Wentylacja mechaniczna charakteryzuje się tym, że ma miejsce zastosowanie mechnicznego środka pobudzania ruchu powietrza (np. wentylator, czy ejektor). Pozwala to wytworzyć odpowiednią różnicę ciśnienia w przewodach rozprowadzających powietrze, niezależnie od czynników atmosferycznych. Dzięki temu powietrze może być poddane przygotowaniu (obróbce) przed wprowadzeniem do pomieszczenia (filtracja, ogrzeewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie itd.). Jednocześnie wato zawuażyć, że transport powietrza w wentylacji mechanicznej może się odbywać na znaczne odległości.

Wentylatory o przepływie poprzecznym

Konstrukcja wentylatorów o przepływie poprzecznym znana jest od ponad 80 lat, lecz dopiero wyniki prac konstrukcyjnych i badawczych z ostatnich lat pozwoliły na opracowanie takich rozwiązań, których charakterystyki eksploatacyjne są porównywalne z charakterystykami innych wentylatorów.

Zasada działania wentylatorów o przepływie poprzecznym różni się nieco od innych wentylatorów promieniowych.
Wirnik 1 w kształcie wydłużonego walca, z łopatkami odgiętymi do przodu, jest z obu końców zamknięty płaskimi dennicami. Ponieważ jest to z założenia wentylator promieniowy, wirnik jest osłonięty dwuczęściową obudową 2,3. Kierownica 2 wykonana jest z blachy perforowanej. Umieszczona nad kierownicą płyta 4 zakrzywioną krawędzią kieruje strumień powietrza stycznie do obwodu wirnika. W wyniku rotacji wirnika strumień powietrza przepływa między łopatkami części wlotowej wirnika do jego wnętrza. W obrębie wirnika tworzy się obszar turbulencji 5, który współdziałając z układem kierownic, odchyla strumień przez część wylotową wirnika, w kierunku kanału tłoczonego między spiralną obudową i perforowaną kierownicą.

Część powietrza, zależna od wartości ciśnienia statycznego, panującego w kanale wywiewnym, zawraca przez otwory perforacji do kanału cyrkulacyjnego 6. Wewnętrzna cyrkulacja części strumienia powietrza powoduje większa stabilność obszaru turbulencji wewnątrz wirnika, równomierny przepływ przez wirnik zapobiega odrywaniu strugi przyściennej w obszarze wylotowym. Wszystko to zwiększa zakres pracy wentylatora przy różnych prędkościach obrotowych wirnika, zmniejsza straty ciśnienia i hałas wywołany działaniem wentylatora.
Wlot i wylot wentylatora są prostokątne. Konstrukcja wentylatora umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza o kąt od 90 do 180. Dodatkowo płyta obudowy służy do ukierunkowania przepływu na wprost.
20140802_114247źródło:
1) ,,Wentylacja i klimatyzacja” A.Pełech

Więcej o Wentylacja mechaniczna

Wentylatory promieniowe – zasady montażu

Wentylatory promieniowe montowane są zwykle na osobnych fundamentach lub specjalnych ramach na amortyzatorach. Rama mocowana jest do podłoża za pomocą specjalnych śrub kotwiących. Uruchomienie wentylatora nastąpić może po siedmiu dniach od zabetonowania śrub kotwiących. Posadowienie wentylatora promieniowego z wykorzystaniem amortyzatorów przedstawia rysunek poniżej. Zasady posadowienia wentylatorów promieniowych. 1. … więcej

Wentylatory kanałowe

Wentylatory kanałowe występują w dwóch odmianach: do kanałów okrągłych do kanałów prostokątnych Wentylatory do kanałów okrągłych mają obudowę wykonaną z blachy stalowej lub tworzyw sztucznych, z oboma króćcami o przekroju kołowym. Wirniki tych wentylatorów mają często typowy kształt wirników wentylatorów promieniowych, najczęściej z łopatkami odgiętymi do tyłu. Spotykane są … więcej

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe są odrębnym rodzajem konstrukcji wentylatorów promieniowych. Nie mają charakterystycznej dla wentylatorów promieniowych spiralnej obudowy. Konstrukcja wirnika i kierunek przepływu powietrza w tych rozwiązaniach są jednak typowe dla wentylatorów promieniowych. Ze względu na brak spiralnej obudowy, sprawność i osiągi ( spręż, wydajność, poziom emisji hałasu) … więcej

Wentylatory promieniowe

Wentylatory promieniowe buduje się jako jednostronne zasysające (króciec ssący znajduje się po przeciwnej stronie patrząc od napędu) i dwustronnie zasysające. Przeniesienie napędu z silnika na wirnik wentylatora może myć rozwiązane rozmaicie. W małych wentylatorach zwykle stosuje się mocowanie wirnika bezpośrednio na wale silnika. Większe jednostki napędzane … więcej

Wentylatory osiowe

Stosowanie wentylatorów osiowych do instalacji wentylacji mechanicznej jest ograniczone ze względu na ich niski spręż i sprawność. Jednak w instalacjach wymagających przetłaczania dużych strumieni powietrza przy małych oporach przepływu w sieci przewodów, wentylatory osiowe są chętnie stosowane, gdyż w porównaniu z wentylatorami promieniowymi wymagają mniej miejsca i przeważnie są tańsze. … więcej

Wentylatory

Wentylator jest maszyną wirnikową przekazującą energię mechaniczną strumieniowi powietrza w celu spowodowania jego przepływu. Wentylatory maja za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia, niezbędnego do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację. Stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania nazywane jest sprężem. Różnica ciśnienia tłoczenia i ciśnienia ssania … więcej

Elementy wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna składa się z : 1. elementów prowadzących / dostarczających powietrze kanałów wentylacyjnych kształtek 2. elementów kończących układ wentylacyjnych czerpnia wyrzutnia kratki wentylacyjne, anemostaty 3. urządzeń służących do oczyszczania powietrza filtry powietrza komory powietrza 4. urządzenia służące do chłodzenia bądź grzania powietrza … więcej

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to zespół urządzeń, które za pomocą elektrycznych wentylatorów wymieniają powietrze w obiekcie. Głównymi wadami tych systemów są ich koszty oraz konieczność konserwacji. Do zalet wentylacji mechanicznej zaliczyć można: uzyskanie potrzebnej ilości powietrza niezależność od czynników atmosferycznych możliwość kontroli i regulacji dopływającego powietrza duża skuteczność możliwość odzysku … więcej