Author Archives: admin

Polski ŁAd

Dom do 70 m2 – Polski Ład – konkurs

Na stronie gov.pl pojawiło się ogłoszenie w sprawie konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 m2 (dom do 70m2 zabudowy) , które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych – w ramach programu Polski Ład. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 29 września 2021 r.

Dzięki konkursowi szansę na  powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ułatwienia w budowaniu małych domów jednorodzinnych. To jedna z 10 kluczowych regulacji Polskiego Ładu. Dzięki zmianom w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa przeznaczonych na własne potrzeby domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie jeszcze łatwiejsza.

Więcej szczegółów o konkursie znajdziesz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Strona gov.pl -> Zaprojektuj dom do 70 m2 i weź udział w konkursie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan – skład, własności, parametry spalania, skład spalin Parametry Gaz ziemnyH Gaz ziemnyL Propan Propan/Butan Skład AzotTlenDwutlenek węglaWodórTlenek węglaMetanEtanPropann-butan %obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj. 1,1–1,0––93,03,01,30,6 14,0–0,8––81,82,80,40,2 –––––––100,0– –––––––75,724,3 Parametry Ciepło spalania MJ/m3 41,26 35,21 101,24 109,22 Wartość … Więcej

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu. Materiał Oznaczenie Rozszerzalność termicznamm/m*K polietylen sieciowany PeX 0,18 polipropylen PP-R 0,15 polibutylen PB 0,13 chlorowany polichlorek winylu PVC-C 0,062 polipropylen PP-R stabi 0,030 polietylen … Więcej

Instalacja cyrkulacyjna CWU – przykład obliczeniowy

W artykule Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono metodę termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej. Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy, co jest tym samym uzupełnieniem w/w artykułu. Kolejność obliczeń Dokonać wstępnego doboru średnic pionów cyrkulacyjnych, zgodnie z tabelą wg PN-92/B-01706: Średnica przewodu zasilającego Dz [mm] Średnica przewodu … więcej

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest … Więcej

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Prawa gazowe

Prawo Boyle’a-Mariotte’a p * V = CONSTANS W stałej temperaturze T = const. objętość właściwa gazu V zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do ciśnienia gazu p. Objętość gazu jest tym większa, im mniejsze jest jego ciśnienie i odwrotnie, tym mniejsza, im większe jest jego ciśnienie. Dla dowolnej masy gazu M iloczyn objętości V i ciśnienia p jest … Więcej