeli znacie jakieś inne programy warte wyróżnienia do doboru tłumików to dajcie info w komentarzu.

AkusWin

AkusWin - dobor tłumika wentylacyjnego
AkusWin 4 Dobor tlumika

Smay – online

Smay - dobor tłumika wentylacyjnego online
smay dobór tłumikow wentylacyjnych
Smay - dobór tłumika - pojęcia

Prosilencer Win – firmy Swegon

Prosilencer dobor tlumika

Trox – online

Trox - dobór tłumika

LindQST online – firmy Lindab

LindQST dobor tlumikow

AlnorSilent

AlnorSilent - dobór tłumików wentylacyjnych
AlnorSilent - dobór tłumika

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Hałas Hałasem nazywamy dźwięk nieprzyjemny lub niepożądany (dźwięk zakłócajacy). Ogólnie można powiedzieć, że hałas działa denerwująco, osłabia uwagę, utrudnia pracę (umysłową, fizyczną itp.). Praca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powoduje powstawanie hałasów i drgań. Należy przyjąć zasadę wszelkiego rodzaju hałasy i drgania powinny być ograniczone … więcej

Oznaczenia elektryczne zacisków

Oznaczenia elektryczne zacisków na schemacie elektrycznym i wewnątrz urządzeń elektrycznych. Rodzaj przewodu Oznaczenie zacisków urządzenia Oznaczenie na schemacie 1 2 3 Zasilanie prądem przemiennymFaza 1Faza 2Faza 3Neutralny UVWN L1L2L3N Zasilanie prądem stałymBiegun dodatniBiegun ujemnyŚrodkowy CDM L+L-M Ochronny PE PE Ochronno-neutralny – PEN Uziemniający … więcej

Właściwości wybranych czynników chłodniczych

Parametry wybranych czynników roboczych stosowanych w pompach ciepła – temperatura wrzenia w warunkach normalnych, poślizg temperaturowy, masa molowa, ciśnienie i temperatura w punkcie krytycznym. Rodzaj czynnika Normalna temperatura wrzenia Podślizg temperaturowy Masa molowa Parametry punktu krytycznego Pk Tk – °C °C kg/kmol MPa K … więcej

Minimalne przekroje przewodów elektrycznych

Minimalne przekroje przewodów elektrycznych z uwagi na ich wytrzymałość mechaniczną. Rodzaje obwodów Rodzaje przewodów Minimalny przekrój przewodu mm2 na zewnątrz obwodów sterowniczych wewnątrz obwodów sterowniczych drut izolowany przewód wielożyłowy (linka) drut izolowany przewód wielożyłowy (linka) Siłowe (mocy) pojedyncze 1,5 1,0 0,75 0,75 kable … więcej

Maksymalna obciążalność przewodów elektrycznych

Maksymalna obciążalność przewodów elektrycznych w zależności od ich pola przekroju, temperatury otoczenia i sposobu ułożenia. Przekrój znamionowy Przewody jednożyłowe (temp. otoczenia do 25 °C) przewody ułożone w rurach stalowych lub pod wspólną osłoną przewody ułożone w rurach izolacyjnychlub pod wspólną osłoną z materiału izolacyjnego przewody ułożone pojedynczo na uchwytach lub … więcej

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika … więcej

Odwadniacze – wytyczne stosowania

Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych. Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa Kotły parowe Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 1,5:1 Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem … więcej