Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. w układzie rozdzielaczowym

W instalacjach w układzie rozdzielaczowym może występować jeden lub kilka pionów, którymi czynnik grzewczy doprowadzony jest do rozdzielaczy, z których  przewody prowadzone są bezpośrednio do grzejników. Do każdego grzejnika biegnie oddzielna para przewodów (zasilający i powrotny). Przewody prowadzi się pod posadzką. Często przewody te niezależnie od mocy grzejnika mają jednakową średnicę, co ułatwia wykonanie instalacji. W przypadku układu rozdzielaczowego przeważnie stosuje się grzejniki z podłączeniem dolnym. Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia estetyki pomieszczenia, a zwłaszcza podłogi, jest podejście do grzejnika od tyłu, czyli ze ściany, za pomocą specjalnego zestawu przyłączeniowego. Układ rozdzielaczowy ma szereg zalet, które powodują, że jest on obecnie bardzo często stosowany w budynkach nowo wznoszonych. 

Układ rozdzielaczowy

corozd1

Zalety i wady 

  • brak połączeń w podłodze, wszystkie podejścia pod grzejniki biegnące od rozdzielcza do zaworów grzejnikowych wykonane sa pełnymi odcinkami rur, przy instalacji wykonanej z rur PE w rurze osłonowej peschla i łagodnych łukach, istnieje możliwość wymiany uszkodzonego odcinka rury bez rozkuwania posadzki
  • brak konieczności kucia bruzd w ścianach, wykonywania dodatkowych przejść przez stropy
  • duża niezależność  pracy i regulacji wydajności poszczególnych grzejników
  • duża ilość rur biegnących w podłodze, wysoki koszt materiałów
  • możliwość wykonywania tylko w nowobudowanych obiektach
  • problemy z odwadnianiem i odpowietrzaniem instalacji

źródło:
1) www.instsani.pl

Więcej o Instalacje centralnego ogrzewania

System zalistwowy

Instalacje zalistwowe to alternatywne rozwiązanie dla układów pętlicowych dwururowych, gdzie przewód zasilający i powrotny biegnie w osobnej listwie. Rozwiązanie to sprawdza się także w budynkach już istniejących, remontowanych, bez konieczności kucia podłogi, czy przewiercania stropów. Listwy prowadzące przewody mogą również być też wykorzystywane dla innych instalacji, np. kabla … więcej

Instalacje c.o. pompowe w układzie pętlicowym dwururowym

Jest to jedno z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej pod grzejnikami. Pętla dwururowa może być wykonana z przepływem przeciwprądowym, … więcej

Instalacje c.o. pompowe w układzie trójnikowym poziomym

W systemie trójnikowym poziomym główne przewody rozdzielcze poziome poprowadzone są w podłodze pomieszczenia w rurze osłonowej Peschla. Po drodze przewody te rozgałęziają się na poszczególne grzejniki. Zastosowanie trójników redukcyjnych pozwala na dobór różnych średnic na poszczególnych działkach obliczeniowych. W układzie trójnikowym  występuje problem kolizji przewodów w podłodze, wylewki musza … więcej

Instalacje pompowe systemu zamkniętego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość … więcej

Instalacja pompowa systemu otwartego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. W zależności od rodzaju … więcej

Projektowanie instalacji parowych

Kolejność postępowania przy projektowaniu instalacji parowej: Obliczenie strat ciepła pomieszczeń, dobór i rozmieszczenie grzejników, dobór i rozmieszczenie źródła ciepła Rozmieszczenie pionów na rzutach kondygnacji, rozmieszczenie pionów na rzucie piwnicy (analogicznie do rozmieszczenia na rzutach kondygnacji), rozprowadzenie przewodów w piwnicy oraz podłączenie instalacji do źródła ciepła (kotła parowego). Wykonanie rysunku … więcej

Badanie szczelności instalacji c.o.

Warunki wykonania Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, … więcej

Zasady prowadzenia przewodów

Zasady prowadzenia przewodów Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie … więcej

Naczynia wzbiorcze

Przeznaczenie Niezależnie od typu instalacji naczynia wzbiorcze pełnią tę samą rolę. Przyjmują nadmiar czynnika grzewczego (lub chłodniczego), gdy ten się rozszerza na skutek wzrostu temperatury i oddają go z powrotem do instalacji, kiedy temperatura w obiegu maleje i spada ciśnienie. Najogólniej mówiąc, naczynia wzbiorcze zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem … więcej