Instalacje centralnego ogrzewania

centrlane ogrzewanie w ukladzie rozdzielaczowym

Instalacje centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie jest dzisiaj najczęściej spotykanym sposobem ogrzewania zarówno domków jednorodzinnych jaki i budownictwa wielorodzinnego, bloków, czy budynków użyteczności publicznej itd. Jego podstawową zaletą jest jak sama nazwa wskazuje scentralizowany sposób ogrzewania danego lokalu, lub grupy lokali. Ciepło wytwarzana jest w jednym miejscu przez specjalnie do tego typu pracy przystosowane urządzenie – piec centralnego ogrzewania. Dzięki temu możliwe jest takie zestrojenie wszystkich parametrów aby ciepło konieczne do ogrzania mieszkań było produkowana w możliwie efektywny sposób.

Najnowsze generacje urządzeń takie jak kotły kondensacyjne osiągają naprawdę zaskakująco wysoką sprawność przez co możliwa jest znaczna redukcja kosztów ogrzewania. Co więcej ogrzewanie wody użytkowej dokonywane jest zazwyczaj przez to samo urządzenie. Zastosowanie zasobników na ciepłą wodę pozwala również tutaj wykorzystać optymalne parametry pracy kotła i zmagazynować ogrzaną wodę w dobrze izolowanym zbiorniku, dzięki czemu jest ona cały czas dostępna w niemalże dowolnych ilościach. Systemy centralnego ogrzewania pozwalają również na łatwą integrację z innymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami grzewczymi takimi jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne. Te dodatkowe urządzenia pozwalają wykorzystać energie dostarczaną nam codziennie przez środowisko, tak aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, gaz, czy olej opałowy. Instalacje centralnego ogrzewania, w szczególności te najnowocześniejsze, oparte na kotłach gazowych lub olejowych, umożliwiają szeroką gamę regulacji pozwalających dostroić pracę całej instalacji do indywidualnych potrzeb, a jednoczenie zmniejszyć zużycie energii. Dzieje się to za sprawą zaawansowanych systemów sterowania opartych na regulatorach i czujnikach badających warunki w mieszkaniu, na dworze, a także pracę pieca centralnego ogrzewania.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że centralne ogrzewanie jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku ogrzewania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, zapewniającym maksimum komfortu i redukcję kosztów. Warto wybrać firmę która instalacje centralnego ogrzewania będzie w stanie wykonać zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami. Pozwoli to cieszyć się komfortem ciepła i minimalną awaryjnością pieca i instalacji. Firmy takie często oferują również późniejszą konserwację oraz ewentualne naprawy urządzeń. Patrz serwis centralnego ogrzewania.

Więcej informacji na temat instalacji c.o. -> instalacje centralnego ogrzewania

Więcej o Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania

Jednym z najbardziej kosztownych ale i ważnych etapach budowy domu jest instalacja centralnego ogrzewania, która zapewnić ma użytkownikowi komfort cieplny. Jest to jedna z podstawowych metod ogrzewania budynku. Ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu i rozprowadzane za pomocą instalacji do odbiorników ciepła znajdujących się w pomieszczeniu. Im lepiej zaplanujemy działanie tego ogrzewania, tym … więcej

Instalacje c.o. w układzie rozdzielaczowym

W instalacjach w układzie rozdzielaczowym może występować jeden lub kilka pionów, którymi czynnik grzewczy doprowadzony jest do rozdzielaczy, z których  przewody prowadzone są bezpośrednio do grzejników. Do każdego grzejnika biegnie oddzielna para przewodów (zasilający i powrotny). Przewody prowadzi się pod posadzką. Często przewody te niezależnie od mocy grzejnika mają jednakową średnicę, co ułatwia … więcej

System zalistwowy

Instalacje zalistwowe to alternatywne rozwiązanie dla układów pętlicowych dwururowych, gdzie przewód zasilający i powrotny biegnie w osobnej listwie. Rozwiązanie to sprawdza się także w budynkach już istniejących, remontowanych, bez konieczności kucia podłogi, czy przewiercania stropów. Listwy prowadzące przewody mogą również być też wykorzystywane dla innych instalacji, np. kabla … więcej

Instalacje c.o. pompowe w układzie pętlicowym dwururowym

Jest to jedno z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej pod grzejnikami. Pętla dwururowa może być wykonana z przepływem przeciwprądowym, tzn. … więcej

Instalacje c.o. pompowe w układzie trójnikowym poziomym

W systemie trójnikowym poziomym główne przewody rozdzielcze poziome poprowadzone są w podłodze pomieszczenia w rurze osłonowej Peschla. Po drodze przewody te rozgałęziają się na poszczególne grzejniki. Zastosowanie trójników redukcyjnych pozwala na dobór różnych średnic na poszczególnych działkach obliczeniowych. W układzie trójnikowym  występuje problem kolizji przewodów w podłodze, wylewki musza mieć większa … więcej

Instalacje pompowe systemu zamkniętego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość montażu … więcej

Instalacja pompowa systemu otwartego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. W zależności od rodzaju kotła … więcej

Projektowanie instalacji parowych

Kolejność postępowania przy projektowaniu instalacji parowej: Obliczenie strat ciepła pomieszczeń, dobór i rozmieszczenie grzejników, dobór i rozmieszczenie źródła ciepła Rozmieszczenie pionów na rzutach kondygnacji, rozmieszczenie pionów na rzucie piwnicy (analogicznie do rozmieszczenia na rzutach kondygnacji), rozprowadzenie przewodów w piwnicy oraz podłączenie instalacji do źródła ciepła (kotła parowego). Wykonanie rysunku … więcej

Badanie szczelności instalacji c.o.

Warunki wykonania Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, … więcej