Tag Archives: centralne ogrzewanie

centrlane ogrzewanie w ukladzie rozdzielaczowym

Instalacje centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie jest dzisiaj najczęściej spotykanym sposobem ogrzewania zarówno domków jednorodzinnych jaki i budownictwa wielorodzinnego, bloków, czy budynków użyteczności publicznej itd. Jego podstawową zaletą jest jak sama nazwa wskazuje scentralizowany sposób ogrzewania danego lokalu, lub grupy lokali. Ciepło wytwarzana jest w jednym miejscu przez specjalnie do tego typu pracy przystosowane urządzenie – piec centralnego ogrzewania. Dzięki temu możliwe jest takie zestrojenie wszystkich parametrów aby ciepło konieczne do ogrzania mieszkań było produkowana w możliwie efektywny sposób.

Najnowsze generacje urządzeń takie jak kotły kondensacyjne osiągają naprawdę zaskakująco wysoką sprawność przez co możliwa jest znaczna redukcja kosztów ogrzewania. Co więcej ogrzewanie wody użytkowej dokonywane jest zazwyczaj przez to samo urządzenie. Zastosowanie zasobników na ciepłą wodę pozwala również tutaj wykorzystać optymalne parametry pracy kotła i zmagazynować ogrzaną wodę w dobrze izolowanym zbiorniku, dzięki czemu jest ona cały czas dostępna w niemalże dowolnych ilościach. Systemy centralnego ogrzewania pozwalają również na łatwą integrację z innymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami grzewczymi takimi jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne. Te dodatkowe urządzenia pozwalają wykorzystać energie dostarczaną nam codziennie przez środowisko, tak aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, gaz, czy olej opałowy. Instalacje centralnego ogrzewania, w szczególności te najnowocześniejsze, oparte na kotłach gazowych lub olejowych, umożliwiają szeroką gamę regulacji pozwalających dostroić pracę całej instalacji do indywidualnych potrzeb, a jednoczenie zmniejszyć zużycie energii. Dzieje się to za sprawą zaawansowanych systemów sterowania opartych na regulatorach i czujnikach badających warunki w mieszkaniu, na dworze, a także pracę pieca centralnego ogrzewania.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że centralne ogrzewanie jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku ogrzewania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, zapewniającym maksimum komfortu i redukcję kosztów. Warto wybrać firmę która instalacje centralnego ogrzewania będzie w stanie wykonać zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami. Pozwoli to cieszyć się komfortem ciepła i minimalną awaryjnością pieca i instalacji. Firmy takie często oferują również późniejszą konserwację oraz ewentualne naprawy urządzeń. Patrz serwis centralnego ogrzewania.

Więcej informacji na temat instalacji c.o. -> instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. w układzie rozdzielaczowym

W instalacjach w układzie rozdzielaczowym może występować jeden lub kilka pionów, którymi czynnik grzewczy doprowadzony jest do rozdzielaczy, z których  przewody prowadzone są bezpośrednio do grzejników. Do każdego grzejnika biegnie oddzielna para przewodów (zasilający i powrotny). Przewody prowadzi się pod posadzką. Często przewody te niezależnie od mocy grzejnika mają jednakową średnicę, co ułatwia … więcej

Instalacje pompowe systemu zamkniętego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość montażu … więcej

Dobór przekroju i wysokości komina

Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie. Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu … więcej

Dobór pompy obiegowej

Podstawowymi parametrami decydującymi o doborze pompy są: obliczeniowa wydajność pompy oraz wysokość podnoszenia. Wymaganą wydajność pompy Vp wyznacza się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorników przyłączonych dodanej instalacji zgodnie z zależnością: Vp – obliczeniowa wydajność pompy, [m3/s], Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną instalacji c.o. … więcej

Dobór kotłów centralnego ogrzewania

Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od: rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania wentylacji technologii i przygotowania centralnej ciepłej wody wielkości kotłowni proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy … więcej