Instalacje c.o. pompowe w układzie trójnikowym poziomym

W systemie trójnikowym poziomym główne przewody rozdzielcze poziome poprowadzone są w podłodze pomieszczenia w rurze osłonowej Peschla. Po drodze przewody te rozgałęziają się na poszczególne grzejniki. Zastosowanie trójników redukcyjnych pozwala na dobór różnych średnic na poszczególnych działkach obliczeniowych. W układzie trójnikowym  występuje problem kolizji przewodów w podłodze, wylewki musza mieć większa grubość dla minimalnego przykrycia przewodów. Z uwagi na krycie całej instalacji w jastrychu wszystkie połączenia musza spełniać wysokie normy wytrzymałościowe. Zaleca się stosowanie połączeń zaprasowywanych, złączki przed wykonaniem wylewki jastrychowej powinny być owinięte izolacją lub folią. System trójnikowy może być wykonany z przewodów sztywnych (np. rury cpvc klejone) jak i elastycznych. W tym drugim przypadku należy pamiętać, aby dla celów kompensacyjnych nie napinać rur pomiędzy dwoma trójnikami.

Instalacja w układzie trójnikowym

cotroj3

System trójnikowy, kolor czerwony i niebieski Peschla oznacza odpowiednio zasilenie i powrót c.o.

cotroj1

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz