Tag Archives: pompa ciepła

Pompa ciepła – od decyzji do instalacji

Pompa ciepła to potoczne określenie na węzeł grzewczy. W jej skład wchodzi kilka znaczących elementów, takich jak np. zbiornik na wodę. Pompa ciepła kondensuje otrzymaną energię np. z powietrza czy z gleby, by oddać ciepło otoczeniu. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd. Eliminuje to konieczność podłączania do domu instalacji gazowej czy innego źródła paliwa stałego czy ciekłego.

W związku z tym, jest to inwestycja ekologiczna, bezpieczna i oszczędna. Co warto dodać – to, że im większa powierzchnia grzewcza, tym szybszy i bardziej zauważalny zwrot z inwestycji.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić na powietrzne i gruntowe. Jeszcze kilka lat temu panowało twierdzenie, że w polskim klimacie zdecydowanie lepszym wyborem jest ogrzewanie przy pomocy pompy gruntowej. Jest tak, ponieważ pompy powietrzne odzyskują ciepło z powietrza. Kiedy średnia temperatura roczna jest tak niska, jak w Polsce, pompa powietrzna traci na wydajności (nie może przetwarzać tak chłodnego powietrza na ciepłe). Natomiast temperatura w ziemi jest o wiele mniej podatna na wahania niż temperatura powietrza atmosferycznego, którego temperatura w okresie zimowym – a więc wtedy, kiedy potrzebujemy najwięcej ciepła – spada nawet do -25stC. Niemniej jednak powietrzne pompy ciepła są łatwe w montażu i przy obecnej technologii sprawdzają się również w naszych warunkach klimatycznych. W przypadku gruntowych pomp ciepła, mamy sytuację, gdzie temperatura stabilizuje się już 20 m poniżej poziomu zero do +80C. I wzrasta proporcjonalnie do głębokości. Dzięki temu pompa gruntowa zaspokaja 100% zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania domu (CO) i wody użytkowej(CWU). Ponadto, w okresie letnim może skutecznie chłodzić nasz dom, zastępując klimatyzację (co znajduje zastosowanie także w pompie powietrznej).

Wszystko o dolnym i górnym źródle

Na węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła składają się dwa podstawowe elementy:

– ŹRÓDŁO DOLNE (ZD) – czyli ta część sytemu, która jest „przed” pompą ciepła. Może to być powietrze atmosferyczne (w przypadku pompy powietrznej), kolektor gruntowy poziomy (zakopywany płytko, lecz dość rozlegle pod powierzchnią ziemi) lub kolektor pionowy (odwierty sięgające na ogół od 60-130m w głąb ziemi).

– ŹRÓDŁO GÓRNE (ZG) – przez które rozumiemy wszystko to co jest „za” pompą ciepła , czyli np. system ogrzewania podłogowego, kaloryfery, klimatyzacja, konwektory itp.

Na ogół kolejność wykonywania źródeł jest bardzo zbliżona w czasie, choć w przypadku wyboru kolektora pionowego odwiert można wykonać nawet na etapie tyczenia fundamentów (gdyż wspomniany odwiert może znajdować się pod budynkiem). Podczas gdy na kolektor poziomy musimy wygospodarować znaczną część działki, na powierzchni, której będzie mogła rosnąc tylko trawa. Warto jednak pamiętać, że można wykonać dolne źródło na każdym etapie budowy, a nawet w trakcie eksploatacji obiektu. Ogólny koszt wykonania danego kolektora zależy od jakości gleby. Wbrew powszechnie krążącym opiniom o wysokiej cenie odwiertu, należy zaznaczyć, że cena za wykonanie kolektora poziomego w skrajnych przypadkach (mała wydajność energetyczna gleby) może być porównywalna z wykonaniem odwiertu. Najczęściej odwiert jest droższy o kilka, kilkanaście procent od kolektora poziomego, dając w zamian oszczędność powierzchni często drogo nabytej działki i co istotne, stabilniejsze źródło ciepła.

Kolektor poziomy układa się na głębokości ok. 1,5 do 1,7m pod powierzchnią ziemi. Konieczne przy tym jest wykorzystanie koparki, aby na powierzchni (z reguły) kilku arów wykopała ona rowy o głębokości ok. 1,5m oddalone od siebie o ok. 1m. Wiąże się to oczywiście ze znaczną ingerencja w naszą działkę. Inaczej sprawa się ma w przypadku kolektora pionowego. Na działkę przyjeżdża wiertnica, która najczęściej jest wielkości tradycyjnej „gruszki z betonem”. Odwiert wykonuje się nie dalej niż 25m od pompy ciepła, a sam odwiert ma średnicę ok. 14cm. Odwierty wykonują specjalistyczne firmy wiertnicze, metodami, które są dobierane do istniejącej struktury gleby. Przyłącze do domu odbywa się najczęściej pod powierzchnią ziemi, czasem jeżeli jest to uzasadnione nad powierzchnią. Ewentualne przepusty w ścianach lub fundamentach dokonuje się metodą wiercenia bez udarowego, co nie powoduje naruszeń budynku. Całość wykonania kolektora pionowego, nie zajmuje więcej niż 2-3 dni wizyty firmy wiertniczej na budowie. Czas poświęcony na wykonanie kolektora poziomego zależy od sprawności ekipy wykonawczej, najczęściej prace trwają ok. kilku dni.

{Prace wiertnicze związane z pozyskaniem ciepła Ziemi są wykonywane na podstawie projektu geologicznego i podlegają zgłoszeniu przed ich rozpoczęciem organom administracji geologicznej (staroście) i są one wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 04.02.1994 Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 97) z późniejszymi zmianami tj. wg stanu prawnego na dzień 10 września 2008, oraz stosowne przepisy wykonawcze: Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 19.12.2001 w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1777) i inne. Kwestią zgłoszeń i obsługą formalną zajmują się profesjonalne firmy wiertnicze.}

Wykonanie źródła górnego musi być odpowiednio dostosowane do kooperacji z pompą ciepła. Musi być to bowiem system niskotemperaturowy, czyli taki, w którym temperatura wody nie musi być większa niż 50°C. Kaloryfery, klimatyzacja czy ogrzewanie podłogowe mogą być zainstalowane tak samo przed podłączeniem do źródła dolnego, jak i po.

Co pompa ciepła ma w środku i jej serwisowanie

Na ogół kotłownia kojarzy się z pomieszczeniem gdzie należy skonstruować cały węzeł cieplny (bufory, naczynia przeponowe, pompy obiegowe i inne konieczne elementy). W takim przypadku potrzebujemy osobnego pomieszczenia i ok. 3 dni pracy fachowca, który złoży w całość nasz węzeł cieplny. W przypadku pomp ciepła mamy już gotowy węzeł cieplny, następuje pierwsze uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędnymi czynnościami, takimi jak: napełnienie układu glikolowego glikolem, napełnienie i odpowietrzenie układu CO i napełnienie go wodą, odpowietrzenie dolnego źródła i przeczyszczenie wszystkich filtrów. Większość z tych czynności jest jednorazowa, jednak wymagany jest coroczny przegląd pompy wraz z czyszczeniem filtrów.

W chwili obecnej pompy ciepła to kompletne węzły, bez konieczności dodatkowego zakupu części, elementów, “wyposażenia”. Nasza „kotłownia” zamknięta jest na powierzchni ok. 1 m², dzięki czemu, taki węzeł cieplny możemy zainstalować gdziekolwiek w domu, a zyskane cenne metry kwadratowe przeznaczyć na np. siłownię lub saunę. W tym przypadku pompa przyjeżdża zmontowana w całości, a jej instalacja i uruchomienie zajmują niecały dzień. Bardzo często pompa ciepła to nowoczesny i elegancki design, wzornictwo, dzięki czemu stanowią one atrakcyjny element wystroju wnętrza, tym samym łamiąc stereotyp „kotłowni”, jako brzydkiego giganta, zajmującego miejsce w piwnicy.

Źródło: Nateo

Zasada działania pomp ciepła

poziomy wymiennik ciepła - pompa ciepła

Pompy ciepła pozwalają na odbiór energii cieplnej,której ogromne ilościutrzymują się w naturalnych pokładach.Trudnością w pozyskaniu takiej energii jest fakt, iż jej nośniki (ziemia, powietrze, woda) mają niską temperaturę, która niewiele odbiega od temperatury otoczenia. Z tego powodu wymienione źródła ciepła nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania. Pompy ciepła wykorzystują do działania lewobieżny obieg … czytaj więcej

Energia z gruntu – gruntowy wymiennik ciepła – pompa ciepła

poziomy wymiennik ciepła - pompa ciepła

Poziomy gruntowy wymiennik ciepła Naturalna energia cieplna Twojego trawnika gromadzona jest w gruncie w okresie od wiosny do jesieni. Ciepło przenika do gruntu zarówno za pomocą promieniowania słonecznego jak i opadów atmosferycznych. Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów gruntowych, wykonywanych z rur polietylenowych o średnicy 32mm. Wewnątrz rur krąży niezamarzająca ciecz (glikol … czytaj więcej

Zalety pompy ciepła

Dlaczego warto zdecydować się na pompę ciepła? Zastosowanie pompy ciepła jest przyjazne dla środowiska, a wykorzystanie energii odnawialnej pozwala obniżyć comiesięczne rachunki za prąd. Pompa ciepła zapewnia jednocześnie ciepło w pomieszczeniach i ciepłą wodę użytkową. Odpowiednia instalacja pozwala również na wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń w cieplejsze … Więcej

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to kompleksowy i efektywny system ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w oparciu o ciepło ze środowiska naturalnego. Tym samym pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym, praktycznie bezobsługowym i nie emitującym zanieczyszczeń, dzięki czemu gwarantuje wysoki komfort użytkowania i niski koszt eksploatacji w stosunku do innych urządzeń grzewczych. Pompy … Więcej

Jak działa pompa ciepła?

Niemalże każdy rodzaj energii dostępnej na Ziemi to energia słońca. Gromadzi się ona w wodach gruntowych, gruncie /glebie oraz w powietrzu. Tak skumulowaną energię można wykorzystywać do wspomagania c.o. i podgrzewania c.w.u. przez cały rok. Pompa ciepła pomaga przekształcić tę właśnie naturalną energię (ziemi, wody lub powietrza) w ciepło dla domu … Więcej

Właściwości wybranych czynników chłodniczych

Parametry wybranych czynników roboczych stosowanych w pompach ciepła – temperatura wrzenia w warunkach normalnych, poślizg temperaturowy, masa molowa, ciśnienie i temperatura w punkcie krytycznym. Rodzaj czynnika Normalna temperatura wrzenia Podślizg temperaturowy Masa molowa Parametry punktu krytycznego Pk Tk – °C °C kg/kmol MPa K … więcej

Współczynnik COP – Efektywność pompy ciepła

Współczynnikiem, który określa skuteczność działania pompy ciepła jest COP. Jest to stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii napędowej. Najważniejszym parametrem wpływającym na efektywność pomp ciepła jest temperatura górnego źródła ciepła (temperatura instalacji wewnętrznej w budynku), która powinna być możliwie najniższa. Dlatego w przypadku wykorzystania systemu … Więcej

Jak zbudowana jest pompa ciepła?

Konstrukcja pompy opiera się na czterech elementach: wymienniku do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarce, wymienniku do oddawania ciepła do instalacji, zaworze rozprężnym.  Elementy te tworzą zamknięty układ wyposażony w czynnik chłodniczy (np. R410A) o niskiej temperaturze parowania, którego zadaniem jest przekazywanie ciepła.  Sercem pompy ciepła jest sprężarka. Jej jakość wpływa na bezawaryjną, … Więcej

Pompy ciepła – odnawialne źródło energii

Odnawialne źródła energii jak i technologie na nich oparte cieszą się coraz większa popularnością i są coraz częściej stosowane. Główną przyczyną zainteresowania jest znikoma szkodliwość dla środowiska oraz niewyczerpalna ilość energii z której w tym przypadku korzystamy. Dodatkowo, odnawialne źródła energii są dostępne praktycznie za darmo co podkreśla znaczenie w życiu codziennym … więcej