Tag Archives: kotły

Serwis pieców centralnego ogrzewania

Urządzenia związane z instalacjami grzewczymi, a w szczególności piece centralnego ogrzewania wymagają okresowej konserwacji, a od czasu do czasu również napraw. Jak każde urządzenie techniczne zużywają się one podczas pracy. Regularne dokonywanie przeglądów okresowych zmniejsza szansę wystąpienia awarii i wydłuża żywotność pieca, a także pozwala zachować optymalne warunki pracy urządzenia, przekładające się na zużycie paliwa. Podczas wyboru rodzaju instalacji i pieca warto więc wziąć pod uwagę jak wygląda kwestia późniejszego serwisu. Czy producent posiada profesjonalna sieć serwisów kotłów gazowych, która w razie potrzeby przyjedzie i naprawi usterkę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że systematyczny serwis kotłów centralnego ogrzewania może wydłużyć gwarancję producenta, czy instalatora. Warto o to zapytać podczas wyboru kotła, pieca czy technologii.

Wszyscy czołowi producenci współpracują z odpowiednio wykwalifikowanymi firmami świadczącymi dla nich naprawy oraz konserwację urządzeń. Wybierając firmę serwisową warto wziąć pod uwagę doświadczenie jakim może się ona pochwalić. Wiele lat działalności w branży grzewczej może być tego wskaźnikiem. Jeszcze lepszym jest zakres uprawnień jakie dana firma posiada. Producenci zazwyczaj dzielą współpracujące z nimi firmy na kilka kategorii np.: firmy instalacyjne, firmy serwisowe, firmy świadczące serwis gwarancyjny. Te ostatnie to zazwyczaj wąska grupa najlepszych fachowców, których producent obdarzył na tyle dużym zaufaniem, że powierzył im wykonywanie napraw gwarancyjnych.

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów. Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco: typ A – … Więcej

Co to jest 5 klasa kotłów?

Norma PN EN 303-5:2012 Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).   W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3 (najsłabszą), 4 i 5 (najlepszą). By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, muszą być … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Kotły ze zgazowaniem drewna

Są najnowocześniejszą i najbardziej wydajną konstrukcją. Osiągają sprawność na poziomie 90% zbliżając się pod tym względem do starszych konstrukcji kotłów gazowych. Produkowane są w szerokim zakresie mocy od około 20-80 kW. Proces spalania odbywa się z góry do dołu i składa się z kilku faz: faza suszenia Paliwo znajdujące się w komorze załadowczej … więcej

Rodzaje kotłów węglowych

Kwe­stia spa­la­nia węgla jest dużo bar­dziej zło­żona niż się wydaje. Nie wystar­czy go po pro­stu pod­pa­lić. Dla czy­stego i oszczęd­nego spa­la­nia potrzeba jesz­cze odpo­wied­niej kon­struk­cji pale­ni­ska. Rów­nież wiele zależy od spo­sobu, w jaki roz­pa­lamy — czy umie­ścimy żar naj­pierw na wierz­chu węgla, czy może pod nim; czy pod­pa­limy od razu więk­szą ilość, czy też … więcej