Author Archives: admin

prawo budowlane

Prawo budowlane – tekst jednolity – 7 lipca 2020 r.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Poniżej umieszczono link do pliku PDF -> Prawo budowlane – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 roku.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333

Źródło materiałów: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

prawo budowlane
prawo budowlane

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan – skład, własności, parametry spalania, skład spalin Parametry Gaz ziemnyH Gaz ziemnyL Propan Propan/Butan Skład AzotTlenDwutlenek węglaWodórTlenek węglaMetanEtanPropann-butan %obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj. 1,1–1,0––93,03,01,30,6 14,0–0,8––81,82,80,40,2 –––––––100,0– –––––––75,724,3 Parametry Ciepło spalania MJ/m3 41,26 35,21 101,24 109,22 Wartość … Więcej

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu. Materiał Oznaczenie Rozszerzalność termicznamm/m*K polietylen sieciowany PeX 0,18 polipropylen PP-R 0,15 polibutylen PB 0,13 chlorowany polichlorek winylu PVC-C 0,062 polipropylen PP-R stabi 0,030 polietylen … Więcej

Instalacja cyrkulacyjna CWU – przykład obliczeniowy

W artykule Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono metodę termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej. Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy, co jest tym samym uzupełnieniem w/w artykułu. Kolejność obliczeń Dokonać wstępnego doboru średnic pionów cyrkulacyjnych, zgodnie z tabelą wg PN-92/B-01706: Średnica przewodu zasilającego Dz [mm] Średnica przewodu … więcej

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest … Więcej

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Prawa gazowe

Prawo Boyle’a-Mariotte’a p * V = CONSTANS W stałej temperaturze T = const. objętość właściwa gazu V zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do ciśnienia gazu p. Objętość gazu jest tym większa, im mniejsze jest jego ciśnienie i odwrotnie, tym mniejsza, im większe jest jego ciśnienie. Dla dowolnej masy gazu M iloczyn objętości V i ciśnienia p jest … Więcej

Wymiarowanie przewodów kanalizacji sanitarnej

Wymiarowanie średnic przewodów kanalizacji sanitarnej (poziomy) Średnicę każdego odcinka przewodu odpływowego (średnicę przewodów kanalizacji) należy dobierać dla miarodajnego przepływu ścieków Q0, z uwzględnieniem następujących warunków:a) dla wszystkich przewodów prowadzonych wewnątrz budynku i na zewnątrz do pierwszej studzienki rewizyjnej oraz dla przewodów zewnętrznych o średnicy mniejszej niż … więcej