Paliwa

Jakie drewno najlepsze do kotła?

Drewno drzew liściastych jest wydajniejsze niż drewno drzew iglastych.

Im wyższa gęstość drewna tym dłużej się ono spala.

Tabela 1. Wartości opałowe wysuszonej na powietrzu grubizny w kWh/mp (zaokrąglone do 100) względnie w kWh/kg poszczególnych gatunków (przy wilgotności 15 do 18% masy suchej) [1]

Więcej infomacji na temat wartości opałowej drewna można znaleźć na Agroenergetyka.pl -> w artykule: Wartość opałowa drewna

Źródło:
[1] Hans – Peter Ebert “Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców”
Studio Astropsychologii 2003, Białystok, Wydanie I

Więcej o Paliwa

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan – skład, własności, parametry spalania, skład spalin Parametry Gaz ziemnyH Gaz ziemnyL Propan Propan/Butan Skład AzotTlenDwutlenek węglaWodórTlenek węglaMetanEtanPropann-butan %obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj.%obj. 1,1–1,0––93,03,01,30,6 14,0–0,8––81,82,80,40,2 –––––––100,0– –––––––75,724,3 Parametry Ciepło spalania MJ/m3 41,26 35,21 101,24 109,22 Wartość … Więcej

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)(wg PN-82/C96000 i BN-88/0543-15) Wymagania ButanTechniczny(mieszanina A) Propan-butanTechniczny(mieszanina B) PropanTechniczny(mieszanina C) Wartość opałowa (kJ/kg) nie mniej niż 44800 45220 45640 Ciśnienia nominalne gazuPrzed aparatami gazowymi (kPa)– dopuszczalne wahania ciśniena (kPa) 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 więcej

Własności oleju opałowego EL (wg DIN 51603)

Własności oleju opałowego EL wg DIN 51603 Wymagania Wartość Wartość opałowa, nie mniej niż : 42.0 MJ/kg Gęstość w temperaturze 15°C, nie mniej niż 0.86 kg/l Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż 55°C Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie więcej niż 6,6 cSt Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż … więcej