Wiadomości ogólne

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu.

Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów (kanałów, przewodów) nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów sanitarnych. Instalację tą można podzielić na zewnętrzną, wewnętrzną. Podział jest istotny przy doborze materiału instalacyjnego ponieważ nie każdy materiał sprawdzający się wewnątrz budynku nadaje się do wykorzystania w instalacji zewnętrznej. Granicą między instalacją wewnętrzną a zewnętrzną jest tzw. czyszczak główny. Jest to kształtka umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym, która pozwala na jego badanie, oczyszczanie i inne prace konserwacyjne.

W każdym temacie dotyczącym sieci i instalacji pojawia się pytanie gdzie jest granica między tymi elementami. Odcinek, który łączy kanalizację na terenie posesji z siecią to przykanalik (przyłącze kanalizacyjne). Kwestia do kogo on należy regulowana jest między odbiorcą a dostawcą lecz za jego budowę i opłaty z tym związane odpowiada właściciel nieruchomości (choć nie zawsze). Przykanalik najczęściej włączany jest on do studzienki rewizyjnej bądź włazowej ale można też wykonać połączenie przez wpust boczny lub złącze siodłowe. Granicą jest więc pierwsza studzienka znajdująca się w pobliżu nieruchomości licząc od strony budynku. W przypadku braku studzienki przyłącze to odcinek od granicy budynku do granicy nieruchomości.

kanalizacja

Więcej o Wiadomości ogólne

Przyczyny niedrożności w kanalizacji

Zarastanie kanalizacji osadami jest procesem długotrwałym i złożonym, zależnym od wielu czynników, spośród których najistotniejsze to: błędy w projektowaniu i wykonawstwie brak odpowiedniej separacji ścieków bezmyślność użytkowników Projektowanie i wykonawstwo Większość instalacji kanalizacyjnych w domkach jednorodzinnych to układy grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby spływ ten był swobodny, … więcej

Narzędzia do czyszczenia kanalizacji

Urządzenia tłokowe Urządzenia tłokowe te działają na zasadzie wyciągania (przy użyciu tłoka) słupa wody powyżej zatoru a następnie opuszczania go w sposób grawitacyjny. W wielu wypadkach siła uderzenia w zator jest wystarczająca aby usunąć źródło niedrożności.  Urządzenia tłokowe posiadają gumowe nasadki w wersji krótkiej, do syfonów i w wersji długiej do muszli ustępowych.   … więcej

Montaż osadnika gnilnego

Osadnik gnilny być usadowiony w odległości ok 3 m od budynku oraz ok 40-50 cm pod powierzchnią ziemi. Na dnie wykopu należy wykonać warstwę stabilizującą (patrz pkt 2) o grubości minimum 15 cm. Aby określić całkowitą głębokość wykopu trzeba zsumować: grubość warstwy stabilizującej oraz całkowitą wysokość zbiornika (ze zwieńczeniem i przedłużką). Szerokość wykopu powinna … więcej

Samooczyszczanie wód

Zjawisko samooczyszczania się wód to proces fizyko-chemiczny polegający na eliminowaniu zanieczyszczeń przez samą naturę,  bez ingerencji człowieka. Dotyczy to zarówno rzek, jak i jezior i innych zbiorników stojących. Jednak w różnych typach wód zachodzi on z różną intensywnością. Najczęściej bada się samooczyszczanie w wodach płynących. Organizmy, żyjące w wodach powierzchniowych mają duże znaczenie … więcej

Organizmy saprobowe

Okrzemki– jednokomórkowe mikroskopijne glony, unoszą się swobodnie w wodzie lub sa przyklejone do kamieni Orzęski (dawniej zwane wymoczki)- mikroorganizmy zwierzęce wyposażone w szereg charakterystycznych rzęsek na całym ciele ułatwiających poruszanie i zdobywanie pokarmu. Pantofelek – przykład orzęsek Wrotki (Rotifera, syn. Rotatoria) są to organizmy drobne, najczęściej mikroskopijne. Żyją w wodach słodkich … więcej

Saprobowość wód

System saprobu został wprowadzony w 1908 – 1909 przez Kolkwitza i Marssona. System ten został stworzony dla obserwacji procesu samooczyszczania sie wod. W systemie saprobu wykorzystano organizmy wskaźnikowe podzielono rzeke na cztery strefy: 1 Strefa polisaprobowa jest to miejsce ujścia ścieków, strefa najbardziej zanieczyszczona, która charakteryzuje sie następującymi … więcej

Wskaźniki jakościowe ścieków

Mętność – spowodowana rozpraszaniem i adsorbowaniem światła widzialnego przez substancje znajdujące się w ściekach; często zamiast mętności oznacza się przeźroczystość (tj. grubość warstwy ścieków, przez którą można odczytać druk lub podziałkę wzorcową), Barwa – podaje się ją zwykle opisowo lub jako tzw. próg barwy, tj. liczbę oznaczającą wielokrotność rozcieńczenia, … więcej

Podział i charakterystyka ścieków

W ustawie o prawie wodnym można znaleźć definicje rodzajów ścieków. Każdy z nich rożni się przede wszystkim drogą powstawania ale i składem. Konkretnie ustawodawca wyróżnia: ścieki bytowe ścieki komunalne ścieki przemysłowe Ścieki bytowe są wynikiem ludzkiego metabolizmu i normalnego funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczną cechą jest to, że pochodzą … więcej